Дигитална и физическа достъпност на туристическите обекти в България
Негослав Събев, Галина Богданова
стр. 38 - 58
Заглавие: Дигитална и физическа достъпност на туристическите обекти в България
Автори: Негослав Събев, Галина Богданова

Абстракт: Хората с увреждания са човешки същества като всички останали: те имат своите биологични, интелектуални, културни и др. потребности. Задоволяването им често е възпрепятствано от липсата на разбиране и адекватен физически и цифров достъп до съответните ресурси, сгради, институции и организации. Тази статия разглежда настоящото състояние на протичащите процеси в туризма и достъпността на българските туристически обекти.

Ключови думи: Хора с увреждания, Проучване, Туризъм, Културно наследство, Физическа, Цифрова, Сензорна достъпност

Получена: 01-10-2018     Приета: 01-12-2018     Публикувана: 01-12-2018

Цитиране: Sabev, N., Bogdanova, G. (2018). Digital and Physical Accessibility of Tourist Places in Bulgaria. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 38–58