Една емблематична находка за Великата лавра "Св. Четиридесет мъченици"
Мирко Робов
стр. 139 - 149
 
Заглавие: Една емблематична находка за Великата лавра "Св. Четиридесет мъченици"
Автори: Мирко Робов

Абстракт: Ключът е открит в северния двор на манастира "Св. 40 мъченици", приблизително там, където вероятно е била ситуирана северната порта на комплекса. Като пластична двуизмерна творба ключът е с форма на изправена човешка фигура. Принадлежи към ключовете за катинари с отключване чрез преплъзване. Изработен е от желязо чрез изковаване, със сложен заключващ код. Ключът изобразява изправена човешка фигура, в правилни пропорции, като двете ръце са встрани, отпуснати по протежение на тялото. Общият силует, пропорциите, характерът на облеклото и моделировката на главата с покривалото върху нея доближават фигурата до изображение на монах, в съответствие с предназначението на находката като ключ на главната порта на манастира "Св. 40 мъченици" в Търново.

Ключови думи: ключ, монах, порта, расо, подрасник, манастир, кофар

Получена: 01-05-2019     Приета: 31-05-2019     Публикувана: 31-05-2019

Цитиране: Robov, M. (2019). The Key to the Great Lavra "Holy Forty Martyrs". Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 139–149. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_1_010