Приложение 2. (Образът на свети Йоан Рилски в светите места и устойчивия туристически ефект от поклонничеството)
Паскал Пиперков, Лиана Гълъбова
стр. 166 - 169
 
Заглавие: Приложение 2. (Образът на свети Йоан Рилски в светите места и устойчивия туристически ефект от поклонничеството)
Автори: Паскал Пиперков, Лиана Гълъбова

Абстракт: Приложение 2. Към текста на Л. Гълъбова, П. Пиперков, Образът на Св. Йоан Рилски в светите места и устойчивия туристически ефект от поклонничеството, с. 116-138

Ключови думи:

Получена: 01-05-2019     Приета: 31-05-2019     Публикувана: 31-05-2019

Цитиране: Piperkov, P., Galabova, L. (2019). Appendix 2 of Image of Saint John of Rilla and the Sustainable Tourist Effect of Pilgrimage. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 166–169. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_1_012