Дигитализация на диапозитиви (35мм) - промени, обработка, допустими граници
Йосиф Аструков
стр. 155 - 177
 
Заглавие: Дигитализация на диапозитиви (35мм) - промени, обработка, допустими граници
Автори: Йосиф Аструков

Абстракт: Един от най-разпространения фотографски формат преди масовото навлизане на дигиталната техника, както за професионална така и за любителска употреба, бяха диапозитивите (35мм, лайка формат). Поради значително покомпактните си размери от средния и голям формат, тази техника беше предпочитана от всички фоторепортери, фотографи на дивата природа (вероятно най-известни бяха тези на списанието National Geographic) и разбира се хората създаващи просто семейни спомени. Диапозитива беше и основно средство за презентации, когато образите трябваше да бъдат прожектирани пред голяма аудитория. Те присъстваха и в изкуството, както в галерии така и в сценичните изкуства. По тази причина има натрупан огромен материал на този носител, периодично прехвърлян в дигитален формат. Самата дигитална технология се променя непрестанно, поради което едно и също произведение понякога се дигитализира многократно. В настоящия материал ще проследя видовете дигитализация и настъпващите промени в изображението. Съществен проблем остава границата на допустима обработка, която неизбежно променя първичния образ.

Ключови думи: фотография, диапозитиви, дигитализация, 35мм

Получена: 12-03-2021     Приета: 22-06-2021     Публикувана: 29-06-2021

Цитиране: Astrukov, I. (2021). Digitization of Slide Film (35mm) – Transfer, Postproduction, Admissible Changes. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 155–177. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_1_012