Визуални изкуства и дигитални технологии
Боян Блажев
стр. 191 - 207
 
Заглавие: Визуални изкуства и дигитални технологии
Автори: Боян Блажев

Абстракт: С появата и разпространението на дигиталните технологии, устройства и средства в средата на ХХ век, настъпват драматични промени във всички сфери на живота. Изменя се информационно комуникационната среда и настъпва епохата на новите медии. Дигиталните технологии и глобалната мрежа оказват фундаментално влияние върху културата, традициите и изкуството.
В този контекст по отношение на визуалното изкуство дигиталните технологии дават възможност за поява на нови художествени практики, които заемат своето място до класическите изобразителни дейности. Водеща става идеята, че дигиталната технология не е просто инструмент, а по скоро процес за създаване. По този начин се поставя фокус върху концепцията инспирирана от цифровия контекст, а не върху изразните средства. В съвременността визуалното изкуство и научните постижения живеят в хармония.

Ключови думи: Дигитално изкуство; изкуство; виртуална реалност (VR); технологични иновации; нет изкуство; изкуствен интелект (AI); изкуство на новите медии

Получена: 02-04-2021     Приета: 27-10-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Blazhev, B. (2021). Visual Arts and Digital Technologies. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 191–207. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_018