Перспективи пред образованието – ценностно ориентирано преосмисляне
Лилия Лозанова
стр. 203 - 210
 
Заглавие: Перспективи пред образованието – ценностно ориентирано преосмисляне
Автори: Лилия Лозанова

Абстракт: Целта на настоящата статия е да представи някои аргументи за необходимостта за ценностно-ориентирано преосмисляне на образованието, както и акценти в нормативни документи на международни институции, в които се прокламира ценностно ориентиран подход.

Ключови думи: образование, ценности, ценностно образование, международни нормативни документи

Получена: 28-02-2022     Приета: 29-06-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Lozanova, L. (2022). Perspective of Education – Value-Oriented Rethinking. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 203–210. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080117