За пътя на едно дарение. Обогатяване на фонда на РЕМ – Пловдив с колекция от тъкани
Грозделина Георгиева
стр. 123 - 134
 
Заглавие: За пътя на едно дарение. Обогатяване на фонда на РЕМ – Пловдив с колекция от тъкани
Автори: Грозделина Георгиева

Абстракт: През 2021 г. РЕМ – Пловдив получи колекцията на проф. Юлия Дилова, дарена от нейната дъщеря Цветина Ерохина след смъртта на майка ѝ. Дарението съдържа над 500 вещи. В днешно време е рядкост музеите да получават колекции с подобен обем и представителност от различни краища на българската етническа територия. С цел популяризиране на полученото дарение, музеят изготви и спечели проект по Програма „Наследство II“ на фондация Пловдив – Европейска столица на културата. В него са предвидени изработването на пет кратки видеофилма, изложба "Престилката – символ и апотропей", каталог "С любов към изтъканото", картички и реклами. Желанието ни бе да отдадем дължимото на една жена, събирала години наред зрънца от огърлицата на българското наследство. Защото чрез осветляването може да ѝ благодарим и направим нейното дело заразно за всички, които виждат по-добре бъдещето ни чрез съхраняване на нашата традиционна култура и българска идентичност.

Ключови думи: наследство; дарителство; каталог; изложба; видеофилми.

Получена: 06-11-2022     Приета: 23-12-2022     Публикувана: 26-12-2022

Цитиране: Georgieva, G. (2022). The Journey of a Donation. Beneficiation of the Fund of Regional Ethnographic Museum - Plovdiv with a Collection of Weaves. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 123–134. DOI: https://doi.org/10.55630/KINJ.2022.080210