Интерпретиране на сюжети в произведения на визуалните изкуства, чрез съчетание на дигитални и класически медии
Светослав Косев
стр. 35 - 44
 
Заглавие: Интерпретиране на сюжети в произведения на визуалните изкуства, чрез съчетание на дигитални и класически медии
Автори: Светослав Косев

Абстракт: Литографията е една от емблематичните графични техники, открита в края на XVII век, с цел създаването на големи печатни тиражи. Тя на практика е прототип на съвременния цветен, офсетов печат. Поради тази причина е една от задължителните дисциплини във висшите учебни заведения, които могат да си позволят съответното оборудване. Триизмерната компютърна графика от своя страна е технология, която е достъпна за използване от по-широк кръг хора едва от последното десетилетие на XX век. Съчетаването на тези две техники за създаване на визуален продукт, макар да звучи нелогично, е предмет на разглеждане в настоящия материал. В добавка на това, ще бъде разгледана и възможността, печатните произведения създадени чрез този способ, да бъде включена и добавена реалност (AR).

Ключови думи: добавена реалност (AR); триизмерна графика; 3D графика; класическа графика; интеракция; интердисциплинарно произведение на изкуството.

Получена: 26-05-2022     Приета: 16-11-2022     Публикувана: 26-12-2022

Цитиране: Kosev, S. (2022). Interpretation of Subjects in Works of Visual Arts, through a Combination of Digital and Classical Media. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 35–44. DOI: https://doi.org/10.55630/KINJ.2022.080203