ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ

Изследвания с динамични конструкции

в 5. и 6. клас

 

Увод

1. Изследвания с геометрични фигури в 5. клас

1.1. Видове триъгълници

1.2. Екстремални задачи с лице и обиколка на правоъгълник

1.3. Успоредник

1.4. Трапец

1.5. Видове четириъгълници

1.6. Лице на триъгълник

1.7. Равнолицеви триъгълници

1.8. Лице на успоредник

1.9. Успоредници

1.10. Лице на трапец

1.11. Лице на делтоид

1.12. Лице на четириъгълник

1.13. Лице на многоъгълник

1.14. Равнолицеви многоъгълници

1.15. Танграм

1.16. Формулата на Пик

1.17. Изпъкнали и вдлъбнати четириъгълници

 

2. Изследвания с геометрични фигури в 6. клас

2.1. Правилен многоъгълник

2.2. Обиколка и лице на правилен многоъгълник

2.3. Звезди

2.4. Дължина на окръжност

2.5. Полуокръжности

2.6. Лице на кръг

2.7. Декартова координатна система

2.8 Точки в Декартова координатна система

2.9 Дължини на някои отсечки в Декартова координатна система

2.10 Многоъгълници в Декартова координатна система

2.11 Ос на симетрия