Единадесети есенен математически турнир

"Черноризец Храбър"

1 ноември 2002 година

Провеждан по случай Деня на народните будители и под почетния патронаж на Н.В. цар Симеон II

Приветствие до участниците от Н.В. цар Симеон II

ОТГОВОРИ

3 - 4 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор А А Г В Д А Г Д Г Д
Задача 11 12 13 14 15          
Отговор Б А Г В Б          

5 - 6 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Б Б В Д А А Г В В А
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Д А Б Б Б А Г В Х Г

7 - 8 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Б В Б А В А Г Д А Г
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Б В Г Д Д Г Г А В Б
Задача 21 22 23 24 25          
Отговор Г В Г А А          

9 - 10 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Б А Г Д Д Д А Г В Д
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Д Г В Д А Б Г Б В А
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор Г Г Б Б Б Г Д А Б Б

11 - 12 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Б А Г Б В Д Г В Г Д
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор А Г Б В Г В Б Д Г Г
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор Г Б А Б А А В В В А


СПОНСОРИ: