Двадесет и втори есенен математически турнир

"Черноризец Храбър"

1 ноември 2013 година

Провеждан по случай Деня на народните будители

Иницииран от Институт по математика и информатика при БАН

Отговори

2 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор В Б В Б В В В Д В Б
Задача 11 12 13 14 15          
Отговор Д А Г Г Б          

3 - 4 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор А Д Д Д Д Б Д Д Г В
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Б Б Б В Г Б В Г Д Д

5 - 6 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Б Б Г Д В В Д А Г Г
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Б Д Б А Д Д В Г А Б

7 - 8 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор В Б В Б Г Г А В Г В
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Д В В Г Б В Д А Б Д
Задача 21 22 23 24 25          
Отговор В Д Д Д В          

9 - 10 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор В А Г А В В Д Д В А
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор В Д Д Б А Б А Г А Б
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор Д Д Г Г Б Д Г Б Б Г

11 - 12 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор А Г Б Б Б А В Г Д А
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Г Г Г Б Д А В Б Г Б
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор В В Б Б А Г В Д Г Б