Двадесет и седми есенен математически турнир

"Черноризец Храбър"

1 ноември 2018 година, 11:00 ч.

Провеждан по случай Деня на народните будители

Иницииран от Институт по математика и информатика при БАН


Закриване и награждаване за София

Неполучени грамоти и награди от награждаването на участниците в София ще можете да получите в събота, 1 декември 2018 г., между 13:00 и 13:30 ч. в Института по математика и информатика, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8. Ако пропуснете тази възможност, пишете на albena@math.bas.bg или се обадете на тел. 02-979-3837 или 02-979-2883 - Албена Василева.
Съобщение за Майсторски клас 2019

Отговори

2 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор В Б Д В А В Д А Г Б
Задача 11 12 13 14 15          
Отговор Б В В А Г          

3 - 4 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор А Д Б В Г Д Д А Д А
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Г В Д Г А Б Г Г Г Г

5 - 6 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Б Д Г Б А А Б А А В
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор А Г Д А Г А Д Б В А

7 - 8 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Д А А Г Г А Б В Д Б
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Б Г Б А Г А Г Б В Г
Задача 21 22 23 24 25          
Отговор А В Б Б А          

9 - 10 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Д Б В Д А Б Б Г А Г
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор А Г Д В Б Д Г Д Б А
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор Б Г А А В А Б В Б В

11 - 12 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор А Д А В Д Б Г В Б А
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Д В Б Г В Д Б Г Б Г
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор А Г Г Д Г Г В А В Б

РЕЗУЛТАТИ

Град

КЛАС

Благоевград 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Бургас 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Варна 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Враца 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Габрово 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Добрич 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Плевен 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Пловдив 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Русе 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Силистра 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Сливен 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Смолян 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
София 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Шумен 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ямбол 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Закриване и награждаване за София
Съобщение за Майсторски клас 2019