Двадесет и четвърти есенен математически турнир

"Черноризец Храбър"

31 октомври 2015 година

Провеждан по случай Деня на народните будители

Иницииран от Институт по математика и информатика при БАН

Отговори

2 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Д Б Б Г А А Г А В Д
Задача 11 12 13 14 15          
Отговор Б В В Г А          

3 - 4 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Г Д Г В Д А В А В Б
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Г Б А Б Д Г Б В Д Б

5 - 6 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Б Б А В Б Д В Г Г Г
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Д В А Д Г В Г А Д В

7 - 8 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Д В Б Б А Г Б Д В Б
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Б Г Г А В В Б А Д Г
Задача 21 22 23 24 25          
Отговор Б Г Б А Б          

9 - 10 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Г Б А В В В Б А А Д
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Д Г Б Б В А Д В А Б
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор Г А Г В В А А В Г В

11 - 12 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор А В А Д Б Б Б В В В
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор А А Г Б Б В Г А Г Б
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор А А В Б Г Г Г Г Д Г