Деветнадесети есенен математически турнир

"Черноризец Храбър"

1 ноември 2010 година

Провеждан по случай Деня на народните будители

Организиран от Институт по математика и информатика при БАН

Приветствие до участниците от Директора на Института по математика и информатика

Отговори

3 - 4 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Д Г Б А Б А Б Б Б Г
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор В Д Б А В В А Б Б Д

5 - 6 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор В А Г Г Д А Б Б Г Д
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Г В В А В А Д Г А Б

7 - 8 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Б В Б Д В А Д Д А Д
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор А Б В Б В Б Б Б Г Г
Задача 21 22 23 24 25          
Отговор В Д Г Д В          

9 - 10 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Б Б Б Д В А Г Б Б А
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Д В Б Б Г В Б Б Д Б
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор В В А В Б В Г В В Б

11 - 12 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор А Д Г В Б Б А В Г В
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор А Б В Б Б Б Г Д Г В
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор Б А Б Д Б В Б В В Д