Двадесет и първи есенен математически турнир

"Черноризец Храбър"

1 ноември 2012 година

Провеждан по случай Деня на народните будители

Иницииран от Институт по математика и информатика при БАН


Приветствие до участниците от Директора на Института по математика и информатика
Отговори

2 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор А Б Г Б В Б Г В Г А
Задача 11 12 13 14 15          
Отговор Г Д Б Д Б          

3 - 4 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор В Б Б В Б Б В Д В Д
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Б Б Б В А Б Д Г А Б

5 - 6 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор А А Г Б Б Г В Д А Г
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор А Г Б Г Д А Д Д Г Г

7 - 8 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Д В Г Б Д Д В Б Д В
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Б А Б А Г Г Г Д Г Г
Задача 21 22 23 24 25          
Отговор А Д В Д А          

9 - 10 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор А В А Б Б Д В В А Г
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор В А А Д Б Г Б Д А Г
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор Д А Г Г Б А В Б А Г

11 - 12 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Г А Г В В В В Г Б А
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор В Г Б А Д А Б В Д В
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор В Б Б В Г Г Д Г Г А