Двадесет и трети есенен математически турнир

"Черноризец Храбър"

1 ноември 2014 година

Провеждан по случай Деня на народните будители

Иницииран от Институт по математика и информатика при БАН

Отговори

2 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор В А Д Г В А А Б В Б
Задача 11 12 13 14 15          
Отговор А Б Г Д Б          

3 - 4 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор В Г В Б Б Г Г А Г Д
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Г Д Г В А В Д Д А Б

5 - 6 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор А Д Б Г В Г Д Д В В
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Д Г Г Б Г В А В Д В

7 - 8 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Б Б Г А В Б А А А Б
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Д В Г Б А А Г В Б В
Задача 21 22 23 24 25          
Отговор Г Г В Б В          

9 - 10 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор А Д А В Б Б В В А Б
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Б Д А Б В Б А Д Д В
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор А В Г Г А Д А Б А Б

11 - 12 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор В Б В Д Б Б В Д Б Д
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Д А Д Д Б Г В А А Д
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор Б А Г Г Б Г В Г Д Б