Тридесет и първи есенен математически турнир

"Черноризец Храбър"

1 ноември 2022 година

Провеждан по случай Деня на народните будители

Иницииран от Института по математика и информатика при БАН

Отговори

2 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор А Д Г Г А Б А Б В В
Задача 11 12 13 14 15          
Отговор В А Б Д Д          

3 - 4 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Б Д А Г Б Г В А Г Д
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Б Д Б Д В В А Г В Д

5 - 6 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Д А В Б Г Б Д Б Б А
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Г Д В В В А Г А Д Д

7 - 8 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Д Б Б В А Д А Б Г В
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор А В Г В Д Г А Г Д А
Задача 21 22 23 24 25          
Отговор Д Г Б Б А          

9 - 10 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор В Г Д Г Г А Д В Б Б
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Д В Г Г Б В Д А Б Г
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор В А Г В А А Б Д Г Б

11 - 12 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор А Г Д Б А Б Д Б Г В
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор А В Г Б В Г В Б Д Д
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор В Б Г А В Д А Б Б Б

РЕЗУЛТАТИ

Град

КЛАС

Благоевград 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Бургас 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Варна 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Враца 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Добрич 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Пловдив 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Силистра 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Сливен 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
София - 125 СУ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
София - ПЧМГ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Шумен 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ямбол 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Онлайн турнир 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12