Шестнадесети есенен математически турнир

"Черноризец Храбър"

1 ноември 2007 година

Провеждан по случай Деня на народните будители

Организиран от Институт по математика и информатика при БАН

Съорганизатор: Факултет по математика и информатика на СУ

Приветствие до участниците от Директора на Института по математика и информатика

ОТГОВОРИ

3 - 4 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор А Б В А Г Д Г А В Д
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор А В Г Г Д Г Д Б Б А

5 - 6 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор В Д Б Б Б В Б Д Б Г
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Д В А Б Б Б Д Г Г Д

7 - 8 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор А Б Г Г Д Г Б А В А
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Б А Б В Б Д Б Г В Г
Задача 21 22 23 24 25          
Отговор А Б А Г А          

9 - 10 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Б Б Б Д Д Г Д Б Б Б
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор В В А В Г Г Б В В Г
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор Д Б В Г А Д А В Б Г

11 - 12 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор А Б Б Б Б А В А Г Д
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Д В Б Б А Б А А Б Г
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор Д Д А Г В Б Г Б А А