Двадесет и девети есенен математически турнир

"Черноризец Храбър"

1 ноември 2020 година

Провеждан по случай Деня на народните будители

Иницииран от Института по математика и информатика при БАН

Приветствиe до участниците в турнира
Издаването на сертификати на английски език се забавя поради по-големия брой заявки.
На сайта на Секция "Изток" на СМБ е обявено класирането на явилите се в 125 СУ "Боян Пенев". Грамоти и медали се получават в 125 СУ от 30.11. до 11.12.2020 г.
Отговори

2 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Д А Г Б А Б Г Д В Г
Задача 11 12 13 14 15          
Отговор А А В Б В          

3 - 4 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Г В Г А Б В Д Б Д А
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20*
Отговор А Д Г А В А Г В Г Б

*) В онлайн варианта верният отговор на зад. 20 е В.

5 - 6 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор В А Д Г В А Г Г В В
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Б Г Б Г Г Д Б Д А В

7 - 8 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Б Д А Б А Б Г В В А
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Г * Б Г Д Б Д Г В Б
Задача 21 22 23 24 25          
Отговор А Б Г Г В          

*) На зад. 12 за 7. - 8. клас се дават 7 точки за непопълнен отговор и нула точки в останалите случаи.

9 - 10 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Д Б В Д А Д Д А Б В
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Б А В Г Б Г В Б Б В
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор Б Г А А Г Д Г Г Г В

11 - 12 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор А Д Б Д Б В Д В Г Г
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор А Б А А Г Д Г Г Д А
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор Г Д А В Б Г Б В Д В

РЕЗУЛТАТИ

Град

КЛАС

Враца 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
София - 125 СУ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
София - ПЧМГ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Онлайн турнир 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Учениците, участвали в онлайн състезанието, няма да бъдат класирани. Всички те ще получат сертификат за участие по електронна поща на адреса, попълнен в теста. Ако желаят, могат да поръчат и сертификати за участие на английски език, по реда, описан на страницата http://www.math.bas.bg/ch/certificates.php.
Издаването на сертификати на английски език се забавя поради по-големия брой заявки.