Тринадесети есенен математически турнир

"Черноризец Храбър"

1 ноември 2004 година

Провеждан по случай Деня на народните будители

ОТГОВОРИ

3 - 4 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Б Б Г Д Г А Д А Б Г
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Г Г А В В А А Г А Б

5 - 6 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Б Г А Б Г Г Д Г Б В
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор В А В Б Г В Г Б Д В

7 - 8 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Б В В Г Б Б В А Г В
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Д Б Д А А А Б Д В Г
Задача 21 22 23 24 25          
Отговор Г А В Г В          

9 - 10 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор В Д Г А Г Г В Б Б В
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Г А А В Б В Д Б В А
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор Б Г Д Г Д Г А Г Д Б

11 - 12 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Г А А Д Б А Б Г Б А
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Г Д Д А Б Д А А Д Г
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор Г Г Г Б В Г В А В Г

СПОНСОРИ