Дванадесети есенен математически турнир

"Черноризец Храбър"

8 ноември 2003 година

Провеждан по случай Деня на народните будители и под почетния патронаж на Н.В. цар Симеон II

Приветствие до участниците в турнира от Н.В. цар Симеон II

ОТГОВОРИ

3 - 4 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор А Д В Г В Б В А Г Г
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор А Д Б А В Д Б Г А Д

5 - 6 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Д Г Д В В А А Д Г Д
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор А Д А Г В Б Д В Г Г

7 - 8 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Д В А А Б А Б Г В Г
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Б Г Б А Б Д Г В В Г
Задача 21 22 23 24 25          
Отговор А Б Б Г Г          

9 - 10 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Б В В А А В Г Б Д А
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор В Д Г В Б Б Д В Б Б
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор А Б Б В Б Г Г А Д В

11 - 12 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Г А Б Д Б Г В В Б А
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Д Б Г Д Б В Д Д Г А
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор Д А В А Б Г Г Б Б А

СПОНСОРИ