Осемнадесети есенен математически турнир

"Черноризец Храбър"

1 ноември 2009 година

Провеждан по случай Деня на народните будители

Организиран от Институт по математика и информатика при БАН

Приветствие до участниците от Директора на Института по математика и информатика

ОТГОВОРИ

3 - 4 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Д Д Б Б Б В Б Б А Б
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор В А Б Д Б В Б Б А Г

5 - 6 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Б А В А В Г В Б Д В
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Б В Б А А В А В В Д

7 - 8 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Б А В Д Б Г Б Б А В
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор А Г В Г В В Д Б Д Б
Задача 21 22 23 24 25          
Отговор В В Б Г А          

9 - 10 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор А Б Г А В В Г А В В
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Д Г Б Г В Д Д Д Г А
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор Г В А Д А Д Б Б А В

11 - 12 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Д Д Б Б В Б А А Г В
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Б Б Г В Д Б В Б Д В
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор Д Д А В Б Б Б Г Г Б