Двадесет и осми есенен математически турнир

"Черноризец Храбър"

1 ноември 2019 година, 11:00 ч.

Провеждан по случай Деня на народните будители

Иницииран от Института по математика и информатика при БАН

ПРЕДСТОЯЩО: Математически семинари през 2020 г.
Награждаване за участниците, явили се на ХХVIII турнир „Черноризец Храбър” в София


За неполучени награди на участници, явили се на турнира в София, пишете или се обадете на: albena@math.bas.bg, 02/9793837

Отговори

2 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор А Д Д В А Г Г Г Б В
Задача 11 12 13 14 15          
Отговор Б Д Д Д Б          

3 - 4 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Г Д В А В Г Г В Д Д
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор В Б Д Г Б Д Б В Б В

5 - 6 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Д Б Г А В Д Д Д В А
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Б Г В Г Б А Б А А Д

7 - 8 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор В Б В В Д В Д В В Г
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Б Г А А В А Б Г Б Б
Задача 21 22 23 24 25          
Отговор В Г В Б Б          

9 - 10 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор А Б Д Г А В Г Д В Д
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор А Д Б А Б Г Г Г В Б
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор В В А В Г А Б А Г Г

11 - 12 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Г В А В Б Г А Б А Б
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Б Б А А Г В Б В Д Б
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор Г Г Б А Г Б В А Б Б

РЕЗУЛТАТИ

Град

КЛАС

Благоевград 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Бургас 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Варна 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Враца 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Габрово 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Добрич 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Пловдив 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Русе 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Силистра 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Сливен 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
София 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Шумен 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ямбол 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12