Двадесети есенен математически турнир

"Черноризец Храбър"

1 ноември 2011 година

Провеждан по случай Деня на народните будители

Иницииран от Институт по математика и информатика при БАН


Приветствие до участниците от Директора на Института по математика и информатика
Отговори

2 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор А В Г Г В В А Д А Г
Задача 11 12 13 14 15          
Отговор Г А В Д Д

3 - 4 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Г Д В В Д Б А Б В Г
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Б Г А Г Б А Б В В Г

5 - 6 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Б Б Д Б А Б Б Б А Б
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Б Б Б Г В Д Г Д Б Д

7 - 8 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор А Д В Г Д А В А В А
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Б В Б В Г В А В Д В
Задача 21 22 23 24 25          
Отговор Б В Д Б А          

9 - 10 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор В Д Б Г Б Д Г В Д Б
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Д Д А Б В В В Д А Г
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор Г Б Б В А Б Б В Б Д

11 - 12 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор В Б А А Г Д А Г Д Г
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Б А А Г Д Д А Г Д Б
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор Д Б Б Д Г Г В Д В В