Двадесет и шести есенен математически турнир

"Черноризец Храбър"

1 ноември 2017 година

Провеждан по случай Деня на народните будители

Иницииран от Институт по математика и информатика при БАН
Награждаване на участниците, явили се на
ХХVI турнир „Черноризец Храбър” в София


Награждаването на участниците в ХХVI турнир "Черноризец Храбър", явили се в София, ще се проведе на 3 декември 2017 г. (неделя) в Големия салон на Българската академия на науките, ул. "15 ноември" № 1, София (до Народното събрание). Заемането на местата е от 10:00 до 10:15 ч. Церемонията започва в 10:30 ч.

Награди ще получат участниците от:

  • 2 клас, получили 73 точки или повече;
  • 3 клас, получили 100 точки или повече;
  • 4 клас, получили 117 точки или повече;
  • 5 клас, получили 112 точки или повече;
  • 6 клас, получили 125 точки или повече;
  • 7 клас, получили 140 точки или повече;
  • 8 клас, получили 156 точки или повече;
  • 9 клас, получили 182 точки или повече;
  • 10 клас, получили 163 точки или повече;
  • 11-12 клас, получили 192 точки или повече;

Каним наградените, техните родители и учители да присъстват на събитието.

Отговори

2 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор А В В Б Д Д Г В В Б
Задача 11 12 13 14 15          
Отговор В Г А Г Б          

3 - 4 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Г Д В Б Г А А Б В Г
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор В Б Б А В В Г Д В Д

5 - 6 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Д В Б Б А Д Д Б А Д
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Д Г Г Б Г Б Б Д Д Д

7 - 8 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Д Б А Д Г В Б Д Б В
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор А В Д Д В Г Г Д Г Б
Задача 21 22 23 24 25          
Отговор Г Д А Г В          

9 - 10 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор А Б Б Б В Г Г А А А
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Б Г Д Д А В Д Б Г Б
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор Д Г В В Б Б А В В Б

11 - 12 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор В А Г Г А Г Б Г Д Г
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор В В А В Г В Б Г Г А
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор А Г Б Г Д В А Г Г Б