Четиринадесети есенен математически турнир

"Черноризец Храбър"

1 ноември 2005 година

Провеждан по случай Деня на народните будители

Организиран от Институт по математика и информатика при БАН

Съорганизатор: Факултет по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски"

Приветствие до участниците от Директора на Института по математика и информатика

ОТГОВОРИ

3 - 4 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Д Б Б Б В Г Г Б А Д
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор В Д Г Г Б Г Д Б Б В

5 - 6 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Г Г Д А Б Г А Г Д В
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Б В А Г Б А Б А В Б

7 - 8 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Д Г Б Б А Д А Б Д В
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Г В А Б В Б А А Г А
Задача 21 22 23 24 25          
Отговор А Б Б Б Б          

9 - 10 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор В Д Г А Б Б Б Б В Д
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор А А В А Д А Д Б А Г
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор Г Б Д Б А Д В Д Б В

11 - 12 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор А Б В Б В А Д В Б В
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Г А В Б Д Г А А Б А
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор В А А Б Б А Г Д А А

СПОНСОРИ