Седемнадесети есенен математически турнир

"Черноризец Храбър"

1 ноември 2008 година

Провеждан по случай Деня на народните будители

Организиран от Институт по математика и информатика при БАН

Приветствие до участниците от Директора на Института по математика и информатика

ОТГОВОРИ

3 - 4 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Б Б А А Б Б Г В Г Г
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Б Г Б Г Г Г В В А Б

5 - 6 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор А Г А Г В Б Б Г В Б
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор А В Д Б В Б Б А А Г

7 - 8 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Б Б Б В Г А Г Б Д В
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Г В В В А Д Г Д В Б
Задача 21 22 23 24 25          
Отговор Б Г А Б Д          

9 - 10 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор В А А Б А Б Д Г Г Д
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор В В Б Б Б Г В Б Б А
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор Д Г Д Б В А В Д Д Б

11 - 12 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор В А Г Д Г Д Г А Б Г
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор А Г Г Г Г Д Г А Б Г
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор Д Б В А Г Д В В В Д