Двадесет и пети есенен математически турнир

"Черноризец Храбър"

1 ноември 2016 година

Провеждан по случай Деня на народните будители

Иницииран от Институт по математика и информатика при БАН


Приветствия до участниците в турнира
Отговори

2 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Б Д А В А В Д В А Г
Задача 11 12 13 14 15          
Отговор Г Г В Д Б          

3 - 4 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Д А В Д Б Д Г Б В А
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор А В Г Б Г А Г Б В А

5 - 6 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Д Г А Б А В Г Б В Г
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Б Б Д Д Д А Г В Б В

7 - 8 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Д Г В Б Д Б Г Б Д Б
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор В Г Д А В Д А В А А
Задача 21 22 23 24 25          
Отговор Г В Г Г Б          

9 - 10 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор В А В Б Б Б А Д А Д
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Д Г В А Б Б В Г А Б
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор Д В Г Д А Г В Б В Д

11 - 12 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Б В В Б Д Б Г Д Г Д
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор А Б Г В Г Д Б А В А
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор В А В Д Д Б Д Г Г В