Петнадесети есенен математически турнир

"Черноризец Храбър"

1 ноември 2006 година

Провеждан по случай Деня на народните будители

Организиран от Институт по математика и информатика при БАН

Съорганизатор: Факултет по математика и информатика на СУ

Медиен партньор на Турнира са вестниците "Гимназист" и "Кандидат гимназист".

ОТГОВОРИ

3 - 4 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Б Г Г Г В В Б В Г А
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор А Б В Б В Г Г Б Д Г

5 - 6 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Б А Б Б Б Б Д Б Б Д
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Б В Д В Б Б Г Б Б Д

7 - 8 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Г Б Г В А Б Г Г В А
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор А А Д Г В Д Б А В А
Задача 21 22 23 24 25          
Отговор Б Г А В Д          

9 - 10 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Д А В А В Б Б А В А
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Б Г Б Д А Б В Б Б Б
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор Б А Б В Г А Г А В Д

11 - 12 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Д Г Д Б А Д Г В Г А
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Б А Д В А В В Д В Б
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор А Г Г А Д Г А Б Б Б