УЧЕНИЧЕСКА СЕКЦИЯ
НА 48. ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СМБ

1 – 4 април 2019 г., Боровец

Деветнадесетата ученическа секция (УС’19) на Ученическия институт по математика и информатика се проведе от 1 до 4 април 2019 г. в Боровец. Участниците бяха настанени в хотел „Мура“, а научната програма се проведе в хотел „Самоков“.

За участие в Ученическата секция бяха одобрени 50 проекта – 18 по математика и 32 по информатика и информационни технологии. В Боровец се явиха 49 проекта – 18 по математика и 31 по информатика и ИТ. Техни автори са 67 ученици от 8. до 12. клас (с едно изключение на допусната по-млада участничка от 6. клас по препоръка на нейния научен ръководител) от 15 града в страната: Благоевград, Варна, Вълчи дол, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Пловдив, Русе, Сливен, Смолян, София, Стара Загора. Те са ученици предимно от математически и природоматематически гимназии, но не липсват и представители на средни училища и професионални гимназии.

В Ученическата секция участваха и 12 учители – научни ръководители на ученически разработки.

Ученическата секция е конференция с конкурсен характер и е една от двете конкурсни сесии на УчИМИ през учебната година (другата е Ученическата конференция през януари). Участието в УС’19 на шестнадесет ученици, получили отлични грамоти на зимната конференция, беше финансирано от УчИМИ.

Участниците по математика представяха своите реферати пред журито чрез презентации в рамките на 20 минути, а участниците по информатика и информационни технологии се изявиха в три постер-сесии, по време на които трябваше да защитят възможно най-убедително пред журито и публиката достойнствата на своите разработки.

Жури по математика: проф. дмн Емил Колев (ИМИ–БАН) – председател, и членове: чл.-кор. Николай Николов (ИМИ–БАН), доц. д-р Станислав Харизанов (ИМИ – БАН и ИИКТ – БАН, който също е и бивш „учимик“ и един от участниците в лятната изследователска школа на MIT, българските участници за която се селектират от УчИМИ), доц. д-р Христо Костадинов (ИМИ – БАН).

Жури по информатика и информационни технологии: ас. Емил Келеведжиев (ИМИ–БАН) – председател, доц. д-р Дойчин Бояджиев (ПУ „Паисий Хилендарски“), доц. д-р Златогор Минчев (ИМИ и ИИКТ – БАН), ас. д-р Тодор Брънзов (ИМИ–БАН), Константин Делчев (докторант в ИМИ – БАН) и Зорница Дженкова (учителка в VI ОУ “Иван Вазов”, Габрово). Като рецензент на ученическите проекти участва и ас. Георги Георгиев от Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“.

Преди закриването на Ученическата секция, учениците, учителите и гостите на Пролетната конференция на СМБ имаха възможност да изслушат презентация за образователните инициативи на „САП Лабс България“ – спонсор на конференцията. Весела Димитрова и Стоян Велев представиха многобройните възможности, които софтуерната фирма предлага за ученици и студенти под формата на състезания, школи, стажове, практики, обучения, а също и стипендии.

Официалното закриване по традиция се проведе вечерта след приключване на представянията. Участниците бяха поздравени от акад. Веселин Дренски, директор на Института по математика и информатика към БАН. Наградите на участниците връчиха г-жа Боряна Кадмонова, изпълнителен директор на фондация „Еврика“, акад. Дренски, Весела Димитрова от „САП Лабс България“, доц. д-р Веселин Гушев, заместник-декан на Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“, доц. д-р Евгения Сендова от ИМИ–БАН, Рада Бонева от

Оживление сред участниците предизвика фактът, че за първи път наред с грамотите за отлично участие, бяха връчени и златни, сребърни и бронзови медали.

Журито по математика определи като отлично представени 10 проекта, които получиха 2 златни, 2 сребърни и 6 бронзови медала. Определена бе и една специална награда за дебют на шестокласничката Демира Недева от математическата гимназия в Пловдив. Журито по информатика и информационни технологии връчи почетна грамота за отлично участие на дванадесетокласника Николай Пашов, който през 2018 г. участва в лятната изследователска школа RSI в MIT, САЩ. Връчени бяха също 4 златни и 5 сребърни медала на проекти с грамоти за отлично представяне, а на 8 проекта със специална награда бяха връчени бронзови медали. Медалистите получиха сувенирни подаръци, предоставени от ФМИ на Софийския университет. Всички участници си тръгнаха с книгата „Математически миниатюри“ от Вълчо Милчев, който беше научен ръководител на една от участничките.

Авторите на наградените проекти ще бъдат поканени да участват на разноски на УчИМИ в Деветнадесетата лятна изследователска школа, която ще се проведе от 28 юли до 17 август в кампуса на Американския университет в България, Благоевград. Останалите участници също ще получат право да участват в школата с преференциални условия.

От свое име награди връчиха партньори и спонсори на УчИМИ – „САП Лабс България“ и Съвместния център по обучение, симулация и анализ към БАН.

Доц. Дойчин Бояджиев направи важно съобщение за дванадесетокласниците – Пловдивският университет признава на участниците отлични оценки за кандидатстване във Факултета по математика и информатика на университета.

 

ЗА ВЪПРОСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Албена Василева – координатор на УчИМИ
e-mail: hssimi2001@gmail.com
тел. (02) 979 38 37, 0888 674599

Харесайте страницата на УчИМИ във Фейсбук, за да научавате първи всичко, свързано с предстоящите събития.
Страница на събитието във Фейсбук: УС’19 – Ученическа секция на 48. Пролетна конференция на СМБ