Ученическа секция на 33. Пролетната конференция на СМБ

1- 4 април 2004 г., Боровец

Класиране

ПРОЕКТИ ПО МАТЕМАТИКА

Отлично представяне

Антони Красимиров Рангачев
СМГ “Паисий Хилендарски”, 11 клас
Тема: Върху два класа сравнения
Научен ръководител: Иван Симеонов, СМГ

Веселин Атанасов Димитров
НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, 11 клас
Тема: К-различимост на семейство от множества по модул подпръстени

Ана Иванова Алексиева
ПМГ “Екзарх Антим І”, Видин, 12 клас
Тема: Обобщена редица на Фибоначи. Обобщени полиноми на Фибоначи
Научен ръководител: Валери Цеков, СОУ “Христо Ботев”, гр. Грамада

Венцислава Станчева, Светлана Бояджиева
ПМГ “Васил Друмев”, Велико Търново, 11 клас
Тема: Един метод за пресмятане лица на равнинни многоъгълници
Научен ръководител: Тодор Тодоров, ПМГ В. Търново

Емил Емилов Костадинов
ПМГ “Акад. С. П. Корольов”, Благоевград, 9 клас
Тема: Възстановяване на фигури
Научен ръководител: Даниела Жекова, ПМГ Благоевград

Илияна Байчева, 11 клас, Светослав Енчев, 9 клас
ПМГ “Васил Друмев”, Велико Търново
Тема: Някои свойства на изпъкнал четириъгълник
Научен ръководител: Цеца Байчева, ПМГ Велико Търново

Калоян Димитров Маринов
МГ “Д-р Петър Берон”, Варна, 10 клас
Тема: Приложение на комплексните числа в геометрията
Научен ръководител: Цветанка Трифонова, МГ Варна

Лусина Степан Терзиян
МГ “Баба Тонка”, Русе, 11 клас
Тема: Суми от квадрати
Научни ръководители: проф. дмн Степан Терзиян, РУ “Ангел Кънчев”; Елена Аврамова, МГ Русе

Николай Владимиров Стоянов
МГ “Д-р П. Берон”, Варна,12 клас
Тема: Свойства на вписани триъгълници
Научен ръководител: Ивелина Романова, МГ Варна

Соня Атанасова Хаджиева
СМГ “Паисий Хилендарски”, 9 клас
Тема: Класически неравенства
Научен ръководител: Александър Лишков, СМГ, 11 клас

Много добро представяне

Ваня Димитрова, Стилияна Бяндова
СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Карнобат, 10 клас
Тема: Ирационални уравнения
Научен ръководител: Нели Клисурова, СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Карнобат

Ани Стоицова, Асен Димитров
ПМГ “Акад. С. П. Корольов”, Благоевград, 9 клас
Тема: Параметрични неравенства при зададени условия
Научен ръководител: Даниела Жекова, ПМГ Благоевград

Мартин Христов Георгиев
ПМГ “Акад. С. П. Корольов”, Благоевград, 9 клас
Тема: Теория на вероятностите (честота и вероятност, условна вероятност, формула на Бейс)
Научен ръководител: Даниела Жекова, ПМГ Благоевград

Стойчо Желязков Добрев
ПМГ “Иван Вазов”, Димитровград, 11 клас
Тема: Метод на математическата индукция. Аритметична и геометрична прогресии
Научен ръководител: Никола Илчев, ПМГ Димитровград

Димо Валентинов Марков
Професионална гимназия по механоелектроника и електротехника (ПГМЕЕ), Бургас, 8 клас
Тема: Полиноми на една променлива
Научен ръководител: ас. Милка Бонева, Университет “Проф А. Златаров” Бургас

Стела Соколова, Елена Калпачка
ЕГ “Акад. Людмил Стоянов”, Благоевград, 11 клас
Тема: Статистика
Научен ръководител: Виолета Ковачева, ЕГ Благоевград

Специална грамота:

Пламен Василев Александров
МГ “Д-р П. Берон”, Варна, 12 клас
Тема: Забележителни точки в четириъгълника (продължение)
Научен ръководител: Хаим Хаимов, Варна

 

ПРОЕКТИ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Отлично представяне

Христо Лесев, Тодор Кацарски
ПМГ “Никола Обрешков”, Казанлък, 12 клас
Тема: Тримерна програма за симулации – Meccano

Владимир Николаев Лалов
НПМГ “Акад. Любомир Чакалов”, София, 11 клас
Тема: Прием в НПМГ
Научни ръководители: Николина Николова, НПМГ

Николай Вълчанов, Никола Борисов
СМГ “Паисий Хилендарски”, 11 клас
Тема: Среда за илюстрация на алгоритми
Научен ръководител: н. с. Бойко Банчев, ИМИ–БАН

Александър Йорданов Симеонов
МГ “Д-р Петър Берон”, Варна, 10 клас
Тема: Разработване на уеб-базиран софтуер за покупко-продажба на акции. Част 2
Научен ръководител: Евгени Генчев, The American University of Paris

Светлозар Кондаков, Нели Казакова
ПМГ “Добри Чинтулов”, Сливен, 11 клас
Тема: Parents–Teachers–Connection – съвременна система за комуникация между родители и преподаватели
Научен ръководител: инж. Вангел Апостолов, ПМГ Сливен

Недялко Василев Стефанов
Национална Априловска гимназия, Габрово, 10 клас
Тема: Универсална програма – помощник, за използващите Интернет
Научни ръководители: инж. Светла Колева, НАГ Габрово; Васил Стефанов, ЕТ “Алфида–Пеев”

Бранимир Борисов, Васил Йосков
ПМГ “Св. Кл. Охридски”, Монтана, 12 клас
Тема: Обучаваща програма “Dynamic Structures” за работа с динамични структури от данни
Научен ръководител: Цветан Стоянов, ПМГ Монтана

Николай Иванов Ланджев
91 НЕГ “Проф. К. Гълъбов”, София, 11 клас
Тема: Сравнителен анализ на блокови шифри
Научен ръководител: проф. Иван Ланджев, ИМИ–БАН

Владимир Бойчев Маринов
НПМГ “Акад. Любомир Чакалов”, София, 8 клас
Тема: Създаване на дизайн чрез DesignDevelopmentKit
Научен ръководител: Илиана Илиева, НПМГ

Тодор Колев, Ивайло Димов, Бранимир Ангелов
НПМГ “Акад. Любомир Чакалов”, София, 12 клас
Тема: Интегриране на работещ процес в web приложение за реализиране на играта “Фирми и имоти”

Тодор Иванов Матев
ПМГ “Яне Сандански”, Гоце Делчев, 12 клас
Тема: Photo-MAT програма за обработка на снимки

Александър Радков, Иван Иванов, 12 клас
Виктор Алексиев, 11 клас
НПМГ “Акад. Любомир Чакалов”, София
Тема: Разработване на Engine за приключенски игри (JAFT – Just Another Fairy Tale)
Научен консултант: Николина Николова, НПМГ

Петър Денев, Христо Пенев, 11 клас
Михаил Пенчев, 10 клас
ПМГ “Акад. Иван Гюзелев”, Габрово
Тема: DafCAD – набори от генератори и библиотеки за CAD системи
Научен ръководител: Иван Пастухов, ПМГ Габрово

Йоана Иванова, 12 клас, Тихомир Недялков, 11 клас
ПМГ “Добри Чинтулов”, Сливен
Тема: Корпоративна защита от вируси и СПАМ – Amavis–perl 11
Научни ръководители: инж. Вангел Апостолов, ПМГ Сливен; Николай Петров, Office1Superstore – Sofia

Александър Петков Горанов
ПМГ “Яне Сандански”, Гоце Делчев, 10 клас
Тема: Образователна програма MathCurve–2
Научен ръководител: Ирина Горанова, ПМГ Гоце Делчев

Васил Веселинов Люцканов
СМГ “Паисий Хилендарски”, 11 клас
Тема: Език за представяне на химически съединения в пространството
Научен ръководител: н. с. Бойко Банчев, ИМИ–БАН

Мирена Тодорова, ПМГ “В. Друмев”, В. Търново, 11 клас
Лъчезар Долмов, ПГЕ “А. Попов”, В. Търново, 10 клас
Тема: Автомобили + Web технологии = ?
Научни ръководители: Димитър Благоев, студент в ПУ; Тодор Тодоров, ИМИ – БАН

Георги Илийчев Илиев
ФЕГ “Антоан дьо Сент Екзюпери”, Пловдив, 11 клас
Тема: Сайт на проекта “Внедряване на Лаборатория по интерактивни професионални системи в обучението по математика”
Научен ръководител: доц. д-р Снежана Гочева, ПУ

Гергана Запрянова Запрянова
ОМГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив, 11 клас
Тема: PurpleView. Система за оценяване и рецензиране на документи
Консултант: Людмил Владимиров Антонов, Virginia Tech

Павлин Веселинов Цицелков
Частна профилирана гимназия по информатика “Акад. Л. Илиев”, Пловдив, 11 клас
Тема: Компютърен урок по биология “Фотосинтеза”

Делян Георгиев Капитанов
ОМГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив, 12 клас
Тема: Невронните мрежи – пътят към бъдещето

Много добро представяне

Петър Димитров Денев, 11 клас
Михаил Стефанов Пенчев, 10 клас
Христо Мариелов Пенев, 11 клас
ПМГ “Акад. “Иван Гюзелев”, Габрово
Тема: DafCAD – набори от генератори и библиотеки за CAD системи
Научен ръководител: Иван Пастухов, ПМГ “Акад. “Иван Гюзелев”, Габрово

Йоана Стойчева Иванова, 12 клас
Тихомир Недялков Недялков, 11 клас
ПМГ “Добри Чинтулов”, Сливен
Тема: Корпоративна защита от вируси и СПАМ – Amavis–perl 11
Научен ръководител: инж. Вангел Апостолов, ПМГ “Добри Чинтулов”, Сливен
Консултант: Николай Петров, Senior Internet Administrator, Office1Superstore – Sofia

Александър Петков Горанов
ПМГ “Яне Сандански”, Гоце Делчев, 10 клас
Тема: Образователна програма MathCurve–2
Научен ръководител: Ирина Горанова, ПМГ “Яне Сандански”, Гоце Делчев

Васил Веселинов Люцканов
СМГ “Паисий Хилендарски”, 11 клас
Тема: Език за представяне на химически съединения в пространството
Научен ръководител: н. с. Бойко Банчев, ИМИ–БАН

Мирена Христова Тодорова
ПМГ “Васил Друмев”, Велико Търново, 11 клас
Лъчезар Цветанов Долмов
Професионална гимназия по електроника “Александър Попов”, В. Търново, 10 клас
Тема: Автомобили + Web технологии = ?
Научни ръководители: Димитър Благоев, студент ІI курс, ФМИ  при  ПУ
“П. Хилендарски”; Тодор Тодоров, ИМИ – БАН

Георги Илийчев Илиев
ФЕГ “Антоан дьо Сент Екзюпери”, Пловдив, 11 клас
Тема: Сайт на проекта “Внедряване на Лаборатория по интерактивни професионални системи в обучението по математика”
Научен ръководител: доц. д-р Снежана Гочева, ПУ “П. Хилендарски”

 

Гергана Запрянова Запрянова
ОМГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив, 11 клас
Тема: PurpleView. Система за оценяване и рецензиране на документи
Консултант: Людмил Владимиров Антонов, Virginia Tech

Павлин Веселинов Цицелков
Частна профилирана гимназия по информатика “Акад. Любомир Илиев”,
Пловдив,11 клас
Тема: Компютърна разработка на урок по биология “Фотосинтеза”
Научен ръководител: не е посочен

Грамота за участие с проект по информационни технологии

Пламен Николов Николов
ОМГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив, 11 клас
Тема: Анимационните филми “Живот” и “Бълхата”