УЧЕНИЧЕСКА СЕКЦИЯ
НА 53. ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СМБ


Ученическата секция (УС’24) на 53. Пролетна конференция на СМБ се проведе от 1 до 4 април 2024 г. в Боровец.

В определения срок бяха изпратени и предварително одобрени за участие 44 проекта – 10 по математика и 34 по информатика и информационни технологии, но един от тях не взе участие в конференцията. В Боровец се явиха 54-ма ученици от 8. до 12. клас от 11 града в страната: Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Казанлък, Монтана, Пловдив, Русе, София, Стара Загора, Шумен. Те са ученици предимно от математически и природоматематически гимназии (43), но не липсваха и представители на езикови (2) и професионални гимназии (8) и средни училища (1). В конференцията участваха и 11 учители – научни ръководители на ученически проекти.

Жури по математика: проф. дмн Емил Колев (ИМИ–БАН) – председател, и членове: доц. д-р Станислав Харизанов (ИМИ – БАН и ИИКТ – БАН), доц. д-р Христо Костадинов (ИМИ – БАН).

Жури по информатика и информационни технологии: Емил Келеведжиев (ИМИ–БАН) – председател, и членове: доц. д-р Златогор Минчев (ИМИ и ИИКТ – БАН), гл. ас. д-р Тодор Брънзов (ИМИ–БАН), Зорница Дженкова (учителка в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, Габрово), Стефан Тафков (докторант в ИИКТ – БАН).

Журито по математика определи като отлично представени 5 проекта, които получиха грамоти и медали. Специална награда по математика получи един проект. Журито по информатика и информационни технологии връчи грамоти за отлично представяне и медали на 14 проекта. Определени бяха и специални награди за 7 проекта. Наградите по математика бяха връчени от проф. Мая Стоянова, декан на Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и председател на Програмния комитет на 53-та Пролетна конференция на СМБ, а наградите по информатика и ИТ бяха връчени от проф. Петър Бойваленков, директор на Института по математика и информатика и заместник-председател на Съюза на математиците в България.

Авторите на наградените проекти ще бъдат поканени да участват на разноски на УчИМИ в Двадесет и четвъртата международна лятна изследователска школа през юли – август 2024 г. във Варна.

Грамоти връчиха на 3 проекта партньорите на УчИМИ от международния форум Secure Digital Future 21.

„САП Лабс България“ също отличиха три от представените проекти.

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ призна на дванадесетокласниците отлични оценки за кандидатстване в специалностите на своя Факултет по математика и информатика.

Журито по информатика и ИТ имаше за задача да определи и участниците в българския отбор на предстоящата първа Международна олимпиада по изкуствен интелект през август 2024 г. в Бургас.

Имената на всички наградени участници можете да видите по-долу в документа „КЛАСИРАНЕ“.

 

ДОКУМЕНТИ

КЛАСИРАНЕ

ПРОГРАМА

СЪОБЩЕНИЕ – ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Форма за регистрация на проект

Образец на заглавна страница

Ако не сте участвали в Ученическата конференция през януари, моля, попълнете една от декларациите за лични данни и я изпратете сканирана заедно с проекта:

  • Декларация за ученици над 18 години – DOCX или PDF
  • Декларация за ученици под 18 години (попълва се от родител) – DOCX или PDF

 

ЗА ВЪПРОСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Албена Василева – координатор на УчИМИ
e-mail: hssimi2001@gmail.com тел. (02) 979 38 37, 0888 674599

Харесайте страницата на УчИМИ във Фейсбук, за да научавате първи всичко, свързано с предстоящите събития.
Страница на събитието във Фейсбук: УС’24 – Ученическа секция на 53. Пролетна конференция на СМБ