УЧЕНИЧЕСКА СЕКЦИЯ
НА 51. ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СМБ


Ученическата секция (УС’22) на 51. Пролетна конференция на СМБ ще се проведе от 5 of 8 април 2022 г. в гр. Трявна.

В Ученическата секция могат да участват ученици от 8. до 12. клас от всички училища в страната. Те разработват проекти (реферати) по математика, информатика или информационни технологии върху избрани от тях теми, индивидуално или в съавторство, самостоятелно или под ръководство на научен ръководител или консултант.

Авторите на проекти, получили грамоти за отлично участие на 22. Ученическа конференция, се освобождават от такса правоучастие и разноските по участието им се поемат от УчИМИ (без пътните). Ако отличен проект има двама автори, се поемат разноските само на единия. Разходите на останалите участници в УС’22 се финансират от училищата, секциите на СМБ или от други организации и фирми.

По изключение и при уважителни причини ще се допуска дистанционно участие в Ученическата секция, за което молим да уведомите организаторите.

Авторите на най-добре класиралите се разработки на УС’22, които не са в 12. клас, ще получат покана за участие в Двадесет и втората Лятна изследователска школа с международно участие (24 юли – 13 август 2022 г.), като разноските им се поемат частично от УчИМИ.

ВАЖНИ ДАТИ
  • 14 март 2022 г. –   краен срок за попълване на Формата за регистрация на проект и изпращане на проектите
  • 14 март 2021 г. – краен срок за превеждане на таксата за правоучастие  по банков път

Всички получени в срок и оформени съгласно изискванията проекти се рецензират предварително и рецензиите се изпращат на авторите. По време на конференцията журито класира представените проекти.

Ако проектът е участвал в Ученическата конференция през януари 2022 г., авторът трябва да представи за УС’22 нова версия, в която са отразени забележките и препоръките на рецензентите и членовете на журито. Не се допускат до участие проекти с повече от двама автори. Не се допускат и проекти, с които авторите са участвали в продължение на предходните две учебни години.

ЗА ДА УЧАСТВАТЕ В УЧЕНИЧЕСКАТА СЕКЦИЯ:

  1. До 14 март 2022 г. попълнете онлайн Формата за регистрация на проект и изпратете проекта си, оформен според изискванията, чрез формата или по електронна поща на адрес hssimi2001@gmail.com.
  2. До 14 март 2022 г. заплатете таксата правоучастие по банков път на посочената по-долу сметка. Проекти, чиито автори не са заплатили такса правоучастие, няма да се разглеждат.

ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ

Таксата правоучастие за участниците в Ученическата секция е в размер на 15 лв. за всеки автор на проект. Таксите трябва да бъдат платени в срок до 14.03.2022 г. по банков път на сметката на Съюза на математиците в България (СМБ):
СМБ
Банка ДСК ЕАД, клон Гео Милев
BIC код: STSABGSF
IBAN: BG20STSA93000001682874
Основание: УС22, име на ученика

Възможно е да се внесат таксите за няколко участници с едно платежно нареждане, като след внасянето трябва да изпратите списък на учениците, за които са платени таксите, както и данни за фактура* (ако е необходима), на hssimi2001@gmail.com.

* ВАЖНО ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРИ: Фактура може да се издаде само на физическото или юридическото лице, вписано като НАРЕДИТЕЛ в платежното нареждане. Това означава, че таксите трябва да се преведат от лицето, на което ще бъде издадена фактура.

ВАЖНО: Учители, ръководители и придружаващи лица, които освен на УС’22 ще участват и в сесиите и мероприятията на 51. Пролетна конференция на СМБ (5 – 9 април 2022 г.), трябва да заплатят съответната такса правоучастие за конференцията, както е описано във Второто съобщение за 51. Пролетна конференция.

НАСТАНЯВАНЕ

Научната програма на Петдесет и първата пролетна конференция на Съюза на математиците в България ще се проведе в хотел „Калина Палас“, Трявна. В същия хотел ще се проведе и научната програма на Ученическата секция.

В хотел „Калина Палас” могат да се настаняват учители, ръководители или придружители, заплатили такса правоучастие за 51. Пролетна конференция на СМБ (цените за настаняване вж. тук).

В непосредствена близост се намират хотел „Панорама“, хотел „Бела“ и комплекс „Бръшлян“, които препоръчваме за настаняване на учениците и техните ръководители или придружители.

Участниците и техните ръководители/придружители трябва сами да се погрижат за резервацията си.

 

ДОКУМЕНТИ

КЛАСИРАНЕ

ПРОГРАМА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Форма за регистрация на проект

Образец на заглавна страница

Ако не сте участвали в Ученическата конференция през януари, моля, попълнете една от декларациите за лични данни и я изпратете сканирана заедно с проекта:

  • Декларация за ученици над 18 години – DOCX или PDF
  • Декларация за ученици под 18 години (попълва се от родител) – DOCX или PDF

 

ЗА ВЪПРОСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Албена Василева – координатор на УчИМИ
e-mail: hssimi2001@gmail.com тел. (02) 979 38 37, 0888 674599

Харесайте страницата на УчИМИ във Фейсбук, за да научавате първи всичко, свързано с предстоящите събития.
Страница на събитието във Фейсбук: УС’22 – Ученическа секция на 51. Пролетна конференция на СМБ