Ученическа секция на 39. Пролетната конференция на СМБ

6 – 9 април 2010 г., курортен комплекс „Албена“

Класиране

ПРОЕКТИ ПО МАТЕМАТИКА

Отлично представяне

Александър Атанасов Колев, МГ „Баба Тонка“, Русе, 11 клас
Надежда Андреева Аплакова, НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, София, 12 клас
Геометрични неравенства, породени от задачата на Ферма с три положителни тегла
Научен ръководител: Светослав Билчев, РУ „Ангел Кънчев“

Антон Димитров Белев,
Калоян Пламенов Буковски
НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, София, 11 клас
Изогонално спрегнати точки спрямо триъгълници с общи страни и върхове
Научен ръководител: Димитър Белев, СГСАГ

Магдалена Красимирова Маркова,
Йоана Даниелова Йорданова
ПМГ „Нанчо Попович“, Шумен, 11 клас
Семейство от окръжности, минаващи през точката на Фойербах

Мария Георгиева Петкова
СОУ „П. Р. Славейков“, Кърджали, 12 клас
Херонови триъгълници,
Научен ръководител: Вълчо Милчев, СОУ „П. Р. Славейков“

Мартин Димитров Попов
ПМГ „Св. Кл. Охридски“, Монтана, 11 клас
Полиномиални уравнения и правилни многостени
Научен ръководител: Пепа Аврамова, ПМГ „Св. Кл. Охридски“

Радослав Иванов Кафов
СМГ “Паисий Хилендарски”, София, 11 клас
Върху един метод за решаване на задачи за покрития на правоъгълници с полиомина
Научен ръководител: Илиана Цветкова, СМГ

Рафаел Митков Рафаилов
СМГ “Паисий Хилендарски”, София, 10 клас
Приятелски графи
Научен ръководител: Илиана Цветкова, СМГ

Станислав Иванов Атанасов, Стоян Райчев Апостолов
ОМГ „Акад. К. Попов“, Пловдив, 10 клас
UVW метод в задачи от неравенства
Научен ръководител: Васил Симеонов, ОМГ

Яница Юлиева Пехова
МГ „Баба Тонка“, Русе, 10 клас
Триъгълник на Помпею
Научен ръководител: Боряна Куюмджиева, МГ „Баба Тонка“

Специална грамота за успешен дебют

Румен Руменов Данговски
НПМГ“Акад. Л. Чакалов”, София, 8 клас
Върху задачата на Ферма с едно отрицателно и две положителни тегла
Научни ръководители: Надежда Андреева Аплакова, НПМГ и Александър Атанасов Колев, МГ “Баба Тонка”

Много добро представяне

Аделина Пламенова Павлова
СМГ “Паисий Хилендарски”, София, 10 клас
Дискретен подход за изследване на релефа и Ойлерова характеристика на местността
Научен ръководител: Надежда Буюклиева, СМГ

Виктория Михайлова Христова,
Юлия Александрова Алексиева
МГ “Д-р П.Берон”, Варна, 11 клас
Два проблема от адитивната теория на числата, занимавали великите умове на XX век

Георгина Веселинова Костадинова
ПМГ „Нанчо Попович“, Шумен, 11 клас
Да се промъкнеш незабелязано в музея
Научен ръководител: Борислав Вълков, студент във ФМИ на СУ

Гюлбеяз Фахри Ахмед,
СОУ „П. Р. Славейков“, Кърджали, 9 клас
Задачи за квадрат
Вълчо Милчев, СОУ „П. Р. Славейков“

Джансуа Мюмюн Али,
СОУ „П. Р. Славейков“, Кърджали, 9 клас
Претегляне на монети
Научен ръководител: Вълчо Милчев, СОУ „П. Р. Славейков“

Иван Асенов Божилов,
СМГ “Паисий Хилендарски”, София, 10 клас
Теорема на Дирихле за аритметичните прогресии
Научен ръководител: Керопе Чакърян, ФМИ на СУ

Иван Вихренов Генчев,
Иван Динев Мечков
НПМГ           , София, 9 клас
Уравнения на Пел
Научен ръководител: Иван Тонов, СУ

Инна Дончева Тодоринова,
21 СОУ „Хр. Ботев“, София, 11 клас
Детерминанти
Научен ръководител: Иванка Марашева, 21 СОУ „Хр. Ботев“

Маринела Деянова Петкова
СОУ „П. Р. Славейков“, Кърджали, 9 клас
Отношения в триъгълник
Научен ръководител: Вълчо Милчев, СОУ „П. Р. Славейков“

Мария Георгиева Лазарова
ПМГ „Акад. С. П. Корольов“, Благоевград, 9 клас
Алгоритми, при които се използват графи
Научен ръководител: Димитър Лазаров, студент в СУ

Мария Иванова Горинова,
Пламен Георгиев Иванов
НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, София, 10 клас
Повдигане на експонентата

Румен Руменов Данговски
НПМГ“Акад. Л. Чакалов”, София, 8 клас
Върху задачата на Ферма с едно отрицателно и две положителни тегла
Научни ръководител:и: Надежда Андреева Аплакова, НПМГ и
Александър Атанасов Колев, МГ “Баба Тонка”

Симона Рашкова Ранкова,
Ивалина Димитрова Александрова
ПМГ „Нанчо Попович“, Шумен, 11 клас
Теореми на Менелай и Чева, забележителни точки в триъгълник и приложението им в решаването на задачи

Соня Валентинова Божилова,
Янита Николаева Недева
СМГ “Паисий Хилендарски”, София, 10 клас
Графични интерпретации на някои класове задачи
Научен ръководител: Надежда Буюклиева, СМГ

Спасимира Иванова Иванова,
Мелания Стоянова Бербатова
ПМГ „Акад. С. П. Корольов“, Благоевград, 9 клас
Триъгълник и четриъгълник ня Брахмагупта
Научен ръководител: Катюша Кирилова, ПМГ „Акад. С. П. Корольов“

Таня Василева Даутова,
Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, Пазарджик, 10 клас
Някои приложения на принципа на Дирихле
Научен ръководител: Румяна Авгелова, ПГИМ

 

ПРОЕКТИ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Грамота за отлично участие и покана за конференцията CompSysTech

Георги Василев Йорданов
ПМГ „Добри Чинтулов“, Сливен, 12 клас
Gproject – Платформа за изследване движението на телата
Научен ръководител: Тихомир Недялков, Managing director, Open biz.Ltd

Добромир Пламенов Костов
Пламен Емилов Минков
ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, Габрово, 10 клас
Фолклорика
Научен ръководител: Галя Неделчева, ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”

Калина Христова Петрова
ОМГ „Акад. К. Попов“, Пловдив, 9 клас
Динамично програмиране с оптимизация на вътрешния цикъл с помощта на опашка

Катерина Красимирова Велчева
ПМГ „Нанчо Попович“, Шумен, 11 клас
Стеганографски алгоритми – изследване, анализ и реализация
Научен ръководител: доц. д-р инж. Станимир Станев, ШУ
Научен консултант: Христо Параскевов, ШУ

Симона Станиславова Бояджийска, 10 клас
Валерия Цанкова Станева, 8 клас
МГ „Д-р Петър Берон”, Варна
Подравняване на протеинови последователности чрез използване на специализирани матрици
Научен ръководител: Галина Момчева-Гърдева, ВСУ

Грамота за отлично участие и награда на фирма “Телерик”

Георги Стефанов Атанасов
Георги Стефанов Георгиев
ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, Габрово, 11 клас
BuilderZ
Научен ръководител: Галя Неделчева, ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”

Грамота за отлично представяне

Ангел Янков Диков
СОУ „Проф. д-р Асен Златаров”, Първомай, 11 клас
Скандинавска митология
Научен ръководител: Красимира Дамянова, СОУ „Проф. д-р Асен Златаров”

Боян Иванов Бонев
СОУ „Проф. д-р Асен Златаров”, Първомай, 7 клас
„Играй с нас”
Научен ръководител: Ваня Георгиева, СОУ „Проф. д-р Асен Златаров”

Иван Стефанов Стефанов
ПМГ “Никола Обрешков”, Казанлък, 9 клас
Алтернативни източници на енергия
Научен ръководител: Цветанка Савова, ПМГ”Никола Обрешков”

Ивелин Иванов Давидов
Александър Петров Арабаджиев
МГ „Баба Тонка“, Русе, 12 клас
SI Chess
Научен ръководител: Силвия Малчева, МГ „Баба Тонка“

Калоян Владимиров Генков
Станислав Асенов Хаджийски
НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, София, 12 клас
Електронно помагало по астрономия
Научен ръководител: Жаклин Антонова-Генкова, ЧЕГ „Проф. д-р Васил Златарски“

Кристиян Сребринов Сребрев
СОУ „Проф. д-р Асен Златаров”, Първомай, 12 клас
Без дрога
Научен ръководител: Таня Сребрева, СОУ „Проф. д-р Асен Златаров”

Мариян Николаев Христов
ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“, Русе, 12
Процесори и памети. Използване на LATEX-пакети PSTricks, PGF-TikZ, hyperref, animate, exerquiz и beamer при обучението по компютърни системи и технологии
Научен ръководител: Стефка Караколева, Русенски университет
Научен консултант: Марияна Дескова, ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“

Милен Милков Минков
МГ „Баба Тонка“, Русе, 12 клас
Система за създаване на флаш сайтове с интерактивни уроци
Научен ръководител: Сюзан Феимова, МГ „Баба Тонка“

Николай Владимиров Йорданов
ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, Габрово, 11 клас
/reg(ular )?ex(p(ression)?)?s?/i справочник . . . или как да се справим с регулярните изрази
Научен ръководител: Галя Неделчева, ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”

Павел Даниелов Николов
Петър Георгиев Георгиев
МГ „Баба Тонка“, Русе, 11 клас
Fotoget – Букварът на фотографа
Научен ръководител: Сюзан Феимова, МГ „Баба Тонка“

Силвена Здравкова Митева, 9 клас
Николай Свиленов Попов, 11 клас
МГ „Баба Тонка“, Русе
Square Games
Научен ръководител: Сюзан Феимова, МГ „Баба Тонка“

Теодора Георгиева Добрева
МГ „Баба Тонка“, Русе, 10 клас
Обучение по английски език за деца
Научен ръководител: Сюзан Феимова, МГ „Баба Тонка“

Тодор Сивков Марков
СМГ, София, 10 клас
Построяване на псевдослучайни геометрични обекти
Научен ръководител: Бойко Банчев, ИМИ

Специална грамота за оригинална идея

Иванина Валентинова Върбанова
Яна Бориславова Борисова
ПМГ „Нанчо Попович“, Шумен, 11 клас
Оригами – изкуство от хартия
Научен ръководител: Ангел Ангелов, СОУ “Сава Доброплодни”

Специална грамота за значим социален ефект

Кристиян Сребринов Сребрев
СОУ „Проф. д-р Асен Златаров”, Първомай, 12 клас
Без дрога
Научен ръководител: Таня Сребрева, СОУ „Проф. д-р Асен Златаров”

Магдалена Веселинова Христова
МГ „Баба Тонка“, Русе, 12 клас
Йоанна Даринова Дочева
ЕГ “Гео Милев”, Русе, 12 клас
Майо – игра за деца с аутизъм
Научен ръководител: Снежана Тодорова, МГ „Баба Тонка“

Специална грамота за оригинален дизайн

Нели Янева Атанасова
ПМГ „Добри Чинтулов”, Сливен, 11 клас
Васил Георгиев Костов
ПГЕЕ „Мария Кюри”, Сливен, 12 клас
Ред от хаоса
Научен ръководител: Христина Ангелова, ПМГ „Добри Чинтулов”

Специална грамота за успешен дебют

Боян Иванов Бонев
СОУ „Проф. д-р Асен Златаров”, Първомай, 7 клас
„Играй с нас”
Научен ръководител: Ваня Георгиева, СОУ „Проф. д-р Асен Златаров”

Павел Нешев Недев
ОМГ „Акад. К. Попов“, Пловдив, 8 клас
Уеб сайт за ресторант
Научен ръководител: Дарина Брънчева, ОМГ

Грамота за много добро представяне

Ангел Василев Николов
НПМГ, София, 11 клас
Информационна система „Археология“, Модул Керамика

Борис Петров Борисов, 11 клас
Станислав Веселинов Станчев, 12 клас
ПМГ „Нанчо Попович“, Шумен
Тuoli.eu – социална-образователна мрежа
Научен ръководител: Ангел Ангелов, СОУ „Сава Доброплодни“

Васил Ивелинов Василев
ПМГ „Нанчо Попович“, Шумен, 11 клас
Фондация „Джулай Джаз“
Научен ръководител: Ангел Ангелов, СОУ “Сава Доброплодни”

Велислав Николов Бодуров
Иван Йорданов Чардаков
СОУ „Саво Ценов Савов”, Пирдоп, 12 клас
Омагьосаният замък (уча се да смятам)
Научен ръководител: Донка Чардакова, СОУ „Саво Ценов Савов”

Венцислав Анатолиев Конов
Филип Викторон Германов
ОМГ „Акад. К. Попов“, Пловдив, 9 клас
Диодите като градивен елемент
Научен ръководител: Дарина Брънчева, ОМГ „Акад. К. Попов“

Веско Красимиров Милев
ОМГ „Акад. К. Попов“, Пловдив, 9 клас
Графика на функция на квадратно уравнение
Научен ръководител: Гергина Гешева, ОМГ

Владислав Христов Грозев
Атанас Йорданов Димитров
ОМГ „Акад. К. Попов“, Пловдив, 9 клас
Манастирите в България
Научен ръководител: Дарина Брънчева, ОМГ

Георги Бисеров Тинчев
Александър Петров Арабаджиев
МГ „Баба Тонка“, Русе, 11 клас
Universal Site Creator
Научен ръководител: Мария Енева, ЦУТНТ

Деница Добрева Иванова
Теодора Михайлова Михайлова
ПМГ „Св. Кл. Охридски“, Монтана, 11 клас
Теореми по геометрия 8 – 12 клас
Научен ръководител: Красимир Асенов, ПМГ „Св. Кл. Охридски“

Денислав Иванов Лефтеров
Петър Станимиров Стоянов
СОУ “Вичо Грънчаров”, Горна Оряховица, 10 клас
Справочник по география на България
Научен ръководител: Ваня Христова, СОУ “Вичо Грънчаров”

Джунейт Ердалов Велиев
Георги Иванов Иванов
МГ „Баба Тонка“, Русе, 10 клас
Medieval history – сайт за средновековна история
Научен ръководител: Снежана Тодорова, МГ „Баба Тонка“

Димитър Иванов Калинков
Иван Недялков Еневски
ПМГ „Иван Вазов”, Димитровград, 10 клас
Кулинарен сайт
Научен ръководител: Добринка Донева, ПМГ „Иван Вазов”

Димитър Маринов Вулджев
НПМГ, София, 9 клас
Клетъчни автомати
Научен ръководител: Руслан Кискинов, Chief technical officer, Eastisoft

Жулиен Миленов Къснеделчев
Илиян Красимиров Боев
МГ „Баба Тонка“, Русе, 12 клас
Zdrasti.org – Социална мрежа за тийнейджъри
Научен ръководител: Силвия Малчева, МГ „Баба Тонка“

Иван Кръстев Кръстилов
Величка Костадинова Крачолова
НПГ „Димитър Талев”, Гоце Делчев, 12 клас
Електронно учебно помагало по математика за 7. клас
Научен ръководител: Мария Серкеджиева, НПГ „Димитър Талев”

Иванина Валентинова Върбанова
Яна Бориславова Борисова
ПМГ „Нанчо Попович“, Шумен, 11 клас
Оригами – изкуство от хартия
Научен ръководител: Ангел Ангелов, СОУ “Сава Доброплодни”

Йордан Милков Костадинов
ПМГ „Нанчо Попович”, Шумен, 11 клас
Алгоритми за търсене в символен низ
Научен ръководител: Бисерка Йовчева, Шуменски университет

Лазар Лазаров Църев
Стоян Иванов Узунов
ОМГ „Акад. К. Попов“, Пловдив, 12 клас
Онлайн галерия
Научен ръководител: Мария Василева, ОМГ „Акад. К. Попов“

Любомир Георгиев Георгиев
МГ „Баба Тонка“, Русе, 10 клас
STS – Система за контрол над служителите и стокооборота
Научен ръководител: Сюзан Феимова, МГ „Баба Тонка“

Любомир Георгиев Георгиев
Кирил Миленов Бойчев
МГ „Баба Тонка“, Русе, 10 клас
Авиопедия
Научен ръководител: Мария Енева, ЦУТНТ

Магдалена Веселинова Христова
МГ „Баба Тонка“, Русе, 12 клас
Йоанна Даринова Дочева
ЕГ “Гео Милев”, Русе, 12 клас
Майо – игра за деца с аутизъм
Научен ръководител: Снежана Тодорова, МГ „Баба Тонка“

Мариян Николаев Христов
ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“, Русе, 12 клас
Видове шини. Използване на LATEX-пакети PSTricks, hyperref и beamer при обучението по компютърни системи и технологии
Научен ръководител: Стефка Караколева, Русенски университет
Научен консултант: Мария Димитрова, ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“

Минчо Петков Петков
ОМГ „Акад. К. Попов“, Пловдив, 10 клас
Самоучител за Microsoft Exel 2007
Научен ръководител: Виолета Тасева, ОМГ „Акад. К. Попов“

Мирослав Красимиров Георгиев
ПМГ „Св. Кл. Охридски“, Монтана, 9 клас
Бройни системи
Научен ръководител: Красимир Асенов, ПМГ „Св. Кл. Охридски“

Моника Михайлова Николова
Катрин Огнянова Борисова
ПМГ ”Екзарх Антим I“, Видин, 11 клас
Забавни опити по физика. ”Електростатика“
Научен ръководител: Румяна Петрова, ПМГ ”Екзарх Антим I“

Надежда Алекова Алексиева
МГ „Баба Тонка“, Русе, 11 клас
Колориметрия – да надникнем зад цветовете
Научен ръководител: Жулиен Къснеделчев, ученик в МГ „Баба Тонка“
Научен консултант: Диана Йорданова, МГ „Баба Тонка“

Недялко Константинов Дяков
Теодор Георгиев Георгиев
ОМГ „Акад. К. Попов“, Пловдив, 11 клас
Учи Свободен с Ubuntu. Приложение на свободния софтуер в българските училища
Научен ръководител: Луиза Молхо, ОМГ „Акад. К. Попов“

Нели Янева Атанасова
ПМГ „Добри Чинтулов”, Сливен, 11 клас
Васил Георгиев Костов
ПГЕЕ „Мария Кюри”, Сливен, 12 клас
Ред от хаоса
Научен ръководител: Христина Ангелова, ПМГ „Добри Чинтулов”

Павел Нешев Недев
ОМГ „Акад. К. Попов“, Пловдив, 8 клас
Уеб сайт за ресторант
Научен ръководител: Дарина Брънчева, ОМГ

Паулин Йорданов Тодев
ОМГ „Акад. К. Попов“, Пловдив, 11 клас
Уеб сайт на СДГ„Елица”
Научен ръководител: Снежа Загорчева, ОМГ „Акад. К. Попов“

Петър Великов Генов
МГ „Баба Тонка“, Русе, 10 клас
LinguaVinco
Научен ръководител: Сюзан Феимова, МГ „Баба Тонка“

Петър Костов Чакалов
ПМГ „Добри Чинтулов”, Сливен, 12 клас
iHomeworks – web приложение за електронна комуникация между ученик и учител
Научен ръководител: Тихомир Недялков,

Петър Петров Тодоров
Димитър Мирославов Михайлов
МГ „Баба Тонка“, Русе, 11 клас
Екология и опазване на околната среда
Научен ръководител: Сюзан Феимова, МГ „Баба Тонка“

Райчо Николов Бадев
Димитър Петков Попов
ОМГ „Акад. К. Попов“, Пловдив, 11 клас
Графики на тригонометричните функции
Научен ръководител: Петя Велкова, ОМГ

Румяна Руменова Рафаилова
НПМГ“Любомир Чакалов“, София, 12 клас
Песнознайка – помагало за чуждоезиково обучение
Научен ръководител: Мирослава Николова, НПМГ

Теодор Красимиров Христов
СОУ „Васил Левски”, Русе, 8 клас
Онлайн графично портфолио
Научен ръководител: Росица Лясковска, СОУ „Васил Левски”

Христо Радославов Белчев
МГ „Баба Тонка“, Русе, 12 клас
Електронен учебник по Философия за 11. клас
Научен ръководител: Снежана Тодорова, МГ „Баба Тонка“