Ученическа секция на 37. Пролетната конференция на СМБ

2 – 5 април 2008 г., курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена“, Варна

Класиране

ПРОЕКТИ ПО МАТЕМАТИКА

Отлично представяне

Александър Иванов Митев, МГ „Д-р П. Берон“, Варна, 11 клас
Тема: Неравенства на Карамата и Мюрхед и приложението им при доказване на други неравенства
Научен ръководител: Веселина Тодороска, преподавател в МГ „Д-р Петър Берон“

Боряна Николаева Николова, Маргарита Николаева Николова
НПМГ, София, 11 клас
Тема: Около квадратичната реципрочност: аритметиката на линейни рекурентни редици
Научен ръководител: Веселин Димитров, Харвардски университет

Галин Красимиров Статев, НПМГ, София, 11 клас
Тема: Върху композиционни формули на суми от квадрати
Научен консултант: Антони Рангачев, MIT, САЩ

Георги Георгиев Керчев, СМГ, София, 10 клас
Тема: Рекурентни зависимости в комбинаторни задачи
Научн ръководител: Ваня Данова, преподавател в СМГ

Живко Недялков Георгиев, СОУ „П. Р. Славейков“, Кърджали, 12 клас
Мария Георгиева Петкова, СОУ „П. Р. Славейков“, Кърджали, 10 клас
Тема: Комбинаторни задачи за таблици от числа
Научен ръководител: Вълчо Милчев, преподавател в СОУ „П. Р. Славейков“, Кърджали

Живко Николаев Жечев, Младен Георгиев Вълков,
ПМГ „Нанчо Попович“, Шумен, 9 клас
Тема: Метод на спускането
Научен ръководител: Лилия Гройс, преподавател в ПМГ „Нанчо Попович“, Шумен

Иван Руменов Пенчев, Момчил Преславов Константинов, СМГ, София, 10 клас
e-mail: vankata_bf1942@abv.bg, rivarix@gmail.com
Тема: Върху някои методи и критерии за доказване на неразложимост
Научен ръководител: Румяна Караджова, преподавател в СМГ

Йоана Георгиева Гюрова, НПМГ, София, 10 клас
Тема: Завършващи редици от цифри на точни степени
Научен ръководител: няма

Катрина Владимирова Евтимова, СМГ, София, 11 клас
Тема: Теоремата на Жигмонди
Научен консултант: Антони Рангачев, МТИ, САЩ

Любослав Николаев Панчев, Теодор Спасов Илиев, СМГ, София, 10 клас
Тема: Равномерно движение на точки и прави
Научен ръководител: Ваня Данова, преподавател в СМГ

Мартин Димитров Попов, ПМГ, Монтана, 9 клас
Тема: Комбинаторни задачи с редици
Научен ръководител: Йорданка Еленкова, експерт в РИО, Монтана

Младен Бойков Маринов, Пламен Пламенов Гостев, СМГ, София, 10 клас
Тема: Първенства, турнири, състезания
Научен ръководител: Ваня Данова, преподавател в СМГ

Петя Атанасова Мичева, МГ „К. Величков“, Пазарджик, 11 клас
Тема: Композиция на хомотетия с други преобразувания
Научен ръководител: Даниела Монова, преподавател в МГ „К. Величков“

Много добро представяне

Александър Атанасов Колев, МГ „Баба Тонка“, Русе, 9 клас
Надежда Андреева Аплакова, СМГ, София, 10 клас
Тема: Екстремални задачи в геометрията
Научни ръководители: Мирослава Костадинова, МГ „Баба Тонка“, Русе и Ваня Данова, СМГ

Антон Людмилов Кръстанов, НПМГ, София, 10 клас
Тема: Функционални уравнения
Научен ръководител: няма

 Борис Николаев Колев, Александър Николаев Ковачев,
СМГ, София, 10 клас
Тема: Елементи на аналитичната геометрия
Научен ръководител: Ваня Данова, преподавател в СМГ

Боян Иванов Петров, МГ „Д-р Петър Берон“, 10 клас
Тема: Управление на опашките чрез използване на теорията на масовото обслужване (едноканални отворени системи с чакане)
Научен ръководител: гл.ас. Иван Петров, Икономически университет, Варна

Валентин Красимиров Гелински, НПМГ, София, 10 клас
Тема: Множество от кратни сборове
Научен ръководител: н.с. Невена Събева, ИМИ – БАН, Недялка Димитрова, НПМГ

Величко Бориславов Вълков, Димитър Симов Панайотов,
СМГ, София, 10 клас
Тема: Триангулация
Научен ръководител: Ваня Данова, преподавател в СМГ

Виктория Михайлова Христова, МГ „Д-р П. Берон“, Варна, 9 клас
Тема: Изпъкнала функция. Неравенство на Йенсен
Научен ръководител: Боряна Парушева, преподавател в МГ „Д-р Петър Берон“

Елена Огнянова Димитрова, Райна Лазарова Андреева,
СМГ, София, 8 клас
Тема: Допълнителни построения при решаване на геометрични задачи
Научен ръководител: Илиана Цветкова, преподавател в СМГ

Иван Георгиев Райновски, 21 СОУ „Христо Ботев“, София, 9 клас
Теорема на Менелай и Чева
Научен ръководител: Иванка Марашева, преподавател в 21 СОУ

Йоан Недялков Делчев, Стефан Любомиров Панталеев,
СМГ, София, 10 клас
Тема: Приложение на принципа на Дирихле в някои задачи за крайни множества
Научен ръководител: Ваня Данова, преподавател в СМГ

Калоян Пламенов Буковски, НПМГ, София, 9 клас
Тема: Оцветявания в математиката
Научен ръководител: Николай Димитров, ученик в 12 клас, НПМГ

Мариела Иванова Йорданова, НПМГ, София, 10 клас
Тема: Фигури с максимално лице, вписани в триъгълник

 Марина Вълева Краева, ОМГ „Акад. К. Попов“, Пловдив, 11 клас
Тема: Числата на Фибоначи – обикновени редици с необикновени свойства
Научен ръководител: Йорданка Ковачева, ученичка в 12 клас, ОМГ, Пловдив

Мария Йорданова Пенчева, МГ „Баба Тонка“, Русе, 9 клас
Тема: Най-голям общ делител и най-малко общо кратно на две и повече числа
Научен ръководител: Мирослава Костадинова, преподавател в МГ „Баба Тонка“

Надя Иванова Димитрова, НПМГ, София, 11 клас
Тема: Теория на квадратичните остатъци
Научен ръководител: няма

Нермин Ружди Халим, СОУ „П. Р. Славейков“, Кърджали, 12 клас
Тема: Точни квадрати в линейно-рекурентни редици
Научен ръководител: Вълчо Милчев, преподавател в СОУ „П. Р. Славейков“, Кърджали

Петя Пламенова Йорданова, МГ „Баба Тонка“, Русе, 9 клас
Тема: Вектори в равнината и пространството
Научен ръководител: Мирослава Костадинова, преподавател в МГ „Баба Тонка“

Радослав Иванов Кафов, СМГ, София, 8 клас
Тема: Забележителни точки в триъгълника
Научен ръководител: Илиана Цветкова, преподавател в СМГ

Рафаел Митков Рафаилов, СМГ, София, 8 клас
Тема:   Приложение на показателя на число по даден модул при решаване на задачи с прости числа
Научен ръководител: Илиана Цветкова

Станислава Златкова Атанасова, Калоян Христов Вълканов
МГ „Д-р П. Берон“, Варна, 9 клас
Тема: Забележителни точки в триъгълника
Научен ръководител: Мариана Маврова, преподавател в МГ „Д-р Петър Берон“

Специална грамота за отличен дебют с проект по математика

Елена Огнянова Димитрова,
Райна Лазарова Андреева,
СМГ „Паисий Хилендарски“, София, 8 клас
Тема: Допълнителни построения при решаване на геометрични задачи
Научен ръководител: Илиана Цветкова, преподавател в СМГ

 

ПРОЕКТИ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Отлично представяне

Александър Руменов Коларски, Мартин Кирилов Димитров, ПМГ, Монтана, 11 клас
Тема: Електронен сборник „Pascal/C++“
Научен ръководител: Красимир Асенов

Владислав Никодимов Трифонов, Николай Никодимов Сукняров,
МГ „Баба Тонка“, Русе, 12 клас
Тема: HiMiX Химична лаборатория
Научен ръководител: Сюзан Феимова

Катерина Красимирова Велчева, ПМГ „Нанчо Попович“, Шумен, 9 кляс
Тема: Виртуален компютърен музей на ФМИ
Научен ръководител: доц. д-р Станимир Станев, Шуменски университет

Кристиян Сребринов Сребрев, Димитър Проданов Дамянов
СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“, Първомай, 10 клас
Тема: Музика за шести клас. е+ учебник
Научни ръководители: Красимира Дамянова, Таня Сребрева
Научен консултант: Любомира Христова

Николай Банчев Колев, Йордан Тодоров Липчев,
ПМГ, Сливен, 11 клас
Тема: Графики на функции
Научен ръководител: Христина Ангелова

Александър Георгиев Добрев, Мариян Здравков Млеченков
СОУ „Вичо Грънчаров“, Горна Оряховица, 11 клас
Тема: Уеб базирана среда за разработка на MIDI файлове
Научен ръководител: Ваня Христова

Деян Петров Михайлов, Вихрен Коцев Ганев,
МГ „Баба Тонка“, Русе, 11 клас
Тема: iT School – online училище по информационни технологии
Научен ръководител: Силвия Малчева

Калоян Владимиров Генков, НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, София, 10 клас
Тема: Топлинни явления
Научен ръководител: Жаклин Антонова-Генкова, 81 СОУ, София

Костадин Филипов Воденичаров, ОМГ „Акад. К. Попов“, Пловдив, 12 клас
Тема: Учебен графичен редактор. Основни стъпки при обработка на изображения

Николай Бойков Петров, Маргарита Пламенова Христова
ОМГ „Акад. К. Попов“, Пловдив, 10 клас
Тема: Система за автоматично генериране на съобщения на БДЖ
Научен ръководител: Виолета Тасева, преподавател в ОМГ
Научен консултант: Боян Петров, ученик 12 клас в ОМГ

Николай Красимиров Маринов, Пламен Борисов Борисов
СОУ „Вичо Грънчаров“, Горна Оряховица, 12 клас
Тема: Планикс склад
Научен ръководител: Ваня Христова

Петьо Николаев Пахунчев, ПМГ Гоце Делчев, 11 клас
Тема: Pc Biology – обучителна система по биология
Научен ръководител: Ирина Горанова

Петя Атанасова Мичева, МГ „К. Величков“, Пазарджик, 11 клас
Мартин Цветомиров Маринов, ПМГ, Враца, 11 клас
Тема: Отворена математическа енциклопедия

Много добро представяне

Александър Николаев Николаев, Христо Светославов Димитров
ПМГ „Акад. И. Гюзелев“, Габрово, 12 клас
Тема: Disciple_Photoshop самоучител
Научен ръководител: Зорница Дженкова, преподавател в ПМГ

Александър Руменов Стойчев, Павел Александров Кюркчиев
СОУ „Вичо Грънчаров“, Горна Оряховица, 12 клас
Тема: История он-лайн
Научен ръководител: инж. Валентина Кирова, СОУ
Научен консултант: Росица Петрова, СОУ

Александър Ясенов Раданов, Калина Юриева Кандиларова
Математическа гимназия „Баба Тонка“, Русе, 10 клас
Тема: Природен парк „Русенски Лом“
Научен ръководител: Силвия Малчева

Ангел Георгиев Йорданов, Паулина Стефанова Кирова,
ОМГ, Пловдив, 11 клас
Тема: Мултимедийно помагало по физика за 7 клас
Научен ръководител: Дочка Димитрова

Атанас Борисов Атанасов, Частна профилирана гимназия, Пловдив, 10 клас
Тема: Град Пловдив
Научен ръководител: Камелия Стоянова, преподавател в ЧПГ

Георги Бисеров Тинчев, Надежда Алекова Алексиева
МГ „Баба Тонка“, Русе, 9 клас
Тема: Център за Ученическо техническо и научно творчество
Научен ръководител: Мария Енева

Георги Цанков Сталев, Виктор Георгиев Пантелеев,
ПМГ, Димитровград, 12 клас
Тема: Е-менделеева таблица
Научен ръководител: Христо Христов, преподавател в ПМГ

Димитър Иванов Димитров, Йонко Василев Василев,
ПМГ „Акад. Н. Обрешков“, Казанлък, 12 клас
Тема: Култура и религия на етносите в България
Научен ръководител: Цветанка Савова, ПМГ

Ивайло Евелинов Павлов, Асен Олегов Николов,
МГ „Д-р П. Берон“, Варна, 11 клас
Тема: Сайт с литературни произведения, написани с любов
Научен ръководител: Елена Димитрова

Ивайло Митков Стоянов, Георги Георгиев Петков
ПМГ, Казанлък, 12 клас
Тема: Боевете на Освобождението (1877-1888)
Научен ръководител: Цветанка Савова, преподавател в ПМГ

Ивета Венциева Петкова, Радослав Кирилов Ценов,
ПМГ, Монтана, 11 клас
Тема: Електронно учебно помагало по химия „Химични процеси“
Научен ръководител: Бисерка Луканова, ПМГ, Монтана, 11 клас

Илиян Огнянов Тонев, Тодор Живков Жеков,
ЕГ „Д-р Иван Богоров“, Димитровград, 10 клас
Тема: Интерактивно обучение по Физика и Астрономия. Система с възможност за въвеждане и редакция на уроци, тестово оценяване на знанията на учениците
Научен ръководител: Янко Попов

Калоян Радославов Начев, ПМГ „Акад. И. Гюзелев“, Габрово, 12 клас
Тема: Учи с нас
Научен ръководител: Зорница Дженкова, преподавател в ПМГ

Красимир Огнянов Босилков, Симеон Димитров Митев
ПМГ Димитровград, 12 клас
Тема: „Опознай Родината си, за да я обикнеш“
Научен ръководител: Добринка Донева, преподавател в ПМГ

Кристиян Иванов Иванов, Васил Запрянов Василев
ОМГ, Пловдив, 10 клас
Тема: Личен електронен дневник – My shedule
Научен ръководител: Боян Петров, ученик 12 клас в ОМГ

Мария Василева Сарафска, Гергана Георгиева Шумилова
ОМГ „Акад. К. Попов“, Пловдив, 11 клас
Тема: Пловдив – Древен и вечен
Научен ръководител: Дочка Панайотова Димитрова, ОМГ

Михаил Ангелов Владимиров, Йордан Емилов Кърджилов
СОУ „Вичо Грънчаров“, Горна Оряховица, 12 клас
Тема: Интерактивни уроци по физика и . . .
Научен ръководител: инж.Валентина Кирова, СОУ „В. Грънчаров“
Научен консултант: Ваня Рускова, СОУ „В. Грънчаров“

Никола Ивайлов Велинов, НПМГ, София, 11 клас
Тема: Proper Mario Wars
Научен ръководител: няма

Радослав Владимиров Безпризванний, Николай Димитров Чаталбашев
ОМГ „Акад. К. Попов“, Пловдив, 11 клас
Тема: ОМГ „Академик Кирил Попов“ – желана територия за ученика
Научен ръководител: Дочка Панайотова Димитрова, ОМГ

Рената Янек Георгиева, Борислав Веселинов Петров,
ПМГ, Монтана, 11 клас
Тема: Фотография
Научни ръководители: Александър Коларски,
Мартин Димитров, ученици в 11 клас, ПМГ, Монтана

Слави Лилков Вазов, Никола Христов Кисьов
ОМГ „Акад. Кл Попов“, Пловдив, 11 клас
Тема: България по време на първото българско царство
Научен ръководител: Дочка Панайотова, Катя Беливанова