Ученическа секция на 32. Пролетната конференция на СМБ

5 – 8 април 2003 г., Слънчев бряг

Класиране

ПРОЕКТИ ПО МАТЕМАТИКА

Отлично представяне

Александър Димитров Лишков
СМГ “Паисий Хилендарски”, 10 клас
Тема: Метод на множителите на Лагранж
Научен ръководител: Велико Колев, СМГ

Ана Иванова Алексиева
ПМГ “Екзарх Антим I”, Видин, 11 клас
Тема: Числа на Фибоначи и Люка
Научен ръководител: Валери Стефанов Цеков, СОУ “Хр. Ботев”, гр. Грамада

Анита Емилова Георгиева
Първа английска езикова гимназия, София, 12 клас
Никифор Цветков Близнашки
СМГ “П. Хилендарски”, 12 клас
Тема: Двойно отношение. Полюс и поляра.

Антони Красимиров Рангачев
СМГ “Паисий Хилендарски”, 10 клас
Тема: Приложения на свойствата на пръстена Z[w] и на теорията на кубичните остатъци при изследването на някои класове от диофантови уравнения и сравнения
Научен ръководител: Иван Симеонов, СМГ

Веселин Атанасов Димитров
НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, 10 клас
Тема: Приложение на числата на Бернули в откриване и доказване на сравнения по модул pk

Калоян Димитров Маринов
МГ “Д-р Петър Берон”, Варна, 9 клас
Тема: Приложение на комплексните числа в геометрията
Научен ръководител: Цветанка Трифонова, МГ Варна

Константин Василев Делчев
СМГ “П. Хилендарски”, 11 клас
Тема: Върху два въпроса, произхождащи от проблема за покритие на правоъгълници с полиомина
Научен ръководител: Илиана Цветкова, СМГ

Николай Владимиров Стоянов
МГ “Д-р П. Берон”, Варна, 11 клас
Тема: Свойства на вписани триъгълници
Научен ръководител: Ивелина Романова, МГ Варна

Павел Петков Попов
СМГ “П. Хилендарски”, 12 клас
Тема: Сечение на куб с равнина
Научни ръководители: Ирина Шаркова, Румяна Караджова, СМГ

Пламен Василев Александров
МГ “Д-р П. Берон”, Варна, 11 клас
Тема: Забележителни точки в четириъгълника
Научен ръководител: Хаим Хаимов, Варна

Много добро представяне

Боряна Красимирова Милошевска
ПМГ “Екзарх Антим I”, Видин, 12 клас
Тема: Приложение на векторите в геометрията

Венцислава Станчева, Светлана Бояджиева
ПМГ “Васил Друмев”, Велико Търново, 10 клас
Тема: Забележителни точки в триъгълника
Научен ръководител: Тодор Тодоров, ПМГ В. Търново

Атанас Константинов Чепъков
ПМГ “Акад. Никола Обрешков”, Бургас, 10 клас
Тема: Числа на Рамзи. Теореми на Рамзи.
Научен ръководител: Йовка Николова, ПМГ Бургас

Мартина Валентинова Димитрова
ПМГ “Никола Обрешков”, Казанлък, 11 клас
Тема: Графики на тригонометрични функции
Научен ръководител: Събина Добрева, ПМГ Казанлък

Ася Атанасова Ралева
ПМГ “Акад. Никола Обрешков”, Бургас, 9 клас
Тема: Елементи на теорията на вероятностите
Научен ръководител: Николай Петров, Бургас

Петя Кирилова Василева
ПМГ “Акад. Н. Обрешков”, Бургас, 9 клас
Тема: Детерминанти и матрици
Научен ръководител: Милка Бонева, асистент ВХТИ, Бургас

 

ПРОЕКТИ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Отлично представяне

Георги Христов Къдрев
МГ “Баба Тонка”, Русе, 12 клас
Тема: Обработка на изображения с Еаsу Моrphing Studio
Научен ръководител: Боряна Куюмджиева, МГ Русе

Рангел Доков, 11 клас
Ивайло Рисков, Людмил Антонов, 12 клас
ОМГ “Акад. К. Попов”, Пловдив
Тема: IDLe. Идея и реализация
Научен ръководител: Димитър Благоев, студент I курс, ПУ “П. Хилендарски”

Деян Пламенов Иванов
Търговска гимназия Пловдив, 12 клас
Тема: Компютърна игра с триизмерна графика – 2
Научен ръководител: гл. ас. Коста Гъров, ПУ “П. Хилендарски”

Диан Асенов, Иван Маринов
НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, София, 11 клас
Тема: Използване на “MacromediaFlash” за разработване на игри. Flash – играта “16-ти Септември”
Научен ръководител: Николай Петровски, СофтКомНет

Тодор Колев, Пламен Петков
НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, София, 11 клас
Тема: Изграждане на корпоративни информационни системи, базирани на phpSiteEngine
Научен ръководител: Тихомир Влаховски, СофтКомНет

Галин Кърджилов, Драгомир Геров
ПМГ “Н. Обрешков”, Казалък, 11 клас
Тема: Workdesk.NET Professional v1.0
Научен ръководител: Николай Лалев, David Holding AD

Цветан Николаев Илиев
ПМГ “Екзарх Антим I”, Видин, 10 клас
Тема: Sefedel- “кошче” за DOS
Научен ръководител: Боряна Владимирова, ПМГ “Екзарх Антим I”, Видин

Йордан Вилхелмов Павлов
ПМГ “Екзарх Антим I”, Видин, 12 клас
Тема: Програма за фактуриране FDB 3.0

Мирена Тодорова, 10 клас, Вихрен Тодоров, 12 клас
ПМГ “В. Друмев”, Велико Търново
Тема: ON-LINE обучение. Динамични Web технологии.
Научен ръководител: Димитър Благоев, студент I курс, ПУ “П. Хилендарски”

Николай Иванов Ланджев
91 НЕГ “Проф. К. Гълъбов”, София, 10 клас
Тема: Криптосистеми, основани на задача за раницата

Валерия Димитрова
ПМГ “Св. Кл. Охридски”, Монтана, 11 клас
Константин Делчев, СМГ “П. Хиландарски”, 11 клас
Тема: Образователна програма “Криптография”
Научен ръководител: Цветан Стоянов, ПМГ Монтана

Много добро представяне

Николай Семов, Максим Запрянов
ПМГ, Хасково, 11 клас
Тема: Управление на процесите с Process Watcher

Ивайло Димов, Бранимир Ангелов
НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, София, 11 клас
Тема: Информационната програма BGNews

Тихомир Недялков Недялков
ПМГ “Добри Чинтулов” Сливен, 10 клас
Тема: Съвременни протоколи за комуникация
Научен ръководител: инж. Светослав Маслинков, ПМГ Сливен; Консултант: Борис Колев, Ladger Ltd.

Светлозар Кондаков, Георги Стефанов
ПМГ “Добри Чинтулов”, Сливен, 10 клас
Тема: Delphi & mySQL базиран приложен софтуер Windows
Научен ръководител: инж. Светослав Маслинков, ПМГ Сливен

Александър Савков, Христо Трендафилов
ОМГ “Акад. К. Попов”, Пловдив, 12 клас
Тема: Динамични Интернет приложения и свързването им с FLASH анимации

Владимир Бойчев Маринов
143 ОУ “Г. Бенковски”, София, 7 клас
Тема: Начини за създаване на on-line игри и програми. Сайтът www.vampirekiller.bol.bg

Мирослав Николаев Макаров
НАГ, Габрово, 12 клас
Тема: Софтуерът MATHCAD за решаване на система диференциални уравнения
Научен ръководител: доц. д-р инж. Милка Консулова, катедра ЕСЕО, ТУ Габрово

Александър Петков Горанов
ПМГ “Яне Сандански”, Гоце Делчев, 9 клас
Тема: MathML. Коректно представяне на математически формули в Web сайтове
Научен ръководител: Ирина Горанова, ПМГ Гоце Делчев

Тодор Иванов Матев
ПМГ “Яне Сандански”, Гоце Делчев, 11 клас
Тема: В света на компютрите

Георги Илийчев Илиев
Френска ЕГ “Антоан дьо Сент Екзюпери” Пловдив, 10 клас
Тема: Двоични линейни кодове в примери и програми на С++
Научен ръководител: доц. д-р Снежана Гочева, ПУ “П. Хилендарски”
Специална грамота:
за отлично представяне с проект по астрономия

Стела Соколова, Кристина Златева
ЕГ “Акад. Людмил Стоянов”, Благоевград, 10 клас
Тема: Планетата Земя и нейният естествен спътник Луната — неделима част от необятната вселена
Научен ръководител: Тина Попова, ЕГ Благоевград