УЧЕНИЧЕСКА СЕКЦИЯ
НА 49. ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СМБ


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

В условията на обявеното извънредно положение в страната, Ученическата секция на Пролетната конференция ще се проведе задочно. Проектите на участниците ще бъдат оценени и класирани от журито по документи.

Срокът за изпращане на проектите остава 15 март, 23:59 ч.


Ученическата секция (УС’20) на 49. Пролетна конференция на СМБ ще се проведе от 13 до 16 април 2020 г. в Златни пясъци, Варна. В нея могат да участват ученици от 8. до 12. клас от всички училища в страната. Учениците разработват проекти по математика, информатика или информационни технологии върху избрани от тях теми, индивидуално или в съавторство, самостоятелно или под ръководство на научен ръководител или консултант.

Авторите на проекти, получили грамоти за отлично участие на 20. Ученическа конференция в Плевен (УК’20), се канят на разноски на УчИМИ (без пътните). Ако отличен проект има двама автори, поемат се разноските само на единия. Разходите на останалите участници в УС’20 се финансират от училищата, секциите на СМБ или от други организации и фирми.

Авторите на най-добре класиралите се разработки на УС’20 (които не са в 12. клас) ще получат покана за участие в Двадесетата лятна изследователска школа (юли-август 2020 г.), като разноските им се поемат частично от УчИМИ.

ВАЖНИ ДАТИ

  • 10 март 2020 г. –   краен срок за попълване на Формата за регистрация на проект
  • 15 март 2020 г. – краен срок за изпращане на проектите
  • 10 март 2020 г. – краен срок за превеждане на таксата за правоучастие  по банков път
  • 10 март 2020 г. – краен срок за попълване на Регистрационна карта на участник

Всички получени в срок и оформени съгласно изискванията проекти се рецензират предварително и рецензиите се изпращат на авторите. По време на конференцията журито класира представените проекти.

Ако проектът е участвал в Ученическата конференция през януари 2020 г., авторът трябва да представи за УС’20 нова версия, в която са отразени забележките и препоръките на рецензентите и членовете на журито.

Не се допускат до участие проекти с повече от двама автори.
Не се допускат и проекти, с които авторите са участвали в продължение на предходните две учебни години.

ЗА ДА УЧАСТВАТЕ В УЧЕНИЧЕСКАТА СЕКЦИЯ:

  1. До 10 март 2020 г. попълнете онлайн Формата за регистрация на проект. Получени по електронната поща проекти без регистрация няма да се разглеждат.
  2. До 15 март 2020 г. изпратете по електронната поща проекта си, оформен според изискванията, на адрес hssimi2001@gmail.com.
  3. До 10 март 2020 г. заплатете таксата правоучастие по банков път на посочената по-долу сметка. Проекти, чиито автори не са заплатили такса правоучастие, няма да се разглеждат.
  4. До 10 март 2020 г. попълнете за всеки участник и придружител Регистрационната карта на участник. Моля, попълнете картата, дори ако не желаете да резервирате място в хотела на конференцията.

Подробности за изискванията към разработките, таксата за правоучастие, условията за настаняване и други, можете да намерите в Поканата за участие.

ДОКУМЕНТИ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Форма за регистрация на проект

Регистрационна карта

Образец на заглавна страница

Декларация за лични данни и снимки за ученици над 18 години –  DOCXPDF

Декларация за лични данни и снимки за ученици под 18 години (попълва се от родител) –  DOCXPDF

КЛАСИРАНЕ

ЗА ВЪПРОСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Албена Василева – координатор на УчИМИ
e-mail: hssimi2001@gmail.com
тел. (02) 979 38 37, 0888 674599

Харесайте страницата на УчИМИ във Фейсбук, за да научавате първи всичко, свързано с предстоящите събития.
Страница на събитието във Фейсбук: УС’20 – Ученическа секция на 49. Пролетна конференция на СМБ