Ученическа секция на 31. Пролетната конференция на СМБ

3 – 6 април 2002г., Боровец

Класиране

ПРОЕКТИ ПО МАТЕМАТИКА

Отлично представяне

Константин Василев Делчев
СМГ “П. Хилендарски”, 10 клас
Тема: Покрития на правоъгълници с полиомина
Научен ръководител: Илияна Цветкова, СМГ

Пламен Василев Александров
МГ “Д-р П. Берон”, Варна, 10клас
Тема: Някои свойтва на вписания четириъгълник
Научен ръководител: Мариана Маврова, МГ Варна

Божидар Божидаров Величков
СМГ “П. Хилендарски”, 10 клас
Тема: Суми от разстояния от точка до дадени геометрични обекти
Научен ръководител: Илияна Цветкова, СМГ

Анита Емилова Георгиева
Първа Английска ЕГ, София, 11-нов клас
Тема: Забележителни точки в тетраедъра
Научен ръководител: Иванка Марашева, 21 СОУ “Хр. Ботев”, София

Александър Димитров Лишков
СМГ “П. Хилендарски”, 9 клас
Тема: Геометрична интерпретация на специални класове думи
Научен ръководител: Велико Колев, СМГ

Ана Иванова Алексиева
ПМГ “Екзарх Антим I”, Видин, 10 клас
Тема: Център на тежестта и инерционен момент на система от материални точки
Научен ръководител: Валери Цеков, СОУ “Хр. Ботев”, гр. Грамада

Ива Петрова Рашкова
МГ “Баба Тонка”, Русе, 11нов клас
Тема: “Познаваме ли се?” или задачи за приятели и врагове
Научен ръководител: доц. Цецка Рашкова, РУ ”Ангел Кънчев”

Таня Бориславова Дилковска
ПМГ “Акад. Иван Гюзелев”, Габрово, 10 клас
Тема: Приложение на метода на координатите в планиметрията
Научен ръководител: Младен Манев, ПМГ Габрово

Много добро представяне

Гинчо Алмалех, Цветан Попов
МГ “Д-р П. Берон”, Варна, 11-нов клас
Тема: Метод на Шурм
Научен ръководител: Евгения Михайлова, МГ Варна

Антони Красимиров Рангачев
СМГ “П. Хилендарски”, 9 клас
Тема: Приложения на пръстена Z[w] при изследване на някои класове от диофантови уравнения
Научен ръководител: Иван Симеонов, СМГ

Васил Боянов Константинов
СМГ “П. Хилендарски”, 10 клас
Тема: Геометрични построения с линийка и пергел
Научен ръководител: Илиана Цветкова, СМГ

Елеонора Илкова Енчева
ПМГ “В. Друмев”, Велико Търново, 11 клас
Тема: Теорема на Понселе и нейните приложения в съвременните науки
Научни ръководители: В. Кастеану, MIT, САЩ, Цеца Байчева, ПМГ В. Търново

Преслава Стойчева Вълкова
ПМГ “Акад. Иван Гюзелев”, Габрово, 10 клас
Тема: Ротация на вектори
Научен ръководител: Младен Манев, ПМГ Габрово

Никола Ангелов Камбуров
ПМГ “Акад. Иван Гюзелев”, Габрово, 11-нов клас
Тема: Оптимални линейни кодове в малки размерности
Научен ръководител: доц.д-р Румен Даскалов, ТУ Габрово

Диляна Тодорова Иванова
МГ “Д-р Петър Берон”, Варна, 10 клас
Тема: Кодове – история, развитие и приложение
Научен ръководител: Ивелина Романова, МГ Варна

Мария Георгиева Георгиева
ПМГ “Акад. Н. Обрешков”, Бургас, 11-нов клас
Тема: Ротация и въртяща хомотетия

Райна Матеева, Албена Генова
21 СОУ “Хр. Ботев”, София, 9 клас
Тема: Забележителни точки в триъгълника и техните свойства
Научни ръководители: ст.н.с.II ст. Георги Бояджиев, ИМИ–БАН, Иванка Марашева, 21 СОУ, София

Николай Владимиров Стоянов
МГ “Д-р Петър Берон”, Варна, 10 клас
Тема: Свойства на триъгълници, вписани в даден триъгълник
Научен ръководител: Ивелина Романова, МГ Варна

Йордан Димитров Минев
ПМГ “В. Друмев”, Велико Търново, 11-нов клас
Тема: Инверсия

Иван Николов, Даниел Ненков
МГ “Д-р Петър Берон”, Варна, 9 клас
Тема: Аналитична геометрия в координатна система
Научен ръководител: Валентина Момчилова, МГ Варна

Ива Петрова Рашкова
МГ “Баба Тонка”, Русе, 11-нов клас
Тема: Приложение на производящите функции при изследване особеностите на двоични и четворични редици от числа
Научен ръководител: доц. Петър Рашков, РУ ”Ангел Кънчев”, Русе

Богомил Веселинов Целков
СМГ “П. Хилендарски”, 11-нов клас
Тема: Биекцията – мощно и ефектно оръжие в множество комбинаторни задачи
Научни ръководители: Ирина Шаркова, Румяна Караджова, СМГ

Марина Иванова Илиева
21 СОУ “Хр. Ботев”, София, 9 клас
Тема: Параметрични квадратни уравнения
Научен ръководител: Иванка Марашева, 21 СОУ, София

Петя Кирилова Василева
ПМГ “Акад. Н. Обрешков”, Бургас, 8 клас
Тема: Афинни операции с вектори в равнината и тяхното приложение
Научен ръководител: Мариана Панайотова, ПМГ Бургас

Светлана Минчева Бояджиева
ПМГ “Васил Друмев”, Велико Търново, 9 клас
Тема: Геометрично място на точки и приложението им за построяване на геометрични фигури

 

ПРОЕКТИ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Отлично представяне

Ивайло Рисков, Людмил Антонов, 11-нов клас
Димитър Благоев, 11 клас
ОМГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив
Тема: IDLe. Универсален език за програмиране. Втора версия – динамичен код
Научен ръководител: гл. ас. Коста Гъров, ПУ “П. Хилендарски”

Георги Христов Къдрев
МГ “Баба Тонка”, Русе, 11-нов клас
Тема: Деформиране и анализиране на изображения
Научен ръководител: Б. Куюмджиева, МГ Русе

Мария Панчева Ангелова
МГ “Гео Милев”, Плевен, 11 клас
Тема: Graph Editor 2.0. Софтуер за създаване на графи и визуализиране на основни алгоритми от тория на графите
Научен ръководител: Павел Петров, ИО на МОН, Плевен

Вихрен Тодоров, Теодор Първанов
ПМГ “Васил Друмев”, Велико Търново, 11-нов клас
Тема: Обекти в кодирането
Научни ръководители: ст.н.с. Г. Богданова, ИМИ–БАН, Иван Иванов, ПМГ В. Търново

Николай Чавдаров Бачийски
ПМГ “В. Друмев”, В. Търново, 11-нов клас
Тема: Реалистични пътища – една стъпка напред

Тодор Христов Колев
НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, 10 клас
Тема: Корпоративният Web сайт
Научен ръководител: Силвия Кънчева, МОН

Петър Радославов Димов
ОМГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив, 11 клас
Тема: RemoteDownload 2 – дистанционно записване на данни от Интернет
Научен ръководител: гл. ас. Коста Гъров, ПУ “П. Хилендарски”

Валерия Йорданова Димитрова
ПМГ “Св. Кл. Охридски”, Монтана, 10 клас
Тема: Funlearn или “Докато играеш, можеш всичко да узнаеш” – образователна програма в помощ на децата от предучилищна и ранна училищна възраст
Научни ръководители: Красимир Асенов, Цветан Стоянов, ПМГ Монтана

Много добро представяне

Александър Василев, Мовсес Карагьозан,
Димитър Джоджев
ОМГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив, 11-нов клас
Тема: Използване на компютър вместо телефон
Научен ръководител: гл. ас. Коста Гъров, ПУ “П. Хилендарски”

Павел Сашев Илиев
Национална Априловска Гимназия, Габрово, 10 клас
Тема: Сечения в многостени
Научен ръководител: Сашо Илиев, Антоанета Манева, НАГ Габрово

Тодор Богданов Тодоров
НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, София, 11-нов клас
Тема: “Кой иска да стане дизайнер?” JavaScript игра
Научен ръководител: Силвия Кънчева, МОН

Росен Петьов Живков
ПМГ “Св. Кл. Охридски”, Монтана, 11-нов клас
Тема: Програмата INFORMATICA и команден език ALG
Научен руководител: Цветан Стоянов, ПМГ Монтана

Диан Асенов, Иван Маринов
НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, София, 10 клас
Тема: Флаш играта “Вратите на ада”
Научен ръководител: Диана Петрова, НПМГ

Антония Йовчева, 11-нов клас, Петромил Петков, 10 клас
ПМГ “Нанчо Попович”, Шумен
Тема: Задачите по програмиране – единство и разнообразие
Научен ръководител: Бисерка Йовчева, ШУ “Еп. К. Шуменски”

Мирена Христова Тодорова
ПМГ “Васил Друмев”, Велико Търново, 9 клас
Тема: Приложения на Интернет за обучение
Научен ръководител: Сергей Стефанов, ПМГ В. Търново

Веселин Анриев Георгиев
ПМГ “Гео Милев”, Стара Загора, 11-нов клас
Тема: Триизмерни обекти и тяхната визуализация
Научен ръководител: Павлин Пеев, ПМГ Стара Загора

Стефан Лазаров Йотов
НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, София, 10 клас
Тема: Концепция и техника по пътя за реализация на един конкретен уебсайт

Александър Петков Горанов
ПМГ “Яне Сандански”, Гоце Делчев, 8 клас
Тема: Линейни уравнения и неравенства

Виктор Орлинов Дойчинов
21 СОУ “Хр. Ботев”, София, 9 клас
Тема: Програма за кодиране и декодиране на текстови файлове
Научен ръководител: Емил Делинов

Деян Пламенов Иванов
Търговска гимназия, Пловдив, 11-нов клас
Тема: Компютърна игра от тип Pac Man

Диан Балтаджиев, НАГ, Габрово, 11-нов клас
Константин Делчев, СМГ, 10 клас
Тема: Изчисляване на броя на n-мино за n > 10
Научен ръководител: инж. Светла Колева, НАГ Габрово

Йордан Вилхемов Павлов
ПМГ “Екзарх Антим I”, Видин, 11-нов клас
Тема: Алгоритъм за сортиране ДСорт (dsort)
Научен ръководител: Боряна Владимирова, ПМГ Видин

Любомир Стефанов Русев
Национална Априловска Гимназия, Габрово, 10 клас
Тема: Компютърната анимация в услуга на астрономията
Научен ръководител: инж. Светла Колева, НАГ Габрово

Мирослав Николаев Макаров
Национална Априловска Гимназия, Габрово, 11-нов клас
Тема: Софтуерът MATHCAD в примери и приложения
Научен ръководител: инж. Светла Колева, НАГ Габрово

Недялко Красимиров Борисов
ПМГ “Нанчо Попович”, Шумен, 11-нов клас
Тема: Обектно ориентирани библиотеки за работа с големи числа и приложението им в задачите по програмиране
Научен ръководител: Бисерка Йовчева, ШУ “Еп. К. Шуменски”

Николай Неделчев Кръстев
ПМГ “Никола Обрешков”, Казанлък, 11-нов клас
Тема: Същност и приложение на Java Applet-и в Web страниците

Христо Христов, Николай Радев
ПМГ “Добри Чинтулов”, Сливен, 11-нов клас
Тема: Справочно-информационна система за преподаватели и училища на даден регион или област

Цветан Николаев Илиев
ПМГ “Екзарх Антим I”, Видин, 9 клас
Тема: Safedel – “кошче” за DOS
Научен ръководител: Боряна Владимирова, ПМГ Видин