Ученическа секция на 30. Пролетната конференция на СМБ

8 – 11 април 2001 г., в Боровец

Класиране

ПРОЕКТИ ПО МАТЕМАТИКА

Отлично представяне

Александър Димитров Лишков
СМГ “Отец Паисий”, 8 клас
Тема: Разрязване на равнината. Паркети и мозайки.
Научен ръководител: Велико Колев, СМГ

Константин Василев Делчев
СМГ “Отец Паисий”, 9 клас
Тема: Паркетиране на равнината и ограничени части от нея.
Научен ръководител: Илияна Цветкова, СМГ

Калоян Стефанов Славов
НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, 10-нов клас
Тема: Диофантови уравнения и квадратични полета
Научен ръководител: Боянка Савова, НПМГ

Цветан Славов Кателиев
МГ “Д-р Петър Берон”, Варна, 10-нов клас
Тема: Инверсия
Научeн ръководител: Мария Нестерова, МГ Варна

Елеонора Илкова Енчева
ПМГ “В. Друмев”, Велико Търново, 10-нов клас
Тема: Комутиращи полиноми
Научен ръководител: Цеца Байчева, ПМГ Велико Търново

Ана Иванова Алексиева
ПМГ “Екзарх Антим I”, Видин, 9 клас
Тема: Геометрични задачи, решими с помощта на равностранен триъгълник
Научен ръководител: Роза Георгиева, ПМГ Видин

Божидар Божидаров Величков
СМГ “Паисий Хилендарски”, 9 клас
Тема: Вектори в равнината
Научен ръководител: Илияна Цветкова, СМГ

Анита Емилова Георгиева
Първа Английска ЕГ, София, 10-нов клас
Тема: Някои приложения на векторите при решаване на задачи от математиката и физиката
Научен ръководител: Иванка Марашева, 21 СОУ “Хр. Ботев”, София

Даниела Донева Донева
МГ “Д-р Петър Берон”, Варна, 10 клас
Тема: Приложение на коничните сечения в астрономията
Научен ръководител: Ева Божурова, Астрономическа обсерватория “Н. Коперник”, Варна

Алина Петкова Маринова
СОУ “Хр. Ботев”, Козлодуй, 10 клас
Тема: Забележителни точки и прави в триъгълника
Научен ръководител: Венета Бочева, СОУ “Хр. Ботев”, Козлодуй

Много добро представяне

Ива Петрова Рашкова
МГ “Баба Тонка”, Русе, 10-нов клас
Тема: Производящи функции
Научен ръководител: гл. ас. Тодор Митев, РУ ”Ангел Кънчев”, Русе

Николай Желев Желев
ПМГ “Акад. Н. Обрешков”, Бургас, 8 клас
Тема: Теорема на Менелай
Научен ръководител: Галина Вълканова, ПМГ Бургас

Диляна Василева Дойчева
ПМГ “Акад. Н. Обрешков”, Бургас, 8 клас
Тема: Инварианти и делимост
Научни ръководители: Йовка Николова, Галина Вълканова, ПМГ Бургас

Мария Георгиева Георгиева
ПМГ “Акад. Н. Обрешков”, Бургас, 10-нов клас
Тема: Математическо моделиране
Научни ръководители: Ваня Стоянова, Тодорка Тенева, ПМГ Бургас

Николай Владимиров Стоянов
МГ “Д-р Петър Берон”, Варна, 9 клас
Тема: Задачи, които се решават “отзад-напред”
Научен ръководител: Ивелина Романова, МГ Варна

Преслава Стойчева Вълкова
ПМГ “Акад. Иван Гюзелев”, Габрово, 9 клас
Тема: Приложение на метода на транслацията за решаване на построителни задачи
Научен ръководител: Младен Манев, ПМГ Габрово

Атанас Чапъков, Ясен Колев
ПМГ “Акад. Н. Обрешков”, Бургас, 8 клас
Тема: Питагорова теорема
Научни ръководители: Галина Вълканова, ПМГ Бургас

Яна Димитрова Делчева
ПМГ “Акад. Н. Обрешков”, Бургас, 8 клас
Тема: Някои забележителни точки в триъгълника
Научни ръководители: Галина Вълканова, Йовка Николова, ПМГ Бургас

Светла Петкова Петкова
ПМГ “Акад. Н. Обрешков”, Бургас, 8 клас
Тема: Матрични игри
Научни ръководители: Галина Вълканова, Йовка Николова, ПМГ Бургас

 

ПРОЕКТИ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Отлично представяне

Росен Живков, 10 клас, Иван Борисов, 11 клас
ПМГ “Св. Кл. Охридски”, Монтана
Тема: Обучаваща програма за описване на алгоритми чрез блок-схеми
Научен ръководител: Цветан Стоянов, ПМГ Монтана

Георги Христов Къдрев
МГ “Баба Тонка”, Русе, 10 клас
Тема: Easy Мorphing 2000. Приложение на морфинга в компютърнаа анимация и геометричните преобразувания
Научен ръководител: Боряна Куюмджиева, МГ Русе

Людмил Владимиров Антонов
ОМГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив, 10 клас
Тема: Контролна система за включване и сърфиране в Интернет
Научен ръководител: гл. ас. Коста Гъров, ОМГ Пловдив

Тодор Христов Колев
НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, 9-нов клас
Тема: Полицейска база от данни. Клиент-сървър технология
Научен ръководител: Силвия Кънчева, НПМГ

Вихрен Христов Тодоров
ПМГ “Васил Друмев”, Велико Търново, 10 клас
Тема: Програма за конструиране на кодове от други кодове
Научен ръководител: Галина Богданова, ИМИ – БАН

Деян Митков Ламбов
ОМГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив, 11 клас
Тема: Графичен интерфейс. Приложение при съставяне на компютърни игри
Научен ръководител: гл. ас. Коста Гъров, ОМГ Пловдив

Диан Георгиев Балтаджиев
Национална Априловска Гимназия, Габрово, 10-нов клас
Тема: Решаване на задачи с помощта на графи. 2-хроматични графи
Научен ръководител: инж. Светла Колева, НАГ Габрово

Много добро представяне

Петко Минков, Кирил Минков
ОМГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив, 11 клас
Тема: Паркетиране на обекти
Научен ръководител: гл. ас. Коста Гъров, ОМГ Пловдив

Гено Рупски, Таня Войнова
ОМГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив, 11 клас
Тема: Експертна система “Родословно дърво с модул за разговор”
Научен ръководител: гл. ас. Коста Гъров, ОМГ Пловдив

Димитър Колев, Александър Стоев
ОМГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив, 11 клас
Тема: Представяне на нформация в Интернет. Приложение при съставяне на WEB страница на Палеонтологическия музей в Асеновград
Научен ръководител: гл. ас. Коста Гъров, ОМГ Пловдив

Мирена Тодорова, 8 клас, Вихрен Тодоров, 10 клас
ПМГ “Васил Друмев”, Велико Търново
Тема: Интернет – отблизо. Създаване на WEB сайтове
Научен ръководител: Сергей Стефанов, ПМГ Велико Търново