Ученическа секция на 42. Пролетната конференция на СМБ

2 – 5 април 2013 г., Боровец

Класиране

ПРОЕКТИ ПО МАТЕМАТИКА

Грамота за отлично представяне

Артур Николаев Балабанов
СМГ „Паисий Хилендарски”; 10 клас
Тема: Екстремуми на функции и приложението им в неравенствата
Научен ръководител: Ваня Данова, СМГ „П. Хилендарски”, София

Гюлбеяз Фахри Ахмед
Маринела Деянова Петкова
СОУ „П. Р. Славейков”, Кърджали, 12 клас
Тема: Точки, чиито педални триъгълници са подобни на даден триъгълник

Джансуа Мюмюн Али
СОУ „П. Р. Славейков”, Кърджали, 12 клас
Тема: Триади на Микел
Вълчо Милчев, СОУ „П. Р. Славейков”, Кърджали

Иван Динков Герганов
СОУ „П. Р. Славейков”, Кърджали, 10 клас
Тема: Турнири и математика
Научен ръководител: Вълчо Милчев, СОУ „П. Р. Славейков”, Кърджали

Йоана Цветанова Георгиева
Симона Теодосиева Ценова
ПМГ „Академик Иван Ценов”, Враца, 10 клас
Тема: Познанства в 6 и 7-членни компании
Научен ръководител: Веселка Вълова, ПМГ „Академик Иван Ценов”, Враца

Петър Милков Гайдаров
ОМГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив, 10 клас
Тема: Обобщение на едно неравенство

Румен Руменов Данговски
СМГ „Паисий Хилендарски”, София, 11 клас
Тема: Приложение на метода на Елиът в комбинаториката и алгебрата
Научен ръководител: акад. Веселин Дренски, ИМИ

Специална грамота за успешен дебют

Ния Николаева Георгиева
ПМГ“Акад. Никола Обрешков“, Бургас, 9 клас
Тема: Светът на фракталите
Научен консултант: Юлия Хараламбиева, ПМГ „Акад. Никола Обрешков“, Бургас

Грамота за много добро представяне

Божидара Иванова Вутева
ПМГ „Академик Иван Ценов”, Враца, 11 клас
Тема: За покритията, опаковките и решетките и връзката между тях

Вяра Тодорова Иванова
Виолета Юлиянова Петкова
ПМГ „Академик Никола Обрешков”, Бургас, 9 клас
Тема: Инварианти

Гергана Марин Георгиева
ПМГ „Акад. Н. Обрешков”,.Бургас, 9 клас
Тема: Игри на късмета или пък не!

Иван Стефанов Иванов
СОУ „П. Р. Славейков”, Кърджали,  10 клас
Тема: Векторна база в равнината
Научен ръководител: Вълчо Милчев, СОУ „П. Р. Славейков”, Кърджали

Ивелина Ивова Василева
ПМГ „Академик Иван Ценов”, Враца, 9 клас
Тема: Диофантови уравнения
Научен ръководител: Цветанка Василева, ПМГ „Академик Иван Ценов”, Враца

Ивета Тихомирова Климентова
Нанси Калинова Михайлова
ПМГ „Академик Иван Ценов”, Враца, 10 клас
Тема: Приложение на свойствата на квадратната функция при решаване на екстремални задачи в геометрията
Научен ръководител: Веселка Вълова, ПМГ „Академик Иван Ценов”, Враца

Инна Георгиева Иванова, 9 клас
Цветелина Ивайлова Шабанска, 10 клас
ПМГ „Академик Иван Ценов”, Враца
Тема: Вероятности и вероятностни задачи
Научни ръководители: Цветанка Василева, Веселка Вълова, ПМГ „Акад. И. Ценов”, Враца

Магдалена Марин Георгиева
ПМГ „Акад. Н. Обрешков”,.Бургас, 10 клас
Тема: На лов в Brain-ландия
Научен ръководител: Юлия Хараламбиева, ПМГ“Акад. Никола Обрешков“, Бургас

Мария Григорова Делякова
ПМГ“Акад. Никола Обрешков“, Бургас, 8  клас
Тема: „Разтягащи се“ числа и палиндроми
Научен ръководител: Юлия Хараламбиева, ПМГ“Акад. Никола Обрешков“, Бургас

Натали Николаева Георгиева
ПМГ „Академик Иван Ценов”, Враца, 10 клас
Тема: Комплексни числа в геометрията
Научен ръководител: Веселка Вълова, ПМГ „Академик Иван Ценов”, Враца

Никола Иванов Балтов
ОМГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив, 10 клас
Тема: Окръжност на Конуей
Николай Каракехайов, студент в СУ „Климент Охридски”

Ния Николаева Георгиева
ПМГ“Акад. Никола Обрешков“, Бургас, 9 клас
Тема: Светът на фракталите
Научен ръководител: Юлия Хараламбиева, ПМГ“Акад. Никола Обрешков“, Бургас

Ралица Константинова Кралева
ПМГ”Добри Чинтулов”, гр. Сливен, 10 клас
Тема: Сравнението по модул при решаване на задачи
Научен ръководител: инж. Йордан Кралев

Христина Александрова Алексиева
Симеон Недялков Милев
МГ „Д-р П. Берон”, Варна, 9 клас
Тема: Приложение на лица в математиката
Научен ръководител: Бойка Паланчова, МГ „Д-р П. Берон“, Варна

Хубен Иванов Иванов
Николай Сергеев Атанасов
СОУ „П. Р. Славейков”, Кърджали, 10 клас
Тема: Ортодиагонален четириъгълник
Научен ръководител: Вълчо Милчев, СОУ „П. Р. Славейков”, Кърджали

Янко Николов Бахчеванов
Христо Владимиров Петров
ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, Хасково, 12 клас
Тема: Преброяване на триъгълници
Научен ръководител: Юлия Кръстева, ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, Хасково

Насърчителни награди за перспективно научно изследване със спонсорирано участие в ЛИШ’13

Божидара Иванова Вутева, ПМГ „Академик Иван Ценов”, Враца, 11 клас
Гергана Марин Георгиева, ПМГ „Акад. Н. Обрешков”,.Бургас, 9 клас
Ивелина Ивова Василева, ПМГ „Академик Иван Ценов”, Враца, 9 клас
Николай Сергеев Атанасов, СОУ „П. Р. Славейков”, Кърджали, 10 клас
Симеон Недялков Милев, МГ „Д-р П. Берон”, Варна, 9 клас
Христина Александрова Алексиева, МГ „Д-р П. Берон”, Варна, 9 клас
Хубен Иванов Иванов, СОУ „П. Р. Славейков”, Кърджали, 10 клас

 

ПРОЕКТИ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Грамота за отлично представяне и покана за участие в CompSysTech13

Атанас Стоянов Атанасов
Васил Веселинов Воденичаров
МГ „ Баба Тонка “, Русе, 11 клас
Тема: ARF 3D – Augmented Reality Furniture 3D
Научен ръководител: Сюзан Феимова, МГ „Баба Тонка”, Русе

Васил Даниелов Пашов
ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, Габрово, 11 клас
Тема: Оптимизации чрез сегменти дървовидни структури
Научен ръководител: Галя Неделчева, ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, Габрово

Димитър Маринов Вулджев
НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, София, 12 клас
Иван Стефанов Стефанов
ПМГ „Акад. Н. Обрешков“, Казанлък, 12 клас
Тема: KinectAI
Научен ръководител: Любомир Георгиев, студент в СУ „Св. Кл. Охридски“, Телерик АД

Николай Николов Даков
Никола Петров Станчев
ОМГ „Акад. К.Попов“, Пловдив, 10 клас
Тема: DeafTalk
Научен ръководител: Недялка Кузева, ОМГ „Акад. К. Попов“, Пловдив

Христо Цветанов Стоянов
СМГ „Паисий Хилендарски”, София, 10 клас
Тема: Предложение за инфлационна електронна валута

Грамота за отлично представяне

Борислав Драганов Кошаров, 12 клас
Александър Иванов Тодоров, 11 клас
МГ “Баба Тонка“, Русе
Тема: Brain Strain
Научен ръководител: Сюзан Феимова, МГ “Баба Тонка”, Русе

Боян Иванов Бонев
ОМГ „Акад. К.Попов“, Пловдив, 10 клас
Тема: BuildView
Научен ръководител: инж. Дарина Брънчева, ОМГ „Акад. К. Попов“, Пловдив
Научен консултант: гл. ас. Алексадър Пенев, ФМИ на ПУ

Ванеса Любенова Гецева
ПМГ „Н. Попович“, Шумен, 8 клас, Школа А&Б
Тема: Оцветяване на графи
Научен ръководител: Катерина Велчева, Boston, MIT
Научен консултант: Бисерка Йовчева, Шуменски университет

Величка Димитрова Славова
СОУ ”Христо Смирненски”, Брезово, 12 клас
Тема: Приключения в Леденото кралство
Научен ръководител: Тодорка Глушкова, СОУ ”Христо Смирненски”, Брезово

Веско Красимиров Милев
ОМГ „Акад. К.Попов“, Пловдив, 12 клас
Тема: Калкулатор на фигури

Елена Георгиева Тупарова
ПМГ „Акад. С. П. Корольов”, Благоевград, 8 клас
Тема: Дунавски столици
Научен ръководител: Спаска Ангелова, ПМГ „Акад. С. П. Корольов”, Благоевград

Кристиян Боянов Крумов, 11 клас
Виктор Силвиев Кирилов, 10 клас
ПМГ „Св. Кл. Охридски“, Монтана
Тема: Balkanik Wars
Научен ръководител: Красимир Асенов, ПМГ „Св. Кл. Охридски“, Монтана

Любомир Любчов Янчев
ЧНГ „Ерих Кестнер“, София, 11 клас
Тема: Разпознаване на човешки активности на база 3D реконструкция на скелета
Научен ръководител: Светослав Колев, Университет на Вашингтон

Марин Благоев Шаламанов
НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, София, 10 клас
Тема: Евристични алгоритми при машинното решаване на геометрични задачи
Научен ръководител: Петър Петров, SAP Labs Bulgaria

Никола Пламенов Георгиев
Светослав Теодоров Бодуров
МГ „ Баба Тонка “, Русе, 11 клас
Тема: EnglishLand
Научен ръководител: Сюзан Феимова, МГ “Баба Тонка”, Русе

Паолина Стоянова Гаджулова
ОМГ „Акад. К.Попов“, Пловдив, 8 клас
Тема: Екстремални пътища в граф

Рали Емилов Ралев
Радослав Николаев Грънчаров
ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, Габрово, 12 клас
Тема: IT Employer
Научен ръководител: Георги Георгиев, Телерик AД

Станислав Томов Арнаудов
ПМГ „Добри Чинтулов”, Сливен, 10 клас
Тема: QR code security system
Научен ръководител: Христина Ангелова, ПМГ „Добри Чинтулов”, Сливен

Теодора Петрова Сигалова
Мартина Йосифова Филипова
МГ „Баба Тонка “, Русе, 12 клас
Тема: Човекът в природата
Научен ръководител: Донка Симеонова, МГ “Баба Тонка”, Русе

Христо Светославов Стайков
МГ „Д-р П. Берон“, Варна, 9 клас
Тема: Математиката в изкуството – формообразуване
Научен ръководител: Елеонора Павлова, МГ „Д-р П. Берон“, Варна

Специална награда за успешен дебют

Магдалена Марин Георгиева
ПМГ „Акад. Н. Обрешков”,.Бургас, 10 клас
Тема: На лов в Brain-ландия
Научен консултант: Юлия Хараламбиева, ПМГ „Акад. Никола Обрешков“, Бургас

Радостин Николаев Емануилов
СОУ „Сава Доброплодни”, Шумен, 7 клас
Тема: Физични сили
Научен ръководител: Ангел Ангелов, СОУ „Сава Доброплодни“, Шумен

Специална награда за принос в опазване на околната среда

Дияна Бориславова Борисова
Мирослав Недялков Грозданов
ПМГ “Иван Вазов”, Димитровград, 11 клас
Тема: Човекът и екологията
Научен ръководител: Димитър Георгиев, ПМГ “Иван Вазов”, Димитровград

Специална награда за иновативно приложение на информатиката в биофизиката

Ева Константинова Топузова
Иво Пенчев Тепавски
Национална Априловска гимназия, Габрово, 10 клас
Тема: Ароматът – една от тайните на звука
Научен ръководител: Светла Колева, Национална Априловска гимназия, Габрово

Специална награда за разработка със значим социален ефект

Мария Сребринова Сребрева
СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“, Първомай, 11 клас
Тема: Занималнята на Лоли
Научен ръководител: Ваня Георгиева, СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“, Първомай
Научен консултант: Марияна Батинкова, СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“, логопед

Грамота за много добро представяне

Александър Николаев Арамов, 12 клас
Божимир Валентинов Маринов, 11 клас
ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, Габрово
Тема: BMSBlog management system
Научен ръководител: Галя Неделчева, ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, Габрово

Артур Николаев Балабанов
СМГ „Паисий Хилендарски”, 10 клас
Тема: Monkey Pres

Атанас Росенов Господинов
ОМГ „Акад. К.Попов“, Пловдив, 10 клас
Тема: Намиране и разпознаване на реални обекти в сцена
Научен ръководител: инж. Дарина Брънчева, ОМГ „Акад. К. Попов“, Пловдив

Виктор Валентинов Неделчев
Станимир Тодоров Николов
МГ „ Баба Тонка “, Русе, 11 клас
Тема: Insomnia Music Player
Габриела Валентинова Атанасова
Валерия Ангелова Апостолова
СОУ „Васил Левски“, Русе, 10 клас
Тема: Фрута в страната на пирамидите
Научен ръководител: Мария Иванова, СОУ „Васил Левски“, Русе

Георги Георгиев Иванов
МГ „Баба Тонка“, гр. Русе; 11 клас
Денислав Георгиев Георгиев
ПГЕЕ „Апостол Арнаудов”, гр. Русе; 11 клас
Тема: BG Tour Guide
Научен ръководител: Сюзан Феимова, МГ „Баба Тонка”, гр. Русе

Дияна Бориславова Борисова
Мирослав Недялков Грозданов
ПМГ “Иван Вазов”, Димитровград, 11 клас
Тема: Човекът и екологията
Научен ръководител: Димитър Георгиев, ПМГ “Иван Вазов”, Димитровград

Ева Константинова Топузова
Иво Пенчев Тепавски
Национална Априловска гимназия, Габрово, 10 клас
Тема: Ароматът – една от тайните на звука
Научен ръководител: Светла Колева, Национална Априловска гимназия, Габрово

Кристиян Чавдаров Георгиев
Иван Димитров Вълков
МГ „ Баба Тонка “, Русе, 11 клас
Тема: Alice

Любомир Петров Райков
Мартин Руменов Христов
ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, Габрово, 12 клас
Тема: Calc it Up
Научен ръководител: Димо Димов, Gameloft Bulgaria

Мария Сребринова Сребрева
СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“, Първомай, 11 клас
Тема: Занималнята на Лоли
Научен ръководител: Ваня Георгиева, СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“, Първомай
Научен консултант: Марияна Батинкова, СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“, логопед

Мариян Пепов Стаменов
ПМГ „Св. Кл. Охридски“, Монтана, 11 клас
Тема: MathWork
Научен ръководители: Красимир Асенов, ПМГ „Св. Кл. Охридски“, Монтана,
Денислав Първанов, ученик в ПМГ „Св. Кл. Охридски“, Монтана

Мерт Мерткан Мехмед
СОУ „Сава Доброплодни“, Шумен, 8 клас
Тема: Ученическо портфолио
Научен ръководител: Ангел Ангелов, СОУ „Сава Доброплодни“, Шумен

Мирослав Венциславов Витанов
АГ „Гео Милев“, Русе, 12 клас
Тема: AtlasManager
Научен ръководител: Любомир Георгиев, студент в СУ „Св. Кл. Охридски“, Телерик АД

Нели Лъчезарова Заркова
Соня Лъчезарова Заркова
МГ „ Баба Тонка “, Русе, 9 клас
Тема: Криптографски алгоритми
Научен ръководител: Сюзан Феимова, МГ „Баба Тонка”, гр. Русе

Петър Божидаров Тодоров
Слави Николаев Колев
МГ „ Баба Тонка “, Русе, 9 клас
Тема: Longboarding” що е то?
Научен ръководител: Снежана Тодорова, МГ “Баба Тонка”, Русе

Петър Герасимов Димитров
Мирослав Герасимов Димитров
ПМГ „Акад. С. П. Корольов”, Благоевград, 9 клас
Тема: Survive
Научен ръководител: Спаска Ангелова, ПМГ „Акад. С. П. Корольов”, Благоевград

Петър Радославов  Петров, 9 клас
Денислав Свиленов Недев, 8 клас
МГ „ Баба Тонка “, Русе
Тема: Кубчето на Рубик
Научен ръководител: Сюзан Феимова, МГ „Баба Тонка”, Русе

Радостин Николаев Емануилов
СОУ „Сава Доброплодни”, Шумен, 7 клас
Тема: Физични сили
Научен ръководител: Ангел Ангелов, СОУ „Сава Доброплодни“, Шумен

Радостин Христов Маринов
СОУ „Сава Доброплодни”, Шумен, 8 клас
Тема: Open conferencecreative commons
Научен ръководител: Ангел Ангелов, СОУ „Сава Доброплодни“, Шумен

Симеона Александрова Пасева
Станислава Йорданова Георгиева
МГ „ Баба Тонка “, Русе, 11 клас
Тема: Хайде на училище!
Научен ръководител: Донка Симеонова, МГ “Баба Тонка”, Русе

Слав Желев Радев
ПМГ „Добри Чинтулов”, Сливен, 10 клас
Тема: Qreality
Научен ръководител: Христина Ангелова, ПМГ „Добри Чинтулов”, Сливен

Станислав Господинов Иванов
Петър Мирославов Костов
ПМГ „Добри Чинтулов”, Сливен, 10 клас
Тема: Tbook
Научен ръководител: Христина Ангелова, ПМГ „Добри Чинтулов”, Сливен

Станислав Симеонов Славев
Мартин Венелинов Стоянов
МГ „ Баба Тонка “, Русе, 11 клас
Тема: Destroy me!
Научен ръководител: Снежана Тодорова, МГ “Баба Тонка”, Русе

Теодор Стоянов Цветков
ОМГ „Акад. К.Попов“, Пловдив, 10 клас
Тема: Изграждане на StartUp проект
Научен ръководител: Недялка Кузева, ОМГ „Акад. К. Попов“, Пловдив