Ученическа секция на 43. Пролетната конференция на СМБ

2 – 5 април 2014 г., Боровец

Класиране

ПРОЕКТИ ПО МАТЕМАТИКА

Отлично представяне

Ванеса Любенова Гецева
ПМГ „Н. Попович“, Шумен, 9 клас
Тема: Разпръскване на камъчета върху безкрайна шахматна дъска
Научен ръководител: Катерина Велчева, студентка в МТИ, Бостън, САЩ

Веселин Бориславов Андреев
МГ „Константин Величков”, Пазарджик, 10 клас
Тема: Теореми на Пап и Паскал за вписан в конично сечение шестоъгълник
Научен ръководител: Даниела Монова, МГ „К. Величков”, Пазарджик

Вяра Тодорова Иванова
ПМГ „Академик Никола Обрешков”, Бургас, 10 клас
Тема: Приложение на равностранните триъгълници в някои задачи по геометрия
Научен ръководител: няма посочен

Дона-Мария Радославова Иванова
МГ „Баба Тонка“, Русе, 9 клас
Тема: Пермутационните игри и математиката: 2 част
Научен ръководител: Петър Копанов, ПУ „П. Хилендарски“

Иван Динков Герганов
СОУ „П. Р. Славейков”, Кърджали, 11 клас
Тема: Пораждащи функции и дървета в равнината
Научен ръководител: Вълчо Милчев, СОУ „П. Р. Славейков”, Кърджали

Петър Милков Гайдаров
ОМГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив, 11 клас
Тема: Разстояние на Хеминг на полиноми над Z2
Научен ръководител: Константин Делчев, Клуб „Млади таланти”

Пресиана Ивайлова Маринова
МГ „Баба Тонка“, Русе; 9 клас
Тема: Редици от дроби на Фарей
Научен ръководител: Яница Пехова, студентка в Кеймбридж

Райна Димчова Гаджева
МГ „Константин Величков”, Пазарджик, 11 клас
Тема: Покриване на квадрати (n + ε) x (n + ε) с единични квадрати
Научен ръководител: Константин Делчев, Клуб „Млади таланти”

Румен Руменов Данговски
СМГ „Паисий Хилендарски”, София, 12 клас
Тема: Върху долния централен ред на алгебри с полиномни тъждества
Научен ръководител: Нейтън Харман, студент в МТИ, Бостън, САЩ

Хубен Иванов Иванов
Николай Сергеев Атанасов
СОУ „П. Р. Славейков”, Кърджали, 11 клас
Тема: Симедиани в триъгълник
Научен ръководител: Вълчо Милчев, СОУ „П. Р. Славейков”, Кърджали

Много добро представяне

Асел Ерлановна Исмолдаева
ПМГ „Н. Попович“, Шумен, 8 клас
Тема: Динамична игра върху n-ъгълник
Научен ръководител: Катерина Велчева, студентка в МТИ, Бостън, САЩ

Иван Стефанов Иванов
СОУ „П. Р. Славейков”, Кърджали, 11 клас
Тема: Наполеонови триъгълници и точка на Торичели
Научен ръководител: Вълчо Милчев, СОУ „П. Р. Славейков”, Кърджали

Ивелина Ивова Василева
ПМГ „Академик Иван Ценов”, Враца, 10 клас
Тема: Геометрична вероятност и нейни приложения
Научен ръководител: Цветанка Василева, ПМГ „Академик Иван Ценов”, Враца

Ивета Валентинова Македонска
СМГ „Паисий Хилендарски”, София, 8 клас
Тема: Признаци на делимост в L-ична бройна система
Научен ръководител: Петър Гайдаров, ученик в ОМГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив

Йоана Иво Грудева
Каролина Юриева Димитрова
МГ „д-р П. Берон”, Варна, 10 клас
Тема: Прилагане на време-пространство на Минковски в имагинерен свят. Причинно-следствени връзки
Научен ръководител: Бойка Паланчова, МГ „Д-р П. Берон“, Варна

Кристиан Георгиев Георгиев
Мирослав Генов Маринов
ОМГ “Академик Кирил Попов“, Пловдив, 10 клас
Тема: Диофантовите уравнения и компютърът
Научен консултант: гл.ас. д-р Петър Копанов, ПУ „П. Хилендарски“

Никола Иванов Балтов
ОМГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив, 11 клас
Тема: Екстремуми на тригонометрични фунцкии
Научен ръководител: Петър Гайдаров, ученик в ОМГ “Акад. К. Попов“, Пловдив

Ния Николаева Георгиева
ПМГ „Академик Никола Обрешков”, Бургас, 10 клас
Тема: Да моделираме фрактално
Научен ръководител: Юлия Хараламбиева, ПМГ „Акад. Н. Обрешков”, Бургас

Ралица Константинова Кралева
ПМГ „Добри Чинтулов”, Сливен, 11 клас
Тема: Числа на Каталан и техните q-аналози
Научен ръководител: Йордан Кралев, ТУ – София

Станислав Георгиев Димитров
СМГ „Паисий Хилендарски”, 10 клас
Тема: Свойства на цели числа от вида  и приложението им за решаване на задачи по теория на числата
Научен ръководител: Иван Симеонов, СМГ „П. Хилендарски”, София
Научен консултант: Антони Рангачев

Таня Иванова Оцетарова
ОМГ “Академик Кирил Попов“, 8 клас
Тема: Vieta Jumping
Научен ръководител: Петър Гайдаров, ученик в ОМГ “Акад. Кирил Попов“, Пловдив

Христина Александрова Алексиева
МГ „Д-р П. Берон”, Варна, 10 клас
Тема: Математиката в музиката
Научен ръководител: Бойка Паланчова, МГ „Д-р П. Берон“, Варна

Специални грамоти за успешен дебют

Асел Ерлановна Исмолдаева
ПМГ „Н. Попович“, Шумен, 8 клас
Тема: Динамична игра върху n-ъгълник
Научен ръководител: Катерина Велчева, студентка в МТИ, Бостън, САЩ

Цветелина Милкова Карамфилова
СОУ „П. Р. Славейков”, Кърджали, 8 клас
Тема: Циклични неравенства
Научен ръководител: Вълчо Милчев, СОУ „П. Р. Славейков”, Кърджали

 

ПРОЕКТИ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Отлично представяне

Владимир Симеонов Мутафов
ПМГ „Добри Чинтулов”; Сливен, 11 клас
Тема: Домашна автоматизация чрез RaspberrrPi
Научен ръководител: Христина Ангелова, ПМГ „Добри Чинтулов”; Сливен

Емил Емилов Инджев
МГ „ Баба Тонка “, Русе, 8 клас
Тема: Cells Evolution – Еволюция на клетките
Научен ръководител: Сюзан Феимова, МГ „Баба Тонка”, Русе

Марин Благоев Шаламанов
Васил Георгиев Василев
НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, София, 11 клас
Тема: Генетични алгоритми за технически анализ на фондовата борса
Научен ръководител: Стоян Михайлов, Финансов анализатор в Делтасток

Стефан Костадинов Тафков
СОУ „П. К. Яворов“, Пловдив, 12 клас
Тема: Разработка на приложение за защита на компютърна система от злонамерен код
Научен ръководител: Иван Димитров, ФМИИТ на ПУ

Христо Светославов Стайков
МГ „Д-р П. Берон“, Варна, 10 клас
Тема: Динамична мрежа за наблюдение на състоянието на пътя
Научен ръководител: Елеонора Павлова, МГ „Д-р П. Берон“

Христо Цветанов Стоянов
СМГ „Паисий Хилендарски”, София, 11 клас
Тема: Randset – инструмент за емпирично изследване на случайността на данни
Научен ръководител: Константин Делчев, Клуб „Млади таланти”

Атанас Росенов Господинов
Николай Николов Даков
ОМГ „Акад. К.Попов“, Пловдив, 11 клас
Тема: Подобряване на социаални и комуникационни умения у хората чрез анализ и оценка на вербални и невербални характеристики на комуникацията
Научен ръководител: инж. Дарина Брънчева, ОМГ „Акад. К. Попов“, Пловдив

Боян Иванов Бонев
ОМГ „Акад. К.Попов“, Пловдив, 11 клас
Тема: Nside View – система за тримерно сканиране и дигитално реконструиране на реални обекти
Научен ръководител: инж. Дарина Брънчева, ОМГ „Акад. К. Попов“, Пловдив
Научен консултант: гл. ас. Алексадър Пенев, ПУ „П. Хилендарски”

Васил Даниелов Пашов
ПМГ „Акад. Ив. Гюзелев“, Габрово, 12 клас
Тема: Харес – Система за тримерно моделиране
Научен ръководител: Георги Георгиев, Telerik AD

Деян Петров Самарджиев
Атанас Великов Орманов
ПМГ “Иван Вазов”, Димитровград, 9 клас
Тема: Приключенията на Лони – двуизмерна образователна игра
Научен ръководител: Димитър Георгиев, ПМГ “Иван Вазов”, Димитровград

Кристиян Боянов Крумов, 12 клас
Виктор Силвиев Кирилов, 11 клас
ПМГ „Св. Кл. Охридски“, Монтана
Тема: Система за резюмиране на текст и създаване на презентации „Smartly
Научен ръководител: Красимир Асенов, ПМГ „Св. Кл. Охридски“, Монтана

Павел Атанасов Радев
Милен Димитров Николов
ПМГ “Иван Вазов”, Димитровград, 12 клас
Тема: Учи информатика – триизмерна образователна игра
Научен ръководител: Димитър Георгиев, ПМГ “Иван Вазов”, Димитровград

Паолина Стоянова Гаджулова
ОМГ „Акад. К.Попов“, Пловдив, 9 клас
Тема: Онлайн алгоритми
Научен ръководител: Калина Петрова, студентка в Принстън

Радостин Николаев Емануилов
СОУ „Сава Доброплодни”, Шумен, 8 клас
Тема: Геокешинг
Научен ръководител: Ангел Ангелов, СОУ „Сава Доброплодни“, Шумен

Радостин Христов Маринов
СОУ „Сава Доброплодни”, Шумен, 9 клас
Тема: Материално програмиране с Capture Script
Научен ръководител: Ангел Ангелов, СОУ „Сава Доброплодни“, Шумен

Силвия Георгиева Ковачева
СОУ „Хр. Смирненски“, Брезово, 12 клас
Тема: Народни танци
Научен ръководител: Сава Савов, ПУ „П. Хилендарски“, студент
Научен консултант: Тодорка Глушкова, СОУ „Хр. Смирненски“, Брезово

Слав Желев Радев
Петър Мирославов Костов
ПМГ „Добри Чинтулов”; Сливен, 11 клас
Тема: Easy 3DSC
Научен ръководител: Христина Ангелова, ПМГ „Добри Чинтулов”; Сливен

Соня Лъчезарова Заркова
Нели Лъчезарова Заркова
МГ „ Баба Тонка “, Русе, 10 клас
Тема: MusicQuest
Научен ръководител: Сюзан Феимова, МГ „Баба Тонка”, Русе

Станислав Томов Арнаудов
ПМГ „Добри Чинтулов”; Сливен, 11 клас
Тема: Дъгови елементи на двоично изображение: извличане, съпоставка и анализ
Научен ръководител: Христина Ангелова, ПМГ „Добри Чинтулов”; Сливен

Много добро представяне

Ваня Стоянова Банова
СОУ „Хр. Смирненски“, Брезово, 12 клас
Тема: България – страна на нестихващи приключения
Научен ръководител: Тодорка Глушкова, СОУ „Хр. Смирненски“, Брезово

Венцислав Диянов Петров
Калоян Огнянов Лилов
МГ „ Баба Тонка “, Русе, 10 клас
Тема: Roulette – виртуална рулетка
Научен ръководител: Сюзан Феимова, МГ „Баба Тонка”, Русе

Виктор Николаев Терзиев, 8 клас
Станислав Чавдаров Николов, 6 клас
СМГ „П. Хилендарски”, София
Тема: Node Shooter
Научен ръководител: Христо Цветанов Стоянов, ученик в СМГ „П. Хилендарски”, София

Виктория Миленова Добрева
Симона Петрова Димитрова
ПМГ „Гео Милев“, Стара Загора, 9 клас
Тема: Лингвистирай
Научен ръководител: Живка Желязкова, ПМГ „Гео Милев“, Стара Загора

Габриел Атанасов Атанасов
СОУ „Сава Доброплодни“, Шумен, 9 клас
Тема: Стилус
Научен ръководител: Ангел Ангелов, СОУ „Сава Доброплодни“, Шумен

Галина Цанкова Станева
МГ „Д-р П. Берон“, Варна, 7 клас
Тема: СтеОп
Научен ръководител: Елеонора Павлова, МГ „Д-р П. Берон“, Варна

Гергана Мариянова Рачева
Джанел Ердалова Велиева
МГ „Баба Тонка“, Русе, 11 клас
Тема: Завладей света
Научен ръководител: Сюзан Феимова, МГ „Баба Тонка”, Русе

Даниел Веселинов Господинов
Георги Ангелов Ангелов
ПМГ “Иван Вазов”, Димитровград, 10 клас
Тема: Гейминг зона
Научен ръководител: Добринка Донева, ПМГ “Иван Вазов”, Димитровград

Димитър Валентинов Томов
Емил Емилов Инджев
МГ „ Баба Тонка “, Русе, 8 клас
Тема: Checkers – Игра на шашки
Научен ръководител: Сюзан Феимова, МГ „Баба Тонка”, Русе

Калоян Пламенов Мънев
МГ „Баба Тонка“, Русе, 10 клас
Тема: Реална светлина и компютърна графика
Научен ръководител: Румяна Жекова, МГ „Баба Тонка”, Русе

Лилия Красимирова Вълева
СОУ „Хр. Смирненски“, Брезово, 12 клас
Тема: Резерватите в България
Научен ръководител: Тодорка Глушкова, СОУ „Хр. Смирненски“, Брезово

Марио Лъчезаров Николов
Елиз Назиф Фикрет
МГ „Баба Тонка“, Русе, 11 клас
Тема: Графичен редактор
Научен ръководител: Сюзан Феимова, МГ „Баба Тонка”, Русе

Мерт Мерткан Мехмед
СОУ „Сава Доброплодни“, Шумен, 9 клас
Мария Сребринова Сребрева
СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“, Първомай, 12 клас
Тема: The PlaygroundEducational Game
Научни ръководители: Ангел Ангелов, СОУ „Сава Доброплодни“, Шумен и Ваня Георгиева, СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“, Първомай

Мими Недялкова Фитнева
СОУ „Хр. Смирненски“, Брезово, 12 клас
Тема: На училище като на игра
Научен ръководител: Тодорка Глушкова, СОУ „Хр. Смирненски“, Брезово

Мирослав Недялков Грозданов
Дияна Бориславова Борисова
ПМГ “Иван Вазов”, Димитровград, 12 клас
Тема: Диабет или социалното заболяване на века
Научен ръководител: Василка Николова, ПМГ “Иван Вазов”, Димитровград

Михаил Станиславов Станев
Симеон Орлинов Стефанов
МГ „Баба Тонка“, Русе, 10 клас
Тема: ”НавиСкоп” – мобилно приложение
Научен ръководител: Снежана Тодорова, МГ „Баба Тонка”, Русе
Научен консултант: доц. Георги Георгиев, РУ

Ния Росенова Беджева
Калина Здравкова Китова
МГ „Баба Тонка“, Русе, 10 клас
Тема: Идеите, намерили бъдеще – сайт за бившите възпитаници на МГ „Баба Тонка“, Русе
Научен ръководител: Снежана Тодорова, МГ „Баба Тонка”, Русе

Петър Радославов Петров, 10 клас
Денислав Свиленов Недев, 9 клас
МГ „Баба Тонка “, Русе
Тема: Бикове и крави
Научен ръководител: Сюзан Феимова, МГ „Баба Тонка”, Русе

Петър Сребринов Петров
Младен Панчев Тончев
СОУ,,Любен Каравелов’’, Димитровград, 12 клас
Тема: Компютърни мрежи
Научен ръководител: няма посочен

Рая Диянова Георгиева
Илиян Венциславов Василев
МГ „Баба Тонка “, Русе, 10 клас
Тема: Женски календар
Научен ръководител: Сюзан Феимова, МГ „Баба Тонка”, Русе

Симеон Станиславов Симеонов
Мерхат Танеров Велиев
МГ „Баба Тонка“, Русе, 11 клас
Тема: Бесеница
Научни ръководители: Сюзан Феимова, МГ „Баба Тонка”, Русе и Атанас Атанасов, ученик в МГ „Баба Тонка “, Русе

Слави Николаев Колев
Петър Божидаров Тодоров
МГ „Баба Тонка“, Русе; 10 клас
Тема: UNews.com – твоят новинарски сайт
Научен ръководител: Снежана Тодорова, МГ „Баба Тонка”, Русе

Станимир Тодоров Николов
МГ „Баба Тонка “, Русе, 12 клас
Тема: Insomnia Audio

 Стилиана Иванова Малешкова
СОУ „Хр. Смирненски“, Брезово, 12 клас
Дом за нашите деца
Научен ръководител: Тодорка Глушкова, СОУ „Хр. Смирненски“, Брезово

Теодор Стоянов Цветков
ОМГ „Акад. К.Попов“, Пловдив, 11 клас
Тема: Изграждане на StartUp проект
Научен ръководител: Недялка Кузева, ОМГ „Акад. К. Попов“, Пловдив

Юлиян Георгиев Георгиев
Петър Свиленов Киряков
МГ „Баба Тонка“, Русе, 11 клас
Тема: Думи на килограм
Научни ръководители: Сюзан Феимова, МГ „Баба Тонка”, Русе и Атанас Атанасов, ученик в МГ „Баба Тонка “, Русе

Янислав Георгиев Колев, 9 клас
Карина Свежанова Йорданова, 11 клас
СОУ „Сава Доброплодни”, Шумен
Тема: Живот без агресия
Научен ръководител: Ангел Ангелов, СОУ „Сава Доброплодни“, Шумен

Янислав Дончев Дончев
Денислав Цончев Цонев
МГ „Баба Тонка“, Русе, 10 клас
Тема: Remote Home Control – Контролиране на дома от разстояние
Научен ръководител: Снежана Тодорова, МГ „Баба Тонка”, Русе

Специални грамоти за успешен дебют

Виктор Николаев Терзиев, 8 клас
Станислав Чавдаров Николов, 6 клас
СМГ „П. Хилендарски”, София
Тема: Node Shooter
Научен ръководител: Христо Цветанов Стоянов, ученик в СМГ „П. Хилендарски”, София

Виктория Миленова Добрева
Симона Петрова Димитрова
ПМГ „Гео Милев“, Стара Загора, 9 клас
Тема: Лингвистирай
Научен ръководител: Живка Желязкова, ПМГ „Гео Милев“, Стара Загора

Галина Цанкова Станева
МГ „Д-р П. Берон“, Варна, 7 клас
Тема: СтеОп
Научен ръководител: Елеонора Павлова, МГ „Д-р П. Берон“, Варна

Специална грамота за проект за мобилно приложение

Петър Радославов Петров, 10 клас
Денислав Свиленов Недев, 9 клас
МГ „Баба Тонка “, Русе
Тема: Бикове и крави
Научен ръководител: Сюзан Феимова, МГ „Баба Тонка”, Русе

Специални грамоти за проекти със социален ефект

Ваня Стоянова Банова
СОУ „Хр. Смирненски“, Брезово, 12 клас
Тема: България – страна на нестихващи приключения
Научен ръководител: Тодорка Глушкова, СОУ „Хр. Смирненски“, Брезово

Стилиана Иванова Малешкова
СОУ „Хр. Смирненски“, Брезово, 12 клас
Дом за нашите деца
Научен ръководител: Тодорка Глушкова, СОУ „Хр. Смирненски“, Брезово