УЧЕНИЧЕСКА СЕКЦИЯ
НА 52. ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СМБ


ПРОГРАМА

Ученическата секция (УС’23) на 52. Пролетна конференция на СМБ ще се проведе от 10 до 13 април 2023 г. в Боровец.

В Ученическата секция могат да участват ученици от 8. до 12. клас от всички училища в страната. Те разработват проекти (реферати) по математика, информатика или информационни технологии върху избрани от тях теми, индивидуално или в съавторство, самостоятелно или под ръководство на научен ръководител или консултант.

Авторите на проекти, получили грамоти за отлично участие на 23. Ученическа конференция, се освобождават от такса правоучастие и разноските по участието им се поемат от УчИМИ (без пътните). Ако отличен проект има двама автори, се поемат разноските само на единия. Разходите на останалите участници в УС’23 се финансират от училищата, секциите на СМБ или от други организации и фирми.

Авторите на най-добре класиралите се разработки на УС’23 получават грамоти и медали, а онези от тях, които не са в 12. клас, ще получат покана за участие в Двадесет и третата Лятна изследователска школа с международно участие (23 юли – 12 август 2023 г.), като разноските им се поемат частично от УчИМИ.

ВАЖНИ ДАТИ
  • 13 март 2023 г. –   краен срок за попълване на Формата за регистрация на проект и изпращане на проектите
  • 13 март 2023 г. – краен срок за превеждане на таксата за правоучастие  по банков път

Всички получени в срок и оформени съгласно изискванията проекти се рецензират предварително и рецензиите се изпращат на авторите. По време на конференцията журито класира представените проекти.

Ако проектът е участвал в Ученическата конференция през януари 2023 г., авторът трябва да представи за УС’23 подобрена версия, в която са отразени забележките и препоръките на рецензентите и членовете на журито. Не се допускат до участие проекти с повече от двама автори. Не се допускат и проекти, с които авторите са участвали в продължение на предходните две учебни години.

ЗА ДА УЧАСТВАТЕ В УЧЕНИЧЕСКАТА СЕКЦИЯ:

  1. До 13 март 2023 г. попълнете онлайн Формата за регистрация на проект и изпратете проекта си, оформен според изискванията, чрез формата или по електронна поща на адрес hssimi2001@gmail.com.
  2. До 13 март 2023 г. заплатете таксата правоучастие по банков път на посочената по-долу сметка. Проекти, чиито автори не са заплатили такса правоучастие, няма да се разглеждат.
  3. До 13 март 2023 г. ръководителят на Вашата група от училище може да направи резервация за групата Ви в хотел „Бреза“, Боровец, на преференциални цени (ако е необходимо).

ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ

Таксата правоучастие за участниците в Ученическата секция е в размер на 20 лв. за всеки автор на проект. Таксите трябва да бъдат платени в срок до 14.03.2022 г. по банков път на сметката на Съюза на математиците в България (СМБ):
СМБ
Банка ДСК ЕАД, клон Гео Милев
BIC код: STSABGSF
IBAN: BG20STSA93000001682874
Основание: УС23, име на ученика

Възможно е да се внесат таксите за няколко участници с едно платежно нареждане, като след внасянето трябва да изпратите списък на учениците, за които са платени таксите, както и данни за фактура* (ако е необходима), на hssimi2001@gmail.com.

* ВАЖНО ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРИ: Фактура може да се издаде само на физическото или юридическото лице, вписано като НАРЕДИТЕЛ в платежното нареждане. Това означава, че таксите трябва да се преведат от лицето, на което ще бъде издадена фактура.

ВАЖНО: Учители, ръководители и придружаващи лица, които освен на УС’23 ще участват и в сесиите и мероприятията на 52. Пролетна конференция на СМБ (10 – 14 април 2023 г.), трябва да заплатят съответната такса правоучастие за конференцията, както е описано във Второто съобщение за 52. Пролетна конференция.

НАСТАНЯВАНЕ

Научната програма на Петдесет и втората пролетна конференция на Съюза на математиците в България ще се проведе в хотел Самоков, Боровец. В същия хотел ще се проведе и научната програма на Ученическата секция. В хотел „Самоков” могат да се настаняват учители, ръководители или придружители, заплатили такса правоучастие за 52. Пролетна конференция на СМБ (цените за настаняване вж. тук).

За участниците в Ученическата секция и техните ръководители/придружители са договорени преференциални цени в хотел „Бреза“ за настаняване в двойни, тройни стаи и апартаменти:

  • 45 лв. на човек за нощувка със закуска
  • 65 лв. на човек за нощувка със закуска и вечеря
  • 80 лв. на човек за нощувка, закуска, обяд и вечеря

Ръководителите на групи по училища следва да направят до 13 март 2023 г.* резервация за участниците от съответното училище по електронна поща на адрес officepersey@gmail.com, като уточнят, че става въпрос за Ученическата конференция по математика и информатика. За резервацията е необходимо да се плати капаро в размер на 30% по следната сметка:

Банка: ОББ                     SWIFT код : UBBSBGSF
IBAN: BG04UBBS80021085913440  in BGN
Титуляр на сметката: „Персей Холидейс“ ООД

* След 13 март 2023 г. запазените места в хотел „Бреза“ за участниците в УС’23, които са останали незаети, ще бъдат пуснати за свободно настаняване.

ДОКУМЕНТИ

КЛАСИРАНЕ

ПРОГРАМА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Форма за регистрация на проект

Образец на заглавна страница

Ако не сте участвали в Ученическата конференция през януари, моля, попълнете една от декларациите за лични данни и я изпратете сканирана заедно с проекта:

  • Декларация за ученици над 18 години – DOCX или PDF
  • Декларация за ученици под 18 години (попълва се от родител) – DOCX или PDF

 

ЗА ВЪПРОСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Албена Василева – координатор на УчИМИ
e-mail: hssimi2001@gmail.com тел. (02) 979 38 37, 0888 674599

Харесайте страницата на УчИМИ във Фейсбук, за да научавате първи всичко, свързано с предстоящите събития.
Страница на събитието във Фейсбук: УС’23 – Ученическа секция на 52. Пролетна конференция на СМБ