Ученическа секция на 35. Пролетната конференция на СМБ

5 – 8 април 2006 г., в Боровец

Класиране

ПРОЕКТИ ПО МАТЕМАТИКА

Отлично представяне

Емил Костадинов
ПМГ “Акад. С. Корольов”, Благоевград, 11 клас
Тема: Задачи на Малфати
Научен ръководител: Даниела Жекова, ПМГ Благоевград

Живко Георгиев, 10 клас
Мария Петкова, 8 клас
СОУ “П. Р. Славейков”, Кърджали
Тема: Теоремата на Питагор върху квадратна мрежа
Научен ръководител: Вълчо Милчев, Кърджали

Калина Илиева, Златина Цветкова
СМГ “П. Хилендарски”, София, 10 клас
Тема: Полуинварианти
Научни ръководители: Линка Минчева, Илиана Цветкова, СМГ

Маргарита Николова, Боряна Николова, Евгени Кунев
НПМГ “Акад. Л. Чакалов” София, 9 клас
Тема: Математически игри
Научен ръководител: Боянка Савова, НПМГ

Мария Василева
ПМГ “Св. Климент Охридски”, Силистра, 11 клас
Тема: Рекурентно зададени редици
Научен ръководител: Виолета Павлова, ПМГ Силистра

Мая Лекова, Антоана Петкова
СМГ “П. Хилендарски”, София, 10 клас
Тема: Комбинаторни игри и стратегии за решаването им
Научен ръководител: Линка Минчева, СМГ

Надежда Лазова, София Атанасова
СМГ “Паисий Хилендарски”, София, 10 клас
Тема: Хомотетия
Научен ръководител: Линка Минчева, СМГ

Николай Димитров
НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, София, 10 клас
Тема: Теореми на Менелай и Чева
Научен ръководител: Боянка Савова, НПМГ

Тодор Биларев
НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, София, 10 клас
Тема: Уравнения на Пел
Научен ръководител: Боянка Савова, НПМГ

Тодор Цонков
ПМГ “Акад. Иван Ценов”, Враца, 12 клас
Тема: Екстремална теория на графите. Основни техники и тяхното приложение в олимпийски задачи
Научни консултанти: Веселка Вълова, Цветанка Василева, ПМГ Враца

Много добро представяне

Александър Даскалов, Милена Георгиева
СМГ “Паисий Хилендарски”, 10 клас
Тема: p-адични числа. Редици от остатъци по модул просто число
Научен ръководител: Иван Симеонов, СМГ

Владимир Велинов, Пламен Митрев
ГПЧЕ “Христо Ботев”, Кърджали, 11 клас
Тема: Прогресии в геометрията
Научен ръководител: Вълчо Милчев

Любослав Панчев, Теодор Илиев
СМГ “П. Хилендарски”, София, 8 клас
Тема: Метод на математическата индукция
Научен ръководител: Ваня Данова, СМГ

Веселка Вескова
СМГ “П. Хилендарски”, 8 клас
Тема: Приложение на векторите при решаване на някои геометрични задачи
Научен ръководител: Ваня Данова, СМГ

Борис Колев
СМГ “Паисий Хилендарски”, София, 8 клас
Тема: Диофантови уравнения
Научен ръководител: Ваня Данова, СМГ

Георги Керчев, Александър Ковачев
СМГ “Паисий Хилендарски”, София, 8 клас
Тема: Отношения на дължини на отсечки
Научен ръководител: Ваня Данова, СМГ

Oвсанна Черкишян, Цветомира Колева
СОУ “П. Р. Славейков”, Кърджали, 11 клас
Тема: Вероятности в окръжност
Научен ръководител: Вълчо Милчев, Кърджали

Димитър Панайотов, Весела Иларионова
СМГ “П. Хилендарски”, София, 8 клас
Тема: Редица на Фибоначи, златното сечение и спиралите в природата
Научен ръководител: Ваня Данова, СМГ

Ина Димова
ПМГ “Акад. Иван Ценов”, Враца, 11 клас
Тема: Защо да изберем да останем в часовете по математика?
Научен ръководител: Цветанка Василева, ПМГ Враца

Стоян Илиев
ПМГ “Васил Левски”, Смолян, 9 клас
Тема: Върху топологичната теорема на Брауер за неподвижните точки

 

ПРОЕКТИ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Отлично представяне

Георги Димитров, Трифон Статков
ПМГ “Св. Климент Охридски”, Монтана, 12 клас
Тема: VBO “Visual Basic Online” (http://www.vboschool.info)
Научен ръководител: Красимир Кирилов, ПМГ Монтана

Боян Михайлов
ПМГ “Екзарх Антим І”, Видин, 11 клас
Тема: Виртуална химична лаборатория
Научен ръководител: Цветан Илиев, студент І курс, ПУ

Димитър Шопов, СОУ “Св. Седмочисленици”, Пловдив, 12 клас
Никола Павлов, ОМГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив, 12 клас
Тема: Битка.Нет – web базирана online походова стратегия
Научен ръководител: гл. ас. Иван Димитров, катедра Компютърни системи, ПУ “Паисий Хилендарски”

Боян Георгиев, Ангел Владов
СОУ “Вичо Грънчаров”, Горна Оряховица, 12 клас
Тема: Интерактивни карти – уеб приложение
Научен ръководител: Ваня Христова, СОУ “В. Грънчаров”, Горна Оряховица

Боян Петров, 10 клас
Александър Тодоров, 9 клас
ОМГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив
Тема: Система за обслужване на компютърни зали (School Network 2005)
Научен ръководител: Лилия Иванова, ОМГ Пловдив

Александър Коларски, Мартин Димитров
ПМГ “Св. Климент Охридски”, Монтана, 9 клас
Тема: Web-сайт “CSS самоучител”
Научни ръководители: Георги Димитров, Трифон Статков,
ученици в 12 клас, ПМГ Монтана
Научен консултант: Красимир Кирилов, ПМГ Монтана

Мая Дойчева, Атанас Игнатов
МГ “Гео Милев”, Плевен, 12 клас
Тема: E-TEST
Научен ръководител: доц. д-р Стоян Стоянов, ПУ

Йордан Стефанов
ПМГ “Добри Чинтулов”, Сливен, 9 клас
Тема: Handlanguage
Научен консултант: инж. Юлия Стефанова

Владимир Маринов
НПМГ “Акад. Любомир Чакалов”, София, 10 клас
Тема: Приложение на невронните мрежи в оптическото разпознаване на символи. Библиотеката OCRAPI
Научен ръководител: Тодор Колев, студент ІІ курс, ФМИ – СУ

Недялко Стефанов, Тихомир Петров
Национална Априловска гимназия, Габрово, 12 клас
Тема: Виртуален фитнес инструктор
Научни ръководители: инж. Светла Колева, Иван Господинов, фитнес инстуктор

Стоян Попов
ПМГ “Д. Чинтулов”, Сливен, 11 клас
Тема: Експлозив v2 – Софтуер за работа с взривни вещества
Научен консултант: Тихомир Недялков, студент във ФМИ – ПУ
Научен ръководител: инж. Пепа Пенчева, ПМГ Сливен

Румен Койрушки, Станимир Пенишев
СОУ “Христо Смирненски”, Брезово, 11 клас
Тема: Виртуален туристически пътеводител из Средногорието
Научен ръководител: Тодорка Глушкова, СОУ “Хр. Смирненски”, Брезово

Станислава Александрова, Георги Петков
ПМГ “Н. Обрешков”, Казанлък, 10 клас
Тема: Долината на тракийските царе
Научен ръководител: Цветанка Савова, ПМГ Казанлък

Божидар Божанов
ПМГ “Иван Вазов”, Димитровград, 12 клас
Тема: Уеб-базирана игра Време-пространство (Spacetime)
Научен ръководител: Христо Христов, ПМГ Димитровград

Йоан Епитропов
ОМГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив, 10 клас
Тема: TextMaker
Научен ръководител: гл. ас. Йордан Епитропов, ПУ

Недялко Стефанов, Калин Мирчев, Тихомир Петров
Национална Априловска гимназия, Габрово, 12 клас
Тема: Самодиагностична система за автомобили
Научни ръководители: инж. Светла Колева, инж. Васил Стефанов

Костадин Воденичаров
ОМГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив, 10 клас
Тема: Примерен графичен редактор. Основни стъпки при обработка на изображения

Много добро представяне

Георги Дангалов, Веселин Бъков
ОМГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив, 11 клас
Тема: Виртуална историческа библиотека

Димитър Калинов
ОМГ “Акад. К. Попов”, Пловдив, 12 клас
Тема: Система за отчитане на резултати и визуално представяне на анкетно проучване http://it.piene.net
Научен ръководител: Петър Вълков, ПГСАГ Пловдив

Радослав Станков
ПМГ “Иван Вазов”, Добрич, 12 клас
Тема: Starcluster: online–походова космическа стратегия
Научен ръководител: Милена Николова, ПМГ Добрич

Димитър Димитров, Йонко Василев
ПМГ “Н. Обрешков”, Казанлък, 10 клас
Тема: ЕСПО Създаване, редактиране и изпълнение на тестове в електронен вид
Научен ръководител: Цветанка Савова, ПМГ Казанлък

Тоня Ноева
Национална Априловска гимназия, Габрово, 11 клас
Тема: On-line ученическа борса за употребявани учебници и книги
Научни ръководители: Ганчо Донев, студент в ТУ Габрово
Светла Колева, преподавател по информатика, НАГ Габрово

Лъчезар Долмов, ПГЕ “А. Попов”, Велико Търново, 12 клас
Мартин Александров, ПМГ “В. Друмев”, Велико Търново, 12 клас
Тема: Автосвят
Научни ръководители: ст. н. с. д-р Галина Богданова, Мирена Тодорова, ИМИ-БАН

Петко Иванов, Йордан Кралев
ПМГ “Д. Чинтулов”, Сливен, 11 клас
Тема: Система за електронно изпитване
Научни ръководители: Светлозар Кондаков, Тихомир Недялков, студенти във ФМИ, ПУ ”П. Хилендарски”

Христофор Георгиев, Николай Станоев
МГ “Гео Милев”, Плевен, 12 клас
Тема: Електронен справочник за кандидат-студенти
Научен ръководител: Велислава Емилова, МГ Плевен

Михаела Пухтева, Катерина Станчева
СОУ “Христо Смирненски”, Брезово, 11 клас
Тема: Древни градове
Научен ръководител: Невена Узунова

Николай Цанов
ПМГ “Иван Вазов”, Димитровград, 12 клас
Тема: Е-магазин

Тодор Петков, Хамде Муса
ПМГ “Иван Вазов”, Димитровград, 11 клас
Тема: Защитени територии в Източни Родопи и Сакар планина
Научен ръководител: Добринка Донева, ПМГ Димитровград

Светослав Андонов, Димитър Дунчев, Александър Троплев
ПМГ ”Д. Чинтулов”, Сливен, 11 клас
Тема: SFORUM 2
Научен ръководител: инж. Пепа Пенчева, ПМГ Сливен

Димитър Темелков
ПМГ “Яне Сандански”, Гоце Делчев, 11 клас
Тема: ChemicalTable – периодична система
Научен ръководител: Александър Горанов, ученик в 12 клас в ПМГ Гоце Делчев

Пламена Замова, Николай Рисков
ОМГ “Акад. К. Попов”, Пловдив, 11 клас
Тема: Природногеографски области на България
Научни ръководители: Дора Петрова, Снежа Загорчева, ОМГ Пловдив

Мартин Пеев, Станислав Анков, Найден Младенов
ОМГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив, 11 клас
Тема: Войната с тероризма

Владимир Маринов, Венцислав Бухлев
НПМГ “Акад. Любомир Чакалов”, София, 10 клас
Тема: Класификация на алгебрични вектори чрез невронни мрежи
Научен ръководител: Тодор Колев, студент във ФМИ – СУ

Мартин Маргаритов, Николай Петков
ОМГ “Акад. К. Попов”, Пловдив, 11 клас
Тема: “Централен Балкан – Непознатият Рай на България”
Научен ръководител: Дора Петрова, ОМГ Пловдив

Ангел Козлуджов, Добрин Добрев
ОМГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив, 11 клас
Тема: Прости числа