Ученическа секция на 40. Пролетната конференция на СМБ

5 – 8 април 2011 г., Боровец

Класиране

ПРОЕКТИ ПО МАТЕМАТИКА

Грамоти за отлично представяне

Антон Димитров Белев
Калоян Пламенов Буковски
НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, гр. София, 12 клас
Тема: Теорема от тип Понселе за клас тетраедри в евклидовото пространство
Научен ръководител: Димитър Белев, СГСАГ, гр. София

Иван Динков Герганов
СОУ ”П. Р.Славейков”, гр.Кърджали, 8 клас
Тема: Комбинаторни задачи върху триъгълна решетка
Научен ръководител: Вълчо Милчев, СОУ ”П. Р.Славейков”, гр.Кърджали

Магдалена Красимирова Маркова
Йоана Даниелова Йорданова
ПМГ “Нанчо Попович“, гр.Шумен, 12 клас
Тема: Екстремалност на вписан многоъгълник

Маринела Деянова Петкова
Гюлбеяз Фахри Ахмед
СОУ ”П. Р.Славейков”, гр. Кърджали, 10 клас
Тема: Точки на Брокар за триъгълник
Научен ръководител: Вълчо Милчев, СОУ ”П. Р.Славейков”, гр. Кърджали

Радослав Иванов Кафов
СМГ „П. Хилендарски”, гр. София, 11 клас
Станислав Иванов Атанасов
ОМГ „Акад. К. Попов“, гр. Пловдив, 11 кляс
Тема: Минимален брой окръжности, покриващи точки от целочислената решетка
Научен ръководител: Константин Делчев, студент вСУ

Рафаел Митков Рафаилов
СМГ „П. Хилендарски”, гр. София, 11 клас
Тема: Екстремални свойства на конфигурация от точки върху окръжност

Румен Руменов Данговски
НПМГ ”Акад. Л. Чакалов”, гр. София, 9 клас
Тема: Изпъкнали множества от точки в Евклидовото пространство
Научен ръководител: Антони Рангачев, MIT

Спасимира Иванова Иванова
ПМГ „Акад. С. Корольов”, гр. Благоевград, 10 клас
Николай Георгиев Каракехайов
ОМГ „Акад. К. Попов“, гр. Пловдив, 11 клас
Тема: Четириъгълник на Брахмагупта и някои аналогии
Научен ръководител: Станислав Атанасов, ученик в ОМГ „Акад. К. Попов“, гр.
Пловдив

Яница Юлиева Пехова
МГ “Баба Тонка”, гр. Русе, 11 клас
Тема: Върху една композиция от подобия
Научен ръководител: Боряна Куюмджиева, МГ “Баба Тонка”, гр. Русе

Грамоти за много добро представян

Александър Петров Първанов
Владимир Бойчов Георгиев
СМГ „П. Хилендарски”, гр. София, 8 клас
Тема: Теория на верижните дроби
Научен ръководител: Ваня Данова, СМГ „П. Хилендарски”, гр. София

Божидара Иванова Вутева
ПМГ “Акад. Иван Ценов“, гр.Враца, 9 клас
Тема: Равнинните фигури арбелос и Архимедова окръжност

Боян Ангелов Будинов
Константин Василев Константинов
СМГ „П. Хилендарски”, гр. София, 8 клас
Тема: Диофантови уравнения
Научен ръководител: Ваня Данова, СМГ „П. Хилендарски”, гр. София

Дарина Валентинова Христова
Петя Ивова Якимова
СМГ „Паисий Хилендарски”, гр. София, 10 клас
Тема: Математическа индукция
Научен ръководител: Елена Киселова, СМГ „Паисий Хилендарски”, гр. София

Джансуа Мюмюн Али
СОУ ”П. Р.Славейков”, гр.Кърджали, 10 клас
Тема: Реципрочни зависимости в геометрията
Научен ръководител:Вълчо Милчев, СОУ ”П. Р.Славейков”, гр.Кърджали

Добрин Димитров Проданов
ОМГ „Акад. К. Попов“, гр. Пловдив, 11 клас
Тема: Еднаквост на триъгълници по дадени главни елементи
Научен ръководител: Нако Начев, ПУ “Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив

Иван Динев Мечков, 11 клас
Иван Вихренов Генчев, 10 клас
НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, гр. София
Дискретен логаритъм и графи на Кейли

Инна Дончева Тодоринова
Мартин Сашев Кирков
21 СОУ „Христо Ботев”, гр. София, 12 клас
Тема: Сечение на многостен с равнина
Научен ръководител: Иванка Марашева, 21 СОУ „Христо Ботев”, гр. София

Калина Христова Петрова
Ралица Райчинова Рачева
ОМГ „Акад. К. Попов“, гр. Пловдив, 10 клас
Тема: Проблем на Уоринг
Научен ръководител: Станислав Атанасов, ученик в ОМГ „Акад. К. Попов“, гр.
Пловдив

Красимир Владимиров Гочев
Александър Йотов Ангелов
НПМГ ”Акад. Л. Чакалов”, гр. София, 10 клас
Тема: Използване и приложение на някои методи за решаване на системи линейни
уравнения чрез матрици
Научен ръководител: Атанас Сталев, НПМГ ”Акад. Л. Чакалов”, гр. София

Красимира Яворова Трифонова
СМГ „Паисий Хилендарски”, гр. София, 8 клас
Тема: Теория на игрите
Научен ръководител: Ваня Данова, СМГ „Паисий Хилендарски”, гр. София

Леа-Тереза Кирилова Тенекеджиева
МГ ”Д-р Петър Берон”, гр. Варна, 9 клас
Тема: Оценка на субективни вероятности под влиянието на пожелателна
евристика
Научен ръководител: проф. дтн инж. Кирил Тенекеджиев, ВВМУ “Н. Вапцаров”,
гр. Варна

Марин Благоев Шаламанов
НПМГ ”Акад. Л. Чакалов”, гр. София, 8 клас
Тема: Редици на Фибоначи, Люка и Пел
Научен ръководител: Маргарита Николова, студентка в СУ

Мария Ангелова Георгиева
Никол Николова Христова
СМГ „П. Хилендарски”, гр. София, 8 клас
Тема: Забележителни точки в триъгълник
Научен ръководител: Ваня Данова, СМГ „П. Хилендарски”, гр. София

Мария Георгиева Лазарова
ПМГ „Акад. С. Корольов”, гр. Благоевград, 10 клас
Тема: Теорема на Жордан
Научен ръководител: Димитър Лазаров, студент в СУ

Николай Мариянов Ставрев
ПМГ ”Добри Чинтулов”, гр. Сливен, 11 клас
Тема: Частните случаи на неравенството на Несбит
Научен ръководител: Маргарита Турсунлийска, ПМГ ”Д. Чинтулов”, гр. Сливен

Слави Георгиев Георгиев
МГ “Баба Тонка”, гр. Русе, 10 клас
Тема: Когато тригонометрията е облечена с алгебрата
Научен ръководител: доц. Юрий Кандиларов, преподавател в РУ

Теодора Лъчезарова Йорданова
МГ “Баба Тонка”, гр. Русе, 10 клас
Тема: Съвършената красота на съвършените числа
Научен ръководител: Марина Атанасова, МГ “Б. Тонка”, гр. Русе

Грамота за много добро представяне и покана за участие в ЛИШ’11

Джансуа Мюмюн Али, СОУ ”П. Р.Славейков”, гр.Кърджали, 10 клас
Иван Динев Мечков, НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, гр. София, 11 клас
Иван Вихренов Генчев, НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, гр. София, 10 клас
Калина Христова Петрова, ОМГ „Акад. К. Попов“, гр. Пловдив, 10 клас
Леа-Тереза Кирилова Тенекеджиева, МГ ”Д-р Петър Берон”, гр. Варна, 9 клас
Ралица Райчинова Рачева, ОМГ „Акад. К. Попов“, гр. Пловдив, 10 клас

Награда на Сдружение „Джордж Маршал”

Рафаел Митков Рафаилов
СМГ „П. Хилендарски”, гр. София, 11 клас
Тема: Екстремални свойства на конфигурация от точки върху окръжност

 

ПРОЕКТИ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Грамота за отлично представяне

Александър Николаев Арамов, 10 клас
Божимир Валентинов Маринов, 9 клас
ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, гр. Габрово
Тема: Aristotelus
Научен ръководител: Галя Неделчева, ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, гр. Габрово

Атанас Стоянов Атанасов
Васил Веселинов Воденичаров
МГ “Баба Тонка”, гр. Русе, 9 клас
Тема: Галактик – игра за смартфони с операционна система Андроид
Научен ръководител: Сюзан Феимова, МГ “Баба Тонка”, гр. Русе

Боян Иванов Бонев
ОМГ „Акад. К. Попов“, гр.Пловдив, 8 клас
Тема: Геометрични фигури и тела
Научен ръководител: Ваня Георгиева, СОУ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр.
Първомай

Валерия Цанкова Станева
МГ „Д-р П. Берон”, гр. Варна, 9 клас
Тема: Предсказване на гени чрез LZW компресиращ алгоритъм
Научен ръководител: Галина Момчева – Гърдева, ВСУ, гр. Варна

Венцислав Анатолиев Конов
Димитър Иванов Керезов
ОМГ „Акад. К. Попов“, гр. Пловдив, 10 клас
Тема: Онлайн борса за учебници
Научен ръководител: инж. Дарина Брънчева, ОМГ „Акад. К. Попов“

Виктор Силвиев Кирилов
ПМГ “Св. Кл. Охридски”, гр. Монтана, 8 клас
Тема: Система за Web-комуникация “Twister”
Н. ръководител: Красимир Асенов, ПМГ “Св. Кл. Охридски”, гр. Монтана

Георги Стефанов Атанасов
Георги Стефанов Георгиев
ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, Габрово, 12 клас
Тема: DriveFreeZ
Научен ръководител: Галя Неделчева, ПМГ „Акад. И. Гюзелев”, гр. Габрово

Димитър Маринов Вулджев
НПМГ ”Акад. Л. Чакалов”, гр. София, 10 клас
Тема: Проект „Ватикана“
Научен ръководител: Руслан Кискинов, Eastisoft

Елена Минчева Минчева
Маргарита Вескова Пищийска
СОУ”Христо Смирненски”, гр. Брезово, 12 клас
Тема: Logic
Научен ръководител: Тодорка Глушкова, СОУ „Хр. Смирненски”, гр. Брезово

Иван Стефанов Стефанов
ПМГ „Н.Обрешков”, Казанлък, 10 клас
Тема: NatBG – обучение по мрежово администриране
Научен ръководител: Цветанка Савова, ПМГ

Кристиян Боянов Крумов
ПМГ “Св. Кл. Охридски”, гр. Монтана, 9 клас
Тема: Социална мрежа „Класната стая“
Научен ръководител: Красимир Асенов, ПМГ “Св. Кл. Охридски”, гр. Монтана

Любомир Георгиев Георгиев
Кирил Миленов Бойчев
МГ “Баба Тонка”, гр. Русе, 11 клас
Тема: Игра на знания, логика и късмет
Научен ръководител: Мария Енева, ЦУТНТ, гр. Русе

Мария Сребринова Сребрева
СОУ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Първомай, 9 клас
Тема: „Фигиленд”
Научен ръководител: Таня Сребрева, СОУ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр.
Първомай

Момчил Павлинов Пейчев
МГ „Д-р П. Берон”, гр. Варна, 9 клас
Тема: Решаване на проблема на удовлетвореност на булева функция
Научен ръководител: Галина Момчева – Гърдева, ВСУ, гр. Варна

Павел Даниелов Николов
Петър Георгиев Георгиев
МГ “Баба Тонка”, гр. Русе, 12 клас
Тема: eCounter.bg – Българският уеб анализатор
Научен ръководител: Сюзан Феимова, МГ “Баба Тонка”, гр. Русе

Пламен Емилов Минков
Добромир Пламенов Костов
ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, гр. Габрово, 11 клас
Тема: Билярд
Научен ръководител: Галя Неделчева, ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, гр. Габрово

Тодор Сивков Марков
СМГ „П. Хилендарски”, гр. София, 11 клас
Тема: Опростяване на тригонометрични изрази. Евристични алгоритми

Грамота за отлично участие и покана за конференцията InfoTech2011

Валерия Цанкова Станева
МГ „Д-р П. Берон”, гр. Варна, 9 клас

Димитър Маринов Вулджев
НПМГ ”Акад. Л. Чакалов”, гр. София, 10 клас

Момчил Павлинов Пейчев
МГ „Д-р П. Берон”, гр. Варна, 9 клас

Тодор Сивков Марков
СМГ „П. Хилендарски”, гр. София, 11 клас

Грамоти за много добро представян

Александър Илиев Кръстев
НПМГ ”Акад. Л. Чакалов”, гр. София, 8 клас
Тема: Химия Animate
Научен ръководител: Нели Георгиева, НПМГ ”Акад. Л. Чакалов”, гр. София
Научен консултант: Надка Троанска, СОУ „В. Левски“, гр. Троян

Ангел Янков Диков, 12 клас
Янко Димитров Ечкин, 9 клас
СОУ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Първомай
Тема: Свещари
Научен ръководител: Красимира Дамянова, СОУ “Проф. д-р А. Златаров”
Научен консултант: А. Александров, Исторически музей, гр. Исперих

Валери Валериев Манчев
Гюнер Шенер Сарамов
МГ “Баба Тонка”, гр. Русе, 12 клас
Тема: Училище за шофьори
Научен ръководител: Силвия Малчева, МГ “Баба Тонка”, гр. Русе

Георги Георгиев Иванов
Светослав Теодоров Бодуров
МГ “Баба Тонка”, гр. Русе, 9 клас
Тема: Бесеница
Научен ръководител: Сюзан Феимова, МГ “Баба Тонка”, гр. Русе

Денислав Иванов Лефтеров
Петър Станимиров Стоянов,
СОУ “Вичо Грънчаров”, гр. Горна Оряховица, 11 клас
Тема: Информационен портал за деца със специални образователни потребности
Научен ръководител: Ваня Христова, СОУ “В. Грънчаров”, гр. Г. Оряховица
Научен консултант: Адриана Цанкова, СОУ “В. Грънчаров”, гр. Г. Оряховица

Деница Веселинова Данаилова
МГ “Баба Тонка”, гр. Русе, 9 клас
Мирослав Венциславов Витанов
АГ “Гео Милев”, гр. Русе, 10 клас
Тема: Back to life
Научен ръководител: Снежана Тодорова, МГ “Баба Тонка”, гр. Русе,

Джунейт Ердалов Велиев, 11 клас
Любомир Николаев Мирев, 12 клас
МГ “Баба Тонка”, гр. Русе
Тема: DL-2011
Научен ръководител: Снежана Тодорова, МГ “Баба Тонка”, гр. Русе

Здравко Пенев Запрянов
СОУ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Първомай, 9 клас
Тема: „Светът (1550 – 1918)”
Научен ръководител: Ваня Георгиева, СОУ „Проф. д-р А. Златаров”, гр. Първомай

Ивайло Петков Николов, 10 клас
Ростислав Станиславов Райчев, 11 клас
ОМГ „Акад. К. Попов“, гр. Пловдив
Тема: Български хип-хоп
Научен ръководител: инж. Дарина Брънчева, ОМГ „Акад. К. Попов“, гр. Пловдив

Иванина Валентинова Върбанова
ПМГ “Нанчо Попович“, гр. Шумен, 12 клас
Тема: Кукли в театъра
Научен ръководител: Ангел Ангелов, СОУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен

Калоян Теодоров Любенов
Йордан Стефанов Христов
МГ “Баба Тонка”, гр. Русе, 11 клас
Тема: Безопасни опити по химия за 7. клас
Научен ръководител: Силвия Малчева, МГ “Баба Тонка”, гр. Русе
Научен консултант: Елияна Николова, МГ “Баба Тонка”, гр. Русе

Мартин Миленов Абрашев
Станислав Мирославов Чапанов
МГ “Баба Тонка”, гр. Русе, 12 клас
Тема: Progress. SM
Научен ръководител: Снежана Тодорова, МГ “Баба Тонка”, гр. Русе
Научен консултант: доц. д-р Магдалена Желязкова, МГ “Баба Тонка”, гр. Русе

Мартин Руменов Христов
Любомир Петров Райков
ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, Габрово, 10 клас
Тема: е-HOBBY
Научен ръководител: Галя Неделчева, ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, гр. Габрово
Мирослав Стоянов Савов
СОУ”Христо Смирненски”, гр. Брезово, 12 клас
Тема: Опознай България
Научен ръководител: Тодорка Глушкова, СОУ „Христо Смирненски”, гр. Брезово

Михаил Тодоров Петров
Петко Атанасов Иванов
Национална търговска гимназия, гр. Пловдив, 12 клас
Тема: Virtual Market – система за симулиране на бизнес модели във виртуална
среда

Николай Боянов Кулов
ГПЧЕ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Шумен, 8 клас
Тема: Tilboo – система за управление на съдържание
Научен ръководител: Ангел Ангелов, СОУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен

Николай Иванов Кичеков
СОУ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Първомай, 9 клас
Тема: Еволюция
Научен ръководител: Таня Сребрева, СОУ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр.
Първомай

Петър Петров Тодоров, 12 клас
Диан Атанасов Йорданов, 11 клас
МГ “Баба Тонка”, гр. Русе
Тема: 3D Tron
Научен ръководител: Сюзан Феимова, МГ “Баба Тонка”, гр. Русе

Симеона Александрова Пасева
МГ “Баба Тонка”, гр. Русе, 9 клас
Тема: Reminder
Научен ръководител: Сюзан Феимова, МГ “Баба Тонка”, гр. Русе

Соня Димитрова Ситнова
СОУ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Първомай, 9 клас
Тема: „Африка”
Научен ръководител: Ваня Георгиева, СОУ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр.
Първомай

Станислав Господинов Иванов
Руси Красимиров Йорданов
ПМГ „Добри Чинтулов”, гр. Сливен, 8 клас
Тема: Lord of War – компютърна игра
Научен ръководител: Христина Ангелова, ПМГ „Добри Чинтулов”, гр. Сливен

Стоян Тодоров Тодоров
ОМГ „Акад. К. Попов“, гр. Пловдив, 10 клас
Тема: Основи на органичната химия
Научен ръководител: инж. Дарина Брънчева, ОМГ „Акад. К. Попов“, гр. Пловдив

Теодора Георгиева Добрева
МГ “Баба Тонка”, гр. Русе, 11 клас
Тема: Навигационна система
Научен ръководител: Сюзан Феимова, МГ “Баба Тонка”, гр. Русе

Филип Бориславов Димитров
ПГТЕ „Хенри Форд“, гр. София, 12 клас
Тема: Създаване на авторски дизайн на автомобил чрез Autodesk 3DS MAX
Научен ръководител: Иванка Марашева, 21 СОУ „Хр. Ботев“, гр. София

Христина Георгиева Христова
Планимира Бранимирова Христова
МГ “Баба Тонка”, гр. Русе, 9 клас
Тема: Електронен справочник по физика
Научен ръководител: Сюзан Феимова, МГ “Баба Тонка”, гр. Русе

Награди на Сдружение „Джордж Маршал”

Тодор Сивков Марков
СМГ „П. Хилендарски”, гр. София, 11 клас

Венцислав Анатолиев Конов
Димитър Иванов Керезов
ОМГ „Акад. К. Попов“, гр. Пловдив, 10 клас