Ученическа секция на 36. Пролетната конференция на СМБ

2 – 5 април 2007 г., курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена“, Варна

Класиране

ПРОЕКТИ ПО МАТЕМАТИКА

Отлично представяне

Антоана Петкова, Мая Лекова
СМГ „П. Хилендарски“, 11 клас
Стратегии за търсене

Галин Статев
НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, 10 клас
Геометрични интерпретации
Научен ръководител: Боянка Савова, НПМГ

Георги Керчев
СМГ „П. Хилендарски“, 9 клас
Шахматни редици
Научен ръководител: Ваня Данова, СМГ

Живко Георгиев, 11 клас
Мария Петкова, 9 клас
СОУ „П. Р. Славейков“, Кърджали
Египетски дроби
Научен ръководител: Вълчо Милчев, СОУ Кърджали

Живко Жечев
ПМГ „Н. Попович“, Шумен, 8 клас
Елементи от комбинаторната геометрия
Научен ръководител: гл.ас. Симеон Първулов, Шуменски университет

Златина Цветкова
СМГ „П. Хилендарски“, 11 клас
Избрани задачи за множества
Научен ръководител: Илиана Цветкова, СМГ

Иван Пенчев, Момчил Константинов
СМГ „П. Хилендарски“, 9 клас
Неразложимост на полиноми
Научен ръководител: Румяна Караджова, СМГ

Калина Илиева
СМГ „П. Хилендарски“, 11 клас
Събиране на фигури
Научен ръководител: Артур Киркорян, студент

Мария Василева
ПМГ Силистра, 12 клас
Методи на комплексните числа
Научни ръководители: Виолета Павлова, ПМГ Силистра, ст.ас. Анка Кръстева, Русенски университет

Мартин Попов
ПМГ „Св. св. Климент Охридски“, Монтана, 8 клас
Трибедреникът и неговите свойства
Научен ръководител: Йорданка Еленкова, старши експерт в РИО, Монтана

Младен Вълков
ПМГ „Н. Попович“, Шумен, 8 клас
Числови таблици и техните свойства
Научен ръководител: Лилия Гройс, ПМГ Шумен

Надежда Лазова, София Атанасова
СМГ „П. Хилендарски“, 11 клас
Педални триъгълници и изогонално спрегнати точки
Научен ръководител: Константин Делчев, студент III курс, ФМИ

Никола Чипев
НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, 11 клас
Върху един проблем на Фробениус
Научен консултант: Антони Рангачев, MIT

Николай Димитров
НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, 11 клас
Ортогонални окръжности
Научен ръководител: Боянка Савова, НПМГ

Много добро представяне

Антония Каменова, Мария Бошнакова
Американски колеж, София, 9 клас
Преброяване – пермутации, вариации и комбинации
Научен ръководител: ст.н.с. Ивайло Кортезов, ИМИ

Атанас Куманов, 21 СОУ „Хр. Ботев“, София, 12 клас
Ротационни тела. Изследване на въртене на триъгълник около ос
Научен ръководител: Иванка Марашева, 21 СОУ София

Борис Колев, Александър Ковачев
СМГ „П. Хилендарски“, 9 клас
Неравенства и тяхното приложение в математиката
Научен ръководител: Ваня Данова, СМГ

Боряна Николова, Маргарита Николова
НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, 10 клас
e-mail: margarita_nn@abv.bg
Фигури върху единична квадратна мрежа
Научен ръководител: Боянка Савова, НПМГ

Валентин Гелински
НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, 9 клас
В странния свят на вероятностите

Василина Татарлиева, Камелия Белчева
Американски колеж, София, 9 клас
Числови редици
Научен ръководител: ст.н.с. Ивайло Кортезов, ИМИ

Димитър Панайотов, Величко Вълков
СМГ „П. Хилендарски“, 9 клас
Фрактали
Научен ръководител: Ваня Данова, СМГ

Веселка Вескова
СМГ „П. Хилендарски“, 9 клас
Приложение на векторния метод в пространството
Научен ръководител: Ваня Данова, СМГ

Даниел Илиянов Джевелеков
СМГ „П. Хилендарски“, 9 клас
Права на Симсън (Уолъс) и някои приложения
Научен ръководител: Румяна Караджова, СМГ

Добромир Точиларов, Ивайло Караманолев
СМГ „П. Хилендарски“, 9 клас
Права на Симсън
Научен ръководител: Ваня Данова, СМГ

Добромира Йорданова, Ивелина Жекова
МГ „Д-р П. Берон“, Варна
Златното сечение
Научен ръководител: Мариана Маврова, МГ Варна

Захари Янков
СМГ „П. Хилендарски“, 9 клас
Връзката между средните и някои от неизброимите им приложения
Научен ръководител: Румяна Караджова, СМГ

Ива Дичева, Симона Петрова
Американски колеж, София, 9 клас
Талес, Менелай и Чева
Научен ръководител: Ани Иванова, Американски колеж, София

Йоанна Йорданова
ПМГ „Н. Попович“, Шумен, 8 клас
Математика на черно-белите квадрати
Научен ръководител: Лилия Гройс, в ПМГ Шумен

Калина Цонева, Теодора Петкова
Американски колеж, София, 9 клас
В търсене на връзката между алгебрата и геометрията
Научен ръководител: Ани Иванова, Американски колеж, София

Катерина Велчева
ПМГ „Н. Попович“, Шумен, 8 клас
Теория на графите и приложението й в решаването на задачи за пътища и маршрути
Научен ръководител: Виолета Велчева, СОУ „Йоан Екзарх Български“, Шумен

Катрина Евтимова
СМГ „П. Хилендарски“, 10 клас
Развитието на теорията на простите числа

Любослав Панчев
СМГ „П. Хилендарски“, 9 клас
Числа на Каталан
Научен ръководител: Ваня Данова, СМГ

Нермин Халим
СОУ „П. Р. Славейков“, Кърджали, 11 клас
Делимост в линейно-рекурентни редици
Научен ръководител: Вълчо Милчев, СОУ Кърджали

Овсанна Черкишян, Цветомира Колева
СОУ „П. Р. Славейков“, Кърджали, 12 клас
Едностранни и полуостроъгълни многоъгълници
Научен ръководител: Вълчо Милчев, СОУ Кърджали

Петя Мичева
МГ „К. Величков“, Пазаджик, 10 клас
Въртяща хомотетия и хомотетията в по-сложни съчетания на геометрични идеи
Научен ръководител: Даниела Монова, МГ Пазарджик

Радостина Лулова
СОУ „П. Р. Славейков“, Кърджали, 8 клас
Отношения на лица и отсечки
Научен ръководител: Вълчо Милчев, СОУ Кърджали

София Златева
НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, 10 клас
Показател по модул
Научен ръководител: Боянка Савова, НПМГ

Стоян Илиев
ПМГ „В. Левски“, Смолян, 10 клас
Изследване ефективността на подобните триъгълници в решаването на геометрични задачи
Научен ръководител: Соня Проданова, ПМГ Смолян

Теодор Илиев
СМГ „П. Хилендарски“, 9 клас
Метод на математическата индукция
Научен ръководител: Ваня Данова, СМГ

Тодор Биларев
НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, 11 клас
Върху две неправилни тернарни квадратични форми с Хесиан 24

Цанислава Русева
НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, 10 клас
Таблици от числа
Научен ръководител: Боянка Савова, НПМГ

Явор Валентинов Папазов
СМГ „П. Хилендарски“, 9 клас
Лица на равнинни фигури
Научен ръководители: Ваня Данова, СМГ; Искрен Чернев, ученик в СМГ

 

ПРОЕКТИ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Отлично представяне

Александър Атанасов, Иван Гугов
ОМГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив, 12 клас
Portokal.net – сайт за он-лайн поръчки на тениски
Научен ръководител: Ивайло Старибратов, ОМГ Пловдив

Александър Коларски, Мартин Димитров
Природоматематическа гимназия, Монтана, 10 клас
Система за електронно обучение „Интернет училище“
Научен ръководител: Красимир Кирилов, ПМГ Монтана

Боян Петров, Николай Петров
ОМГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив, 11 клас
Отдалечена среда за разработване на приложения (Remote IDE)
Научен ръководител: Иван Стоянов, ОМГ Пловдив

Боян Михайлов
ПМГ „Екзарх Антим I“, Видин, 12 клас
Диплом Х
Научен ръководител: Боряна Владимирова, ПМГ Видин

Благовест Ръженков, Владимир Ненов
Математическа гимназия „Баба Тонка“, Русе, 12 клас
NIVE – пътеводител в мрежата
Научен ръководител: Росица Лясковска, МГ „Баба Тонка“, Русе

Любомир Стефанов, МГ „Баба Тонка“, Русе, 12 клас
Емилиян Стоенчев, СОУ „Св. Седмочисленици“, Пловдив, 12 клас
Българският портал за програмисти TUTORIALS-BG
Научен ръководител: Росица Лясковска, МГ Русе

Никола Цеков
ПМГ „Екзарх Антим I“, Видин,
Измерване, изследване и натрупване на допуснатата изчислителна грешка при действия с плаваща запетая
Научен ръководител: Даниела Вълчева Цветкова, ПМГ, Видин

Николай Рисков
ОМГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив, 12 клас
„Човекът и обществото“ – компютърен урок и генератор на тестове за 4 клас
Научен ръководител: Петко Рисков, директор на СОУ „Св. Софроний Врачански“, Веселина Карапеева, ОМГ

Панчо Гръблев, Веселин Бъков
ОМГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив, 12 клас
Компютърна видеоигра „Monstersman“
Научен ръководител: Луиза Молхо, ОМГ Пловдив

Радомир Пенев, Мартин Николчев
ПМГ „Д. Чинтулов“, Сливен, 12 клас
CompSoft – Софтуерен пакет за фирми, занимава- щи се с търговия на ком- пютърни компоненти и хора, нуждаещи се от адекватна на нуждите им конфигурация
Научен ръководители: Пепа Пенчева, ПМГ Сливен, Стоян Попов, ученик в ПМГ Сливен

Станислав Станков, Симеон Симеонов
МГ „Баба Тонка“, Русе, 12 клас
Приложения по физика за 10 клас
Научен ръководител: Росица Лясковска, МГ „Баба Тонка“, Русе

Стоян Попов
ПМГ „Д. Чинтулов“, Сливен, 12 клас
WebExplosive Web приложение за работещите с взривни вещества
Научен ръководител: Пепа Пенчева, ПМГ Сливен

Много добро представяне

Александър Добрев
СОУ „Вичо Георгиев“, Г. Оряховица, 10 клас
Сайт за деца със специални образователни потребности
Научен ръководител: Ваня Христова, СОУ Горна Оряховица

Александър Маринов, Валентин Маринов
Национална Априловска гимназия, Габрово, 10 клас
WEB-базиран курс по астрономия за 12 клас, раздел Звезди
Научен ръководител: Светла Колева, НАГ Габрово

Александър Максимов, Мирослава Банкова
Национална Априловска гимназия, Габрово, 10 клас
Web базиран курс по физика за 9 клас, раздели Електростатика и Електричен ток
Научен ръководител: Светла Колева, НАГ Габрово

Ангел Кънчев, Валентин Николов
ПМГ „Акад. Обрешков“, Бургас, 10 клас
Бургас – Туристически пътеводител
Научен ръководител: Татяна Ненова, ГПАЕ „Г. Милев“, Бургас

Ангел Козлуджов, Добрин Добрев
ОМГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив, 12 клас
Електронен учебник по математика с динамично управление на съдържанието
Научен ръководител: Владимир Темелков, студент ФМИ, ПУ
Научен консултант: Ивайло Старибратов, ОМГ, Пловдив

Анна Атанасова, Мирослав Желев
МГ „Баба Тонка“, Русе, 12 клас
Фрактална геометрия
Научен ръководител: Росица Лясковска, МГ „Баба Тонка“, Русе

Валентина Митева, Антон Атанасов
ПГЕЕ „Кап. Петко войвода“, Димитровград, 12 клас
Пещерите в България
Научен ръководител: Добринка Донева, ПМГ Димитровград

Веселин Бъков, Панчо Гръблев
ОМГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив, 12 клас
Български разговорен речник на жаргонните думи „Razgovornik.net“
Научен ръководител: Веселина Карапеева, ОМГ Пловдив

Веселин Бъков, Димитър Павлов
Образцова математическа гимназия, Пловдив, 12 клас
TURBG.COM- ОНЛАЙН ТЪРГОВЕ
Научен ръководител: Мария Василева, ОМГ Пловдив

Виктор Пантелеев, Георги Сталев
ПМГ „Иван Вазов“, Димитровград, 11 клас
Електронна административна училищна система
Научен ръководител: Снежа Димитрова, ПМГ Димитровград

Димитър Димитров, Йонко Василев
ПМГ Казанлък, 11 клас
LinOp Метод на линейното оптимиране
Научен ръководител: Цветанка Савова, ПМГ Казанлък

Йоан Епитропов
ОМГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив, 11 клас
School Administrator
Научен ръководител: Лилия Иванова, ОМГ Пловдив

Калина Илиева
СМГ „П. Хилендарски“, 11 клас
ВсИчКо споделяне на полезни и забавни интернет връзки
Научен ръководител: Божидар Божанов, студент

Кирил Вучков
НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, 11 клас
Криптография
Научен ръководител: гл. ас. Венцислав Маноев, ТУ София

Мариян Млеченков
СОУ „Вичо Георгиев“, Г. Оряховица,10 клас
Електронно помагало за ученици, учители и родители
Научен ръководител: Ваня Христова, СОУ Горна Оряховица

Милена Иванова, Радоил Рапалов
ПМГ Казанлък, 11 клас
Тракийската гробница на град Казанлък
Научен ръководител: Цветанка Савова, ПМГ Казанлък

Михаил Владимиров, Йордан Кърджилов
СОУ „Вичо Георгиев“, Г. Оряховица, 11 клас
Интерактивни уроци по физика
Научен ръководител: Ваня Христова, СОУ Горна Оряховица

Никола Саджаклиев, Слави Славев
МГ „Баба Тонка“, Русе, 12 клас
Уеб-базирана система за обучение по визуално програмиране с Делфи
Научен ръководител: Росица Лясковска, МГ Русе

Николай Гешев
ПМГ „И .Вазов“, Димитровград, 10 клас
Моделиране на множества
Научен ръководител: Христо Христов, ПМГ Димитравград

Николай Маринов, Пламен Борисов
СОУ „Вичо Георгиев“, Г. Оряховица, 11 клас
Астрономия он-лайн
Научен ръководител: Ваня Христова, СОУ Горна Оряховица

Николай Дянков, Красен Вълев
ГПАЕ „Г. Милев“, Бургас, 10 клас
„Българите“ – уеб базирано интерактивно помагало по История
Научен ръководител: Татяна Ненова, ГПАЕ „Г. Милев“, Бургас

Петко Иванов, Димитър Дунчев
ПМГ „Д. Чинтулов“, Сливен, 12 клас
Разпознаване на модели
Научен ръководители: Тихомир Недялков, Светлозар Кондаков, студенти в ПУ

Руси Неделчев, ПМГ „Д. Чинтулов“, Сливен, 11 клас
Николай Арнаудов, ГПЗЕ „З.Стоянов“, Сливен
Официална интернет страница на „Бул Бет“ Рали Тим
Научен ръководител: Пепа Пенчева, ПМГ Сливен

Симеон Митев, Светлозар Недялков
МГ „Баба Тонка“, Русе, 12 клас
Някой те гледа
Научен ръководител: Росица Лясковска, МГ „Баба Тонка“, Русе

Светослав Андонов, Иван Петров
ПМГ „Д. Чинтулов“, Сливен, 12 клас
Система за електронно изпитване
Научен ръководител: Пепа Пенчева, ПМГ Сливен

Трифон Великов
ПМГ „Добри Чинтулов“ гр. Сливен, 9 клас
Вода (Water)
Научен ръководител: Екатерина Господинова

Христо Георгиев
СОУПНЕ „Фридрих Шилер“, Русе, 12 клас
Pandora Linux
Научен ръководител: Росица Лясковска, МГ „Баба Тонка“, Русе

Христоз Стефанов
ПМГ „И .Вазов“, Димитровград, 10 клас
Phisics Formuli DeskTop
Научен ръководител: Христо Христов, ПМГ Димитровград