Ученическа секция на 41. Пролетната конференция на СМБ

9 – 12 април 2012 г., Боровец

Класиране

ПРОЕКТИ ПО МАТЕМАТИКА

Грамоти за отлично участие

Джансуа Мюмюн Али
СОУ ”П. Р. Славейков”, Кърджали, 11 клас
Тема: Точката на Микел
Научен ръководител: Вълчо Милчев, СОУ

Иван Динков Герганов
СОУ ”П. Р. Славейков”, Кърджали,9 клас
Тема: Пресечни точки на диагоналите на вписан в окръжност многоъгълник
Научен ръководител: Вълчо Милчев, СОУ

ЛеаТереза Кирилова Тенекеджиева
МГ „Д-р Петър Берон“, Варна, 10 клас
Тема: Административни и арбитражни решения в Парадокса на Braess
Научен ръководител: проф. Кирил Тенекеджиев, ВВМУ „Н. Вапцаров“

Николай Евгениев Стоянов
СМГ ”Паисий Хилендарски”, София, 10 клас
Тема: Полета и приложения в теория на числата
Научен ръководител: проф. д-р Керопе Чакърян, СУ „Св. Климент Охридски”, ФМИ

Петър Милков Гайдаров
ОМГ „Акад. К. Попов“, Пловдив,9 клас
Тема: Обобщения на едно неравенство
Научен ръководител: Станислав Атанасов, ученик в ОМГ “Акад. К. Попов”

Пролет Бориславова Лазарова
ІІ АЕГ, София, 12 клас
Тема: Върху елиптичния арбелос
Научен ръководител: Борислав Лазаров, ИМИ

Румен Руменов Данговски
СМГ „Паисий Хилендарски”, София, 10 клас
Тема: Несамопресичащи се разходки върху определени решетки

Станислав Иванов Атанасов
ОМГ „Акад. К. Попов“, Пловдив, 12 клас
Тема: Рационални неподвижни точки на полиномни инволюции
Научен ръководител: Веселин Димитров, студент в Йелския университет

Яница Юлиева Пехова
МГ “Баба Тонка”, Русе, 12 клас
Тема: Луди асансьори
Научен ръководител: Боряна Куюмджиева, МГ “Баба Тонка”

Специална грамота за успешен дебют

Александър Любомиров Кратинов
4 Езикова гимназия, Варна, 8 клас
Тема: Приложение на трибедреника за решаване на задачи за многоъгълници
Научен ръководител: Хаим Моис Хаимов

Грамоти за много добро представяне

Александър Йотов Ангелов
НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, София, 11 клас
Тема: Върху полиноми на Чебишев
Научен ръководител: Илия Костов, НПМГ

Александър Любомиров Кратинов
4 Езикова гимназия, Варна,8 клас
Тема: Приложение на трибедреника за решаване на задачи за многоъгълници
Научен ръководител: Хаим Моис Хаимов

Анна Николова Николова
Мария Георгиева Лазарова
ПМГ „Акад. С. П. Корольов”, Благоевград, 11 клас
Тема: Аналогии на някои свойства и теореми от планиметрията в стереометрията
Научен ръководител: Нина Кавалджиева, ПМГ „Акад. С. П. Корольов”

Артур Николаев Балабанов
Теодор Антонов Вакарелски
СМГ „Паисий Хилендарски”, София,9 клас
Тема: Комбинаторика върху шахматна дъска
Научен ръководител: Ваня Данова, СМГ

Божидара Иванова Вутева
ПМГ “Акад. Иван Ценов“, Враца, 10 клас
Тема: Симедиани и точка на Лемоан

Иван Стефанов Иванов
СОУ ”П. Р. Славейков”, Кърджали,9 клас
Тема: Неравенства в триъгълник
Научен ръководител: Вълчо Милчев, СОУ

Ина Иванова Вучкова
Симеон Ивов Михов
ПГ по икономика и мениджмънт, Пазарджик, 10 клас
Тема: Метод на въртене в геометрични задачи
Научен ръководител: Румяна Ангелова, ПГИМ

Йоана Цветанова Георгиева
Симона Теодосиева Ценова
ПМГ „Академик Иван Ценов”, Враца,9 клас
Тема: Класически неравенства и техните приложения
Научен ръководител: Веселка Сиракова, ПМГ „Акад. И. Ценов”

Клара Мохамад Кайралах
Ина Андрианова Максимова
21 СОУ „Христо Ботев”, София, 12 клас
Тема: Трапецът в кандидатстудентските задачи Иванка Марашева, 21 СОУ „Христо Ботев”

Красимира Яворова Трифонова
СМГ „Паисий Хилендарски”, София,9 клас
Тема: Затворническата дилема и приложението й в икономиката
Научен ръководител: Ваня Данова, СМГ

Лора Иванова Манчева
Николета Димитрова Николова
СМГ „Паисий Хилендарски”, София,9 клас
Тема: Теореми на Чева и Менелай и приложенията им
Научен ръководител: Елена Станчева, СМГ „Паисий Хилендарски”

Любен Стефанов Личев
МГ“Гео Милев“, Плевен,9 клас
Тема: Приложение на матриците в комбинаторни задачи
Научен ръководител: Диана Данова, МГ“Гео Милев“

Маринела Деянова Петкова
Гюлбеяз Фахри Ахмед
СОУ ”П. Р.Славейков”, Кърджали, 11 клас
Тема: Външни точки на Брокар за триъгълник
Научен ръководител: Вълчо Милчев, СОУ ”П. Р.Славейков”

Мария Пламенова Паскова
МГ „Гео Милев”, Плевен, 12 клас
Тема: Цикъл от многоъгълници
Научен ръководител: Маргарита Станкева, СОУ „Д. Дебелянов”, Белене

Райна Димчова Гаджева
МГ “Константин Величков”, Пазарджик,9 клас
Тема: Редици от n-ти корени на единицата
Научен ръководител: Станислав Атанасов, ученик в ОМГ “Акад. К. Попов”

Хубен Иванов Иванов
СОУ ”П. Р. Славейков”, Кърджали,9 клас
Тема: Окръжност и подобни триъгълници
Научен ръководител: Вълчо Милчев, СОУ

Цветан Иванов Тодоров
ЕГ „Бертолт Брехт”, Пазарджик,9 клас
Тема: Решаване на Аполониевата задача чрез инверсия
Научен ръководител: Румяна Ангелова, ПГИМ

Покана за участие в ЛИШ’12 (12 – 31 август 2012 г.) получават участниците с грамоти за отлично представяне, които не са в 12 клас и следните автори с грамоти за много добро представяне:

Александър Любомиров Кратинов
4 Езикова гимназия, Варна, 8 клас

Артур Николаев Балабанов
СМГ „Паисий Хилендарски”, София,9 клас

Гюлбеяз Фахри Ахмед
СОУ ”П. Р. Славейков”, Кърджали, 11 клас

Любен Стефанов Личев
МГ “Гео Милев“, Плевен,9 клас

Маринела Деянова Петкова
СОУ ”П. Р. Славейков”, Кърджали, 11 клас

Райна Димчова Гаджева
МГ “Константин Величков”, Пазарджик,9 клас

Теодор Антонов Вакарелски
СМГ „Паисий Хилендарски”, София,9 клас

 

ПРОЕКТИ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Грамоти за отлично представяне и покана за участие в CompSysTech

Атанас Стоянов Атанасов
Васил Веселинов Воденичаров
МГ “Баба Тонка”, Русе, 10 клас
Тема: Don’t be angry
Научен ръководител: Сюзан Феимова, МГ “Баба Тонка”

Димитър Маринов Вулджев
НПМГ ”Акад. Л. Чакалов”, София, 11 клас
Иван Стефанов Стефанов
ПМГ „Н.Обрешков”, Казанлък, 11 клас
Тема: Приложения на Латентния семантичен анализ -Relate2spot
Научен ръководител: Георги Георгиев, фирма Телерик
Научен консултант: Преслав Наков, Национален университет на Сингапур

Любомир Любчов Янчев
ЧНГ „Ерих Кестнер”, София, 10 клас
Христо Цветанов Стоянов
СМГ „Паисий Хилендарски”, София,9 клас
Тема: „Модерният иконом”
Научен ръководител: Ивайло Караманолев, фирма Телерик

Момчил Павлинов Пейчев
МГ „Д-рП. Берон”, Варна, 10 клас
Тема: Сравнение и анализ на системи за управление на светофари
Научен ръководител: Веселин Кулев, AQR Capital LLC
Рали Емилов Ралев
ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, Габрово, 11 клас
Тема: Алгоритми и приложение на двуделни графи
Научен консултант: Галя Неделчева, ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”

Грамоти за отлично представяне

Атанас Росенов Господинов
ОМГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив,9 клас
Тема: Решаване на NP-Complete проблеми с Drools
Научен ръководител: инж. Дарина Брънчева, ОМГ „Акад. К. Попов“

Боян Иванов Бонев
ОМГ „Акад. К. Попов“, Пловдив,9 клас
Тема: Спазвай правилата
Научен ръководител: инж. Дарина Брънчева, ОМГ „Акад. К. Попов“

Валерия Цанкова Станева
МГ „Д-рП. Берон”, Варна, 10 клас
Тема: Асемблиране на EST последователности
Научен ръководител: Галина Момчева-Гърдева, ВСУ
Научен консултант: Иван Попов, Агробиоинститут, ССА

Венцислав Анатолиев Конов
Димитър Иванов Керезов
ОМГ „Акад. К. Попов“, Пловдив, 11 клас
Тема: Система за организация и реализация на състезания
Научен ръководител: инж. Дарина Брънчева, ОМГ „Акад. К. Попов“

Виктор Силвиев Кирилов,9 клас
Кристиян Боянов Крумов, 10 клас
ПМГ “Св. Кл. Охридски”, Монтана
Тема: Система за работа в екип „АЛБАТРОС“
Научен ръководител: Красимир Асенов, ПМГ “Св. Кл. Охридски”

Габриела Валентинова Атанасова
Валерия Ангелова Апостолова
СОУ „Васил Левски“, Русе,9 клас
Тема: Когато Русе беше Русчук
Научен ръководител: Мария Иванова, СОУ „Васил Левски“
Научен консултант: Анелия Атанасова, СОУ „Васил Левски“

Димитър Кирилов Темелков
Неврокопска професионална гимназия „Д. Талев”, Гоце Делчев, 12 клас
Тема: Правилни многоъгълници. Електронно учебно помагало по математика
Научен ръководител: Мария Серкеджиева, НПГ „Д. Талев”

Евгени Стоянов Минчев
СОУ ”Христо Смирненски”, Брезово, 12 клас
Тема: Планински пътеки
Научен ръководител: Тодорка Глушкова, СОУ”Христо Смирненски”

Мирослав Венциславов Витанов
Английска гимназия „Гео Милев“, Русе, 11 клас
Тема: DialaManager – управление на производствения процес в шивашки цех
Научен ръководител: Първолета Митева, АГ „Гео Милев“

Пламен Емилов Минков
Добромир Пламенов Костов
ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, Габрово, 12 клас
Тема: Master Builder
Научен ръководител: Галя Неделчева, ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”

Теодора Петрова Сигалова
Мартина Йосифова Филипова
МГ “Баба Тонка”, Русе, 11 клас
Тема: Аз се уча
Научен ръководител: Донка Симеонова, МГ “Баба Тонка”

Тодор Петров Стойчев
МГ “Баба Тонка”, Русе, 10 клас
Тема: WendyX
Научен ръководител: Снежана Тодорова, МГ “Баба Тонка”
Научен консултант: Доц. Георги Георгиев, Русенски университет

Специална грамота за успешен дебют

Радостин Христов Маринов
СОУ „Сава Доброплодни”, Шумен,7 клас
Тема: DidactSoft. – система за дистанционно обучение
Научен ръководител: Ангел Ангелов, СОУ „Сава Доброплодни“

Специална грамота за проект със социална значимост

Георги Иванов Иванов, 11 клас
Деница Веселинова Данаилова, 10 клас
МГ “Баба Тонка”, Русе
Тема: Деца Индиго
Научен ръководител: Снежана Тодорова, МГ “Баба Тонка”
Научен консултант: доц. д-р Магдалена Желязкова, МГ “Баба Тонка”

Соня Димитрова Ситнова
СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“, Първомай, 10 клас
Тема: Изборът Н. ръководители: Таня Сребрева, Ваня Георгиева, СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“

Специална грамота за оригинално използване на ИТ в психологията

Деница Байчева Георгиева
Христина Георгиева Христова
МГ “Баба Тонка”, Русе, 10 клас
Тема: Brain Bang
Научен ръководител: Сюзан Феимова, МГ “Баба Тонка”

Специална грамота за оригинално използване на ИТ в обучението

Любомир Неделчев Хаджиев
ОМГ.„Акад. Кирил Попов“, Пловдив,8 клас
Тема: Web самоучител
Научен ръководител: Недялка Кузева, ОМГ „Акад. К. Попов“

Специална грамота за оригинално използване на ИТ в историята

Мария Сребринова Сребрева
СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“, Първомай, 10 клас
Тема: Пътешествие с Ева
Научни ръководители: Таня Сребрева, Ваня Георгиева, СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“

Грамоти за много добро представяне

Александър Николаев Арамов, 11 клас
Божимир Валентинов Маринов, 10 клас
ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, Габрово
Тема: Blog management system
Научен ръководител: Галя Неделчева, ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”

Борислав Драганов Кошаров, 11 клас
Александър Иванов Тодоров, 10 клас
МГ “Баба Тонка”, Русе
Тема: AstroPhysic
Научен ръководител: Сюзан Феимова, МГ “Баба Тонка”

Борислав Людмилов Христов
ОМГ „Акад. К. Попов“, Пловдив, 10 клас
Тема: Чуждоезикова енциклопедия
Научен ръководител: Виолета Тасева, ОМГ „Акад. К. Попов“

Виктор Миленов Данев
МГ „Баба Тонка”, Русе, 11 клас
Тема: Journey
Научен ръководител: Сюзан Феимова, МГ “Баба Тонка”

Владислав Руменов Димитров
Мариян Пепов Стаменов
ПМГ “Св. Кл. Охридски”, Монтана, 10 клас
Тема: eLearning – Система за представяне на уроци
Научен ръководител: Красимир Асенов, ПМГ “Св. Кл. Охридски”

Владислав Юлианов Йорданов, 10 клас
Александър Емилов Митов,9 клас
ПМГ „Проф. Е. Иванов“, Кюсгендил
Тема: IgnitionCMS
Научен ръководител: Валентина Стоименова, ПМГ „Проф. Е. Иванов“

Габриел Велизаров Кънев
Пламен Тихомиров Бачийски
СОУ „Васил Левски“, Русе,8 клас
Тема: Първа световна война
Научен ръководител: Росица Лясковска, СОУ „Васил Левски“

Георги Георгиев Иванов
Светослав Теодоров Бодуров
МГ “Баба Тонка”, Русе, 10 клас
Тема: Игри с думи
Научен ръководител: Сюзан Феимова, МГ “Баба Тонка”

Георги Иванов Иванов, 11 клас
Деница Веселинова Данаилова, 10 клас
МГ “Баба Тонка”, Русе
Тема: Деца Индиго
Научен ръководител: Снежана Тодорова, МГ “Баба Тонка”
Научен консултант: доц. д-р Магдалена Желязкова, МГ “Баба Тонка”

Денислав Иванов Лефтеров
Петър Станимиров Стоянов
СОУ “Вичо Грънчаров”, Горна Оряховица, 12 клас
Тема: Дислексия
Научен ръководител: Ваня Христова, СОУ “Вичо Грънчаров”
Научен консултант: Адриана Цанкова, СОУ “Вичо Грънчаров”

Деница Байчева Георгиева
Христина Георгиева Христова
МГ “Баба Тонка”, Русе, 10 клас
Тема: Brain Bang
Научен ръководител: Сюзан Феимова, МГ “Баба Тонка”

Джунейт Ердалов Велиев
Калоян Теодоров Любенов
МГ “Баба Тонка”, Русе, 12 клас
Тема: Philosophical Adventures
Научен ръководител: Снежана Тодорова, МГ “Баба Тонка”
Научен консултант: доц. д-р Магдалена Желязкова, МГ “Баба Тонка”

Димитър Георгиев Късов
Мурад Шукри Мурат
Неврокопска професионална гимназия „Д. Талев”, Гоце Делчев, 12 клас
Тема: Компюкърът отвътре. Електронно учебно помагали по „Въведение в РС“
Научен ръководител: Мария Серкеджиева, НПГ „Д. Талев”

Иван Александров Иванов
Денислав Първанов Първанов
ПМГ “Св. Кл. Охридски”, Монтана, 10 клас
Тема: Web приложение за онлайн предаване на домашни Home{net}work
Научен ръководител: Красимир Асенов, ПМГ “Св. Кл. Охридски”

Иван Бойков Стоилов
Иван Пламенов Чергански
Неврокопска професионална гимназия „Д. Талев”, Гоце Делчев, 10 клас
Тема: Автолюбители. Електронен мултимедиен каталог за автолюбители
Научен ръководител: Мария Серкеджиева, НПГ „Д. Талев”

Любомир Георгиев Георгиев
Кирил Миленов Бойчев
МГ “Баба Тонка”, Русе, 12 клас
Тема: webdo7 – Инструменти и ресурси за разработка на web приложения

Любомир Неделчев Хаджиев
ОМГ.„Акад. Кирил Попов“, Пловдив,8 клас
Тема: Web самоучител
Научен ръководител: Недялка Кузева, ОМГ „Акад. К. Попов“

Любомир Петров Райков
Мартин Руменов Христов
ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, Габрово, 11 клас
Тема: LMQ – приложение за комуникация
Научен ръководител: Галя Неделчева, ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”

Марин Благоев Шаламанов
Александър Илиев Кръстев
НПМГ ”Акад. Л. Чакалов”, София,9 клас
Тема: West Moon
Научен ръководител: Нели Георгиева, НПМГ ”Акад. Л. Чакалов”

Мария Сребринова Сребрева
СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“, Първомай, 10 клас
Тема: Пътешествие с Ева
Научни ръководители: Таня Сребрева, Ваня Георгиева, СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“

Мартин Бисеров Радев
Първа Езикова Гимназия, Варна, 11 клас
Тема: Анализи на акаунти в Twitter
Научен ръководител: Галина Момчева-Гърдева, ВСУ

Никола Пламенов Георгиев
Николай Николаев Тракийски
МГ “Баба Тонка”, Русе, 10 клас
Тема: Азбука за деца
Научен ръководител: Сюзан Феимова, МГ “Баба Тонка”

Николай Димитров Сапунджиев
ОМГ „Акад. К. Попов“, Пловдив, 10 клас
Тема: Уроци за всеки
Научен ръководител: Виолета Тасева, ОМГ „Акад. К. Попов“

Николай Николов Даков
ОМГ „Акад. К. Попов“, Пловдив,9 клас
Тема: Архивиращ софтуер – Archivizer
Научен ръководител: Недялка Кузева, ОМГ „Акад. К. Попов“

Петър Герасимов Димитров
Мирослав Герасимов Димитров
ПМГ „Акад. С. П. Корольов”, Благоевград,8 клас
Тема: Земни съкровища и минерали
Научен ръководител: Спаска Ангелова, ПМГ „Акад. С. П. Корольов”

Радостин Христов Маринов
СОУ „Сава Доброплодни”, Шумен,7 клас
Тема: DidactSoft. – система за дистанционно обучение
Научен ръководител: Ангел Ангелов, СОУ „Сава Доброплодни“

Светослав Николаев Петков, 12 клас
Елица Христова Петкова, 11 клас
МГ “Баба Тонка”, Русе
Тема: MindBend
Научен ръководител: Снежана Тодорова, МГ “Баба Тонка”
Научен консултант: доц. д-р Магдалена Желязкова, МГ “Баба Тонка”

Симеона Александрова Пасева
Станислава Йорданова Георгиева
МГ “Баба Тонка”, Русе, 10 клас
Тема: Oстровът на математиката
Научен ръководител: Сюзан Феимова, МГ “Баба Тонка”

Соня Димитрова Ситнова
СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“, Първомай, 10 клас
Тема: Изборът Н. ръководители: Таня Сребрева, Ваня Георгиева, СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“

Станимир Тодоров Николов
Кристиян Чавдаров Георгиев
МГ “Баба Тонка”, Русе, 10 клас
Тема: 4STARWIDGETS – удобни приспособления за бърз и лесен достъп

Теодор Красимиров Христов
СОУ „Васил Левски“, Русе, 10 клас
Тема: Сред звездите
Научен ръководител: Росица Лясковска, СОУ „Васил Левски“

Теодор Стоянов Цветков
ОМГ.„Акад. Кирил Попов“, Пловдив,9 клас
Тема: КиндоCMS
Научен ръководител: Недялка Кузева, ОМГ „Акад. К. Попов“

Теодора Тошева Циркова,9 клас
Десислава Радкова Анчева, 11 клас
МГ “Баба Тонка”, Русе
Тема: Електронен училищен вестник
Научен ръководител: Силвия Йорданова, МГ “Баба Тонка”

Янко Димитров Ечкин
СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“, Първомай, 10 клас
Тема: Виртуално ателие
Н. ръководители: Таня Сребрева, Ваня Георгиева, СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“

Покана за участие в ЛИШ’12 (12 – 31 август 2012 г.) получават участниците с грамоти за отлично представяне, които не са в 12 клас.