Ученическа секция на 34. Пролетната конференция на СМБ

6 – 9 април 2005 г., Боровец

Класиране

ПРОЕКТИ ПО МАТЕМАТИКА

Отлично представяне

Соня Атанасова Хаджиева
СМГ “Паисий Хилендарски”, 10 клас
Тема: Неравенства за R, r и p и техни приложения
Научен ръководител: Александър Лишков, СМГ, 12 клас

Владислав Владиленов Петков
НПМГ “Акад. Любомир Чакалов”, София, 10 клас
Тема: Върху някои критерии за неразложимост
Научен ръководител: Веселин Димитров, НПМГ, 12 клас

Златина Цветкова, Калина Илиева
СМГ “Паисий Хилендарски”, 9 клас
Тема: Инварианти
Научен ръководител: Линка Минчева, СМГ

Виктор Стоянов Ботев
МГ “Д-р Петър Берон”, Варна, 11 клас
Тема: Китайската теорема за остатъците. Теореми, задачи и област на приложение.

Милена Георгиева, Александър Даскалов
СМГ “Паисий Хиландарски”, 9 клас
Тема: Бройни системи
Научен ръководител: Иван Симеонов, СМГ

Емил Емилов Костадинов
ПМГ “Акад. С. П. Корольов”, Благоевград, 10 клас
Тема: Построителни задачи за триъгълник, нерешими с линийка и пергел
Научен ръководител: Даниела Жекова, ПМГ Благоевград

Илияна Байчева, 12 клас, Светослав Енчев, 10 клас
ПМГ “Васил Друмев”, Велико Търново
Тема: Връзка между елементите на триъгълник и четириъгълник
Научен ръководител: Цеца Байчева, ПМГ Велико Търново

Мая Лекова, Антоана Петкова
СМГ “Паисий Хилендарски”, 9 клас
Тема: Бройни системи. Задачи за игри, картички и монети.
Научен ръководител: Линка Минчева, СМГ; Научен консултант: ст. н. с. ІІ ст. д-р Пламен Матеев, ИМИ–БАН

Йорданка Александрова Ковачева
ОМГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив, 9 клас
Тема: Съвършените числа – ехо от древността и предизвикателство към бъдещето
Научен ръководител: Лилия Дилкина, ОМГ Пловдив

Жана Георгиева Николаева
МГ “Д-р Петър Берон”, Варна, 11 клас
Тема: Методи за решаване на Диофантови уравнения

Ана-Мария Кирилова Тенекеджиева
МГ “Д-р Петър Берон”, Варна, 9 клас
Тема: Системи уравнения от втора степен с две неизвестни в реални числа – класификация на частните случаи, допускащи точно решение
Научен ръководител: доц. д-р инж. Кирил Тенекеджиев, ТУ Варна

Много добро представяне

Надежда Лазова, София Атанасова
СМГ “Паисий Хилендарски”, 9 клас
Тема: Метод на математическата индукция в геометрията
Научен ръководител: Линка Минчева, СМГ

Весела Атанасова Мичева
МГ “Константин Величков”, Пазарджик, 12 клас
Тема: Двойни прогресии и приложения на прогресиите за намиране на някои суми
Научни ръководители: Георги Симидчиев, докторант във ФМИ – СУ; Даниела Монова, МГ Пазарджик

Тодор Васков Цонков
ПМГ “Акад. Иван Ценов”, Враца, 11 клас
Тема: Ойлеров и Хамилтонов граф. Теорема на Туран
Научни ръководители: Веселка Вълова, Цветанка Василева, ПМГ Враца

Иван Мънин, Михаил Петров
МГ “Д-р Петър Берон”, Варна, 9 клас
Тема: Показател и примитивни корени по даден модул
Научен ръководител: Виктор Ботев, 11 клас, МГ Варна

Стоян Иванов Иванов
МГ “Д-р Петър Берон”, Варна, 9 клас
Тема: Забележителни неравенства
Научен ръководител: Бойка Паланчова, МГ Варна

Андрей Стоянов Райков
ПМГ “Академик Иван Гюзелев”, Габрово, 11 клас
Тема: Тригонометрични неравенства
Научен ръководител: Корнелия Пашова, ПМГ Габрово

 

ПРОЕКТИ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Отлично представяне

Александър Петков Горанов
ПМГ “Яне Сандански”, Гоце Делчев, 11 клас
Тема: MathGraph математическа лаборатория
Научен ръководител: Ирина Горанова, ПМГ Гоце Делчев

Благовест Георгиев Буюклиев
МГ “Баба Тонка” Русе, 12 клас
Тема: Визуализиране на четириизмерни математически функциис WaveScout 4D
Научен ръководител: Галина Бобева, МГ Русе

Васил Веселинов Люцканов
СМГ “Паисий Хилендарски”, 12 клас
Тема: Език за представяне на химически съединения в пространството
Научен ръководител: н. с. Бойко Банчев, ИМИ–БАН

Веселин Красимиров Кулев
МГ “Д-р Петър Берон”, Варна, 11 клас
Тема: Създаване на софтуер за безжични платформи от нисък клас
Научен ръководител: Евгени Генчев, Professor of Computer Science, The American University of Paris

Виктор Алексиев, Стефан Леков, Александър Михайлов
НПМГ “Акад. Любомир Чакалов”, София, 12 клас
Тема: Създаване на платформа за тестово изпитване – ТЕТОН.
Научен ръководител: Николина Николова, НПМГ

Владимир Темелков, 12 клас
Гимназия с хуманитарен профил “Св. Св. Кирил и Методий”, Пловдив
Тема: Приложение на PHP и MySql за изграждане на CMS-система за управление на съдържанието
Научни ръководители: Мая Стойкова, Пловдив; доц. д-р Асен Рахнев, ПУ “Паисий Хилендарски”

Генади Цветанов, Анани Ананиев
ПМГ “Екзарх Антим І”, Видин, 12 клас
Тема: NAYTMAREZ

Камен Венелинов Захариев
ПМГ “Св. Климент Охридски”, Монтана, 12 клас
Тема: “Едномерни масиви”. Пакет обучаващи програми за работа с едномерни масиви и тяхното приложение при статичното реализиране на някои структури от данни
Научен ръководител: Цветан Стоянов, ПМГ Монтана

Мирена Тодорова, 12 клас, Мартин Александров, 11 клас
ПМГ “В. Друмев”, Велико Търново
Лъчезар Долмов, 11 клас, ПГЕ “Александър Попов”
Тема: Web-базирана Автомобилна Информационна Система АВТОСВЯТ
Научни ръководители: ст. н. с. д-р Галина Богданова, Тодор Тодоров, ИМИ

Петър Сергеев Добрев
ПМГ “Никола Обрешков”, Казанлък, 12 клас
Тема: Софтуер за създаване на фотореалистични изображения – RatRacer
Научен ръководител: Христо Лесев, студент в ПУ “П. Хилендарски”

Пламен Николов Николов
ОМГ “Акад. Кирил Попов” Пловдив, 12 клас
Тема: Как се прави анимационен филм

Радко Динев, Христо Петров, 12 клас
Никола Павлов, 11 клас
ОМГ “Акад. Кирил Попов” Пловдив
Тема: Електронен дневник
Научни ръководители: Веселина Карапеева, Виолета Тасева, доц. Кирчо Атанасов, Иван Вълчанов, ОМГ Пловдив

Христо Пенев, Пламен Кьордов, Петър Денев
ПМГ “Акад. “Иван Гюзелев”, Габрово, 12 клас
Тема: WAP FACTORY – програма за бързо и лесно създаване на WAP сайтове
Научен ръководител: доц. инж Мариел Пенев, ТУ Габрово

Много добро представяне

Екатерина Бурянова Димитрова
НПМГ “Акад. Любомир Чакалов”, София, 12 клас
Тема: Комуникационен информатор на един SMS разстояние
Научни консултанти: Николина Николова, НПМГ; Красимир Цветанов, Даниел Петров

Павлин Веселинов Цицелков
Частна профилирана гимназия по информатика “Акад. Любомир Илиев”, 12 клас
Тема: Леонардо Да Винчи – художник, учен и откривател от епохата на Ренесанса
Научен консултант: гл. ас. Коста Гъров, ПУ

Владимир Бойчев Маринов
НПМГ “Акад. Любомир Чакалов”, София, 9 клас
Тема: Системата ActiveDataManager. Приложения
Научен ръководител: Тодор Колев, студент в СУ „Св. Кл. Охридски“

Георги Димитров, Трифон Статков
ПМГ “Св. Климент Охридски”, Монтана, 11 клас
Тема: WEB-сайт “ИТ енциклопедия”
Научен ръководител: Красимир Кирилов, ПМГ Монтана

Костадин Воденичаров, Александър Тодоров
ОМГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив, 9 клас
Тема: Информационна система за обслужване на библиотека
Научен ръководител: Виолета Вазова, ОМГ Пловдив

Мартин Маргаритов, Николай Петков
ОМГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив, 10 клас
Тема: Компютърен урок на тема “Български управници през изминалия век (1887–1996)”
Научен ръководител: Снежа Загорчева, ОМГ Пловдив

Димитър Иванов Димитров
ПМГ “Никола Обрешков”, Казанлък, 9 клас
Тема: Създаване, редактиране и изпълнение на тестове в електронен вид
Научен ръководител: Цветанка Савова, ПМГ Казанлък

Георги Димитров Попиванов
Частна профилирана гимназия по информатика “Акад. Любомир Илиев”, Пловдив, 12 клас
Тема: Интернет сайт “Айкидо”

Александър Атанасов, Ивайло Цанев, 10 клас
Мануел Симеонов, 11 клас
ОМГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив
Тема: Алгоритми върху теория на графите за начинаещи
Научен ръководител: Лилия Иванова, ОМГ Пловдив

Нели Казакова, Тихомир Недялков
ПМГ “Добри Чинтулов”, Сливен, 12 клас
Тема: Еvoting – Online провеждане на избори
Научни ръководители: инж. Пепа Пенчева, ПМГ Сливен; инж. Светослав Маслинков, Neona Ltd.

Иван Младенов, Светлозар Кондаков, Христо Петров
ПМГ “Добри Чинтулов”, Сливен, 12 клас
Тема: Online Results – система, улесняваща проверката на резултати от изследвания за заболявания
Научен ръководител: Пепа Пенчева, ПМГ Сливен

Йордан Кралев, Петко Иванов
ПМГ “Добри Чинтулов”, Сливен, 10 клас
Тема: Обектно-ориентиран самолетен симулатор
Научни ръководители: Светлозар Кондаков, Тихомир Недялков, 12 клас, ПМГ Сливен

Мария Стойнова, Иванка Минчева
СОУ “Христо Смирненски”, гр. Брезово, 12 клас
Тема: Информационна система “Library”
Научен ръководител: Тодорка Глушкова, СОУ “Хр. Смирненски”, гр. Брезово, обл. Пловдив

Ивелина Рупска, Ивайло Станчев
СОУ “Христо Смирненски”, гр. Брезово, 12 клас
Тема: Възрожденска архитектура, изкуство, занаяти
Научен ръководител: Тодорка Глушкова, СОУ “Христо Смирненски”, гр. Брезово, обл. Пловдив

Дияна Доева, Илияна Църнова
СОУ “Христо Смирненски”, гр. Брезово, 12 клас
Тема: Фолклорни области в България: WEB–приложение с JSP
Научен ръководител: Мария Василева, СОУ “Христо Смирненски”, гр. Брезово, обл. Пловдив

Марияна Терзийска, Ивелин Телбийски
СОУ “Христо Смирненски”, гр. Брезово, 12 клас
Тема: Виртуална екскурзия из България
Научен ръководител: Тодорка Глушкова, СОУ “Христо Смирненски”, гр. Брезово, обл. Пловдив

Драгомир Атанасов Иванов
ПМГ “Академик Иван Гюзелев”, Габрово, 12 клас
Тема: Distant learning – система за електронно обучение
Научен ръководител: инж. Иван Ангелов, Nokia, Finland

Панчо Гръблев, Мартин Пеев, Веселин Бъков
ОМГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив, 10 клас
Тема: Сайт за Втората световна война (1939–1945 г.)
Научен ръководител: Николина Бъчварова, ОМГ Пловдив