Ученическа секция на 45. Пролетната конференция на СМБ

6-9 април 2016, Плевен

 Класиране

ПРОЕКТИ ПО МАТЕМАТИКА

Грамота за отлично представяне

Равнинен принцип за дуалност. Дуални равнинни криви
Веселин Бориславов Андреев
12. клас, МГ „Константин Величков”, Пазадржик
Научен ръководител: Даниела Монова, МГ „Константин Величков”, Пазарджик

Обобщение на една екстремална задача
Вяра Тодорова Иванова
Станислав Георгиев Димитров
12. клас, СМГ „Паисий Хилендарски”, София

On the coverings of {0,1,2}n with minimal cardinality
Дона-Мария Радославова Иванова
11. клас, МГ „Баба Тонка”, Русе

Върху големината на обединения от прави в Fn, удовлетворяващи аксиомата на Волф
Кристиан Георгиев Георгиев
12. клас,ОМГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив
Научен ръководител: Hong Wang, студент в MIT, САЩ

Симулация на екосистема върху тороидална решетка с три вида организми
Паолина Стоянова Гаджулова
11. клас, ОМГ „Академик Кирил Попов”, Пловдив
Научен ръководител: Константин Делчев, ИМИ – БАН, София

Дискретно преобразувание на Фурие с приложения в адитивната комбинаторика
Пресиана Ивайлова Маринова
11. клас, МГ „Баба Тонка”, Русе
Научен ръководител: Яница Пехова, студентка в University of Cambridge

Вероятности за оцеляване в труел
Таня Иванова Оцетарова
10. клас, ОМГ „Академик Кирил Попов”, Пловдив
Научен ръководител: Константин Делчев, ИМИ – БАН, София

Задача на Ферма за вътрешни и външни забележителни точки
Севдалина Георгиева Шидерова
11. клас, ГПЧЕ „Йоан Екзарх”, Варна

Домино покрития и линейно-рекурентни редици
Цветелина Милкова Карамфилова
10. клас, СОУ „Петко Рачов Славейков”, Кърджали
Научен ръководител: Вълчо Милчев, СОУ „Петко Рачов Славейков”, Кърджали

Специална грамота за дебют

Усъвършенстван алгебричен метод при преливане с два съда
Чавдар Цветанов Лалов
9. клас, МГ „Гео Милев”, Плевен
Научен ръководител: Александър Иванов, Плевен

Специална грамота за цялостен принос към УчИМИ

Станислав Георгиев Димитров
12. клас, СМГ „Паисий Хилендарски”, София

Грамота за много добро представяне

Метод за определяне на числата на Пел
Андрей Златков Върбанов
10. клас, ПМГ „Васил Друмев”, Велико Търново
Научен ръководител: Златко Върбанов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Генериране на случайна стойност чрез сигурни многостранни изчисления
Василен Росенов Цветков
10. клас, МГ „Д-р Петър Берон”, Варна
Научен ръководител: Христо Стоянов, студент в Stanford University, САЩ

Някои приложения на диференциалното смятане към въпроси въпроси от другите науки
Генко Димитров Карадимов
Калоян Кънчев Стефанов
11. клас, ПМГ „Никола Обрешков”, Казанлък
Научен ръководител: Светла Стефанова, ПМГ „Никола Обрешков”, Казанлък

Теория на игрите
Доброелена Иванова Семова
9. клас, ПМГ „Васил Левски”, Смолян
Научен ръководител: Маргарита Кетева, ученичка в ПМГ „Васил Левски”,Смолян

Пермутационни неравенства
Илко Светозаров Симеонов
9. клас, МГ „Гео Милев”, Плевен
Научен ръководител: Диана Данова, МГ”Гео Милев”, Плевен

Релация – сложната дума с просто обяснение
Никола Тодоров Перпериев, Весела Маркова Беширова
9. клас, ПМГ „Васил Левски“, Смолян

Формула на лещата, правилен седмоъгълник и триъгълник на Шаригин
Сиел Риен Шефкетова
10. клас, СОУ „Петко Рачов Славейков”, Кърджали
Научен ръководител: Вълчо Милчев, СОУ „Петко Рачов Славейков”, Кърджали

Предизвикателства, свързани с теоремата на Марион Уолтър
Симона Петрова Димитрова
11. клас, ПМГ „Гео Милев”, Стара Загора
Ивайло Петров Петров
10. клас, ПМГ „Гео Милев”, Стара Загора
Научен ръководител: Лиляна Вълчева, ПМГ „Гео Милев”, Стара Загора

ПРОЕКТИ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Грамота за отлично представяне

Squirrel Survival
Алекс Митков Недялков
9. клас, ПМГ „Иван Вазов”, Димитровград
Научен ръководител: Добринка Донева, ПМГ „Иван Вазов”, Димитровград

BlueDrive
Александър Евгениев Таргов
12. клас, ПМГ „Добри Чинтулов”, Сливен
Научен ръководител: Мартин Лаков, SAP Labs Bugaria, София

Codestairs
Антон Васков Колов
11. клас, ПМГ „Св. Климент Охридски“, Монтана
Ивета Валентинова Македонска
10. клас, СМГ „Паисий Хилендарски“, София
Научен ръководител: Красимир Асенов, ПМГ „Св. Климент Охридски“, Монтана

Into The Woods
Атанас Великов Орманов
11. клас, ПМГ „Иван Вазов”, Димитровград
Научен ръководител: Петър Петров, САП Лабс България, Шумен

Дистанционно управление на камера чрез Bluetooth
Бисер Пламенов Атанасов
9. клас, ПМГ „Добри Чинтулов“, Сливен
Научен ръководител: Петър Стоянов, Астра Пейджинг ЕООД, Сливен

Определяне на хаплотипа на структурните варианти в геномите на индивиди
Ванеса Любенова Гецева
11. клас, ПМГ „Нанчо Попович”, Шумен
Научен ръководител: Валерия Станева, студентка в MIT, Кеймбридж, САЩ

Разпознаване на обекти от видео чрез Haar класификатори от OpenCV
Галина Цанкова Станева
9. клас, МГ „Д-р Петър Берон”, Варна
Научен ръководител: Галина Момчева, ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна

Космически дуели
Даниел Веселинов Господинов
12. клас, ПМГ „Иван Вазов”, Димитровград
Научен ръководител: Добринка Донева, ПМГ „Иван Вазов”, Димитровград

Максимални потоци в граф
Димитър Атанасов Чакъров
8. клас, ОМГ „Академик Кирил Попов”, Пловдив
Научен ръководител: Паолина Гаджулова, ученик в ОМГ „Акад. Кирил Попов”, Пловдив

Гласово разграничаване
Димитър Николаев Карев
11. клас, ПМГ „Акад. Боян Петканчин”, Хасково
Научен ръководител: Момчил Пейчев, студент в University of Cambridge

IUPAC Name Generator
Емил Емилов Инджев
10. клас, МГ „Баба Тонка”, Русе
Научен ръководител: Сюзан Феимова, МГ „Баба Тонка”, Русе

ArduWrite : Машинно реалистично изписване на персонализиран ръкописен текст
Звездин Борисов Бесарабов
9. клас, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов”, София

Автономен сумо робот, подпомаган с жестов контрол
Иван Даниелов Иванов
10. клас, Американски колеж, София
Научен ръководител: Владимир Велинов, SAP Labs България, София

Implicit Treap
Иван Стоянов Димитров
11. клас, ОМГ „Академик Кирил Попов”, Пловдив
Радослав Стоянов Димитров
9. клас, ОМГ „Академик Кирил Попов”, Пловдив
Научен ръководител: Кирил Минков, XTX Markets, Hackney

Интелигентно земеделие
Иван Христов Иванов
10. клас, МГ „Д-р Петър Берон”, Варна
Научни ръководители: Елеонора Павлова, МГ „Д-р Петър Берон”, Варна;
Христо Борисов, SAP Labs Bulgaria, София

Intelligent Planting System
Ивелин Светлозаров Стоянов
9. клас, ПГ по КТС, Правец
Научен ръководител: Симеон Цветанов, Технически университет, София

PlaneRadar – следене на самолети в реално време с помощта на ТВ-тунер
Йордан Младенов Йовчев
9. клас, ПМГ „Добри Чинтулов”, Сливен
Научен ръководител: Петър Стоянов, Астра Пейджинг ЕООД, Сливен

REMDEAN
Любослав Александров Александров
11. клас, СОУ „Васил Левски”, Русе
Габриел Велизаров Кънев
12. клас, СОУ „Васил Левски”, Русе
Научен ръководител: Росица Лясковска, СОУ „Васил Левски”, Русе

Нискобюджетно безжично принтиране
Милен Младенов Ферев
10. клас, Американски колеж, София
Научен ръководител: Иван Иванов, ученик в Американски колеж, София

Home assistant
Пламен Венелинов Динев
Тихомир Тихомиров Галов
8. клас, ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, Габрово
Научен ръководител: Галя Неделчева, ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, Габрово

БГ пътешественик
Христо Тасев Добревски
Мирослав Милков Лесов
11. клас, СОУ „Христо Смирненски”, Брезово
Научен ръководител: Тодорка Глушкова, СОУ „Христо Смирненски”, Брезово

Специална грамота за образователен софтуер

Аз и Матурата
Росина Иванова Петрова
12. клас, ПМГ „Добри Чинтулов”, Сливен
Научен ръководител: Христина Ангелова, ПМГ „Добри Чинтулов”, Сливен

Математически наръчник
Кристиан Пламенов Спасов
Виктор Георгиев Топоров
9. клас, МГ „Баба Тонка”, Русе
Научен ръководител: Сюзан Феимова, МГ „Баба Тонка”, Русе

Специална грамота за иновативен интерфейс

GestType
Недялко Боянов Бойдев
9. клас, ПМГ „Акад. Боян Петканчин”, Хасково
Научен ръководител: Атанас Атанасов, студент в НБУ, София

Специална грамота за инженерен проект

Hot water controler – контролер за бойлер със серпентина
Николай Василев Неховски
12. клас, СПГЕ „Джон Атанасов”, София

Грамота за много добро представяне

Фитнес за всеки
Божидара Марева Божилова
Джулия Стойкова Георгакиева
12. клас, ПМГ „Иван Вазов”, Димитровград
Научен ръководител: Добринка Донева, ПМГ „Иван Вазов”, Димитровград

TrackingSystem
Виктор Тодоров Даков
12. клас, ОМГ „Академик Кирил Попов”, Пловдив
Научен ръководител: Дарина Брънчева, ОМГ „Акад. Кирил Попов”, Пловдив

MateHunt
Георги Ангелов Ангелов
12. клас, ПМГ „Иван Вазов”, Димитровград
Научен ръководител: Добринка Донева, ПМГ „Иван Вазов”, Димитровград

Chat&Test Program
Георги Иванов Георгиев
10. клас, МГ „Баба Тонка”, Русе
Адриан Росенов Апостолов
11. клас, МГ „Баба Тонка”, Русе
Научен ръководител: Румяна Жекова, МГ „Баба Тонка”, Русе

Музикалните Свитъци
Деян Петров Самарджиев
Александър Александров Гавазки
11. клас, ПМГ „Иван Вазов”, Димитровград
Научен ръководител: Снежа Димитрова, ПМГ „Иван Вазов”, Димитровград

Zombie Survival
Елизар Емилиянов Емануилов
Момчил Янков Борисов
11. клас, ПМГ „Св. Климент Охридски“, Монтана
Научен ръководител: Антон Колов, ученик в ПМГ „Св. Климент Охридски”, Монтана

Видео и звукова информация в обучението по информационни технологии
Енаки Красимиров Иванов
Кирил Красимиров Колев
12. клас, СОУ „Св. Паисий Хилендарски”, Пловдив
Научен ръководител: Виолета Гуглева, СОУ „Св. Паисий Хилендарски”, Пловдив

The Outlander: Land Of Mages
Ерик Емилов Трифонов
12. клас, ПМГ „Екзарх Антим I”, Видин
Христо Михайлов Иванов
11. клас, ПМГ „Екзарх Антим I”, Видин
Научен ръководител: Даниела Цветкова, ПМГ „Екзарх Антим I”, Видин

Сигурна комуникация между устройства с ограничени ресурси
Иван Николаев Николов
10. клас, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов”, София
Научен ръководител: Христо Стоянов, студент в Stanford University, САЩ

Linkzone – локална мрежа
Калоян Драгомиров Драгиев
11. клас, ПМГ „Добри Чинтулов”, Сливен
Научен ръководител: Анастас Долушанов, Digital Voivode, Сливен

С поглед към приложната математика
Николай Пенчев Колев
Михаела Тинкова Сребчева
10. клас, ПМГ „Никола Обрешков”, Казанлък
Научен ръководител: Цветанка Савова, ПМГ „Никола Обрешков”, Казанлък

Мобилно приложение за вредните съставки в храните.
Николета Динева Никова
12. клас, ПМГ „Гео Милев”, Стара Загора
Научен ръководител: Живка Желязкова, ПМГ „Гео Милев”, Стара Загора

Варна – нашият град
Павел Здравков Грънчаров
Преслав Минчев Каратанев
12. клас, МГ “Д-р Петър Берон“, Варна
Научен ръководител: Елеонора Павлова, МГ „Д-р Петър Берон”, Варна

Colorduino – уред за разпознаване на цветове
Радослав Станимиров Мъндев
10. клас, ПМГ „Добри Чинтулов”, Сливен
Научен ръководител: Екатерина Господинова, ПМГ „Добри Чинтулов”, Сливен

Stone of Creation | Камъкът на създаването
Радостин Николаев Емануилов
10. клас, СОУ „Сава Доброплодни”, Шумен
Георги Атанасов Атанасов
11. клас, СОУ „Сава Доброплодни”, Шумен
Научен ръководител: инж. Ангел Ангелов, СОУ „Сава Доброплодни”, Шумен

ПАКОСТ – Как да предотвратим войната по пътищата
Селин Ашкънова Шемсиева
Мартин Ивелинов Николаев
9. клас, МГ „Баба Тонка”, Русе
Научен ръководител: Сюзан Феимова, МГ „Баба Тонка”, Русе

Географията – лесна, интересна
Силвия Стоева Паунова
11. клас, СОУ „Христо Смирненски”, Брезово
Научен ръководител: Тодорка Глушкова, СОУ „Христо Смирненски”, Брезово

ENVIRON – мониторинг на микроклимат в помещение
Стоян Георгиев Минчев
9. клас, ПМГ „Добри Чинтулов”, Сливен
Научен ръководител: Петър Стоянов, Астра Пейджинг ЕООД, Сливен

СЕВТ ППИ
Стоян Христов Бинев
11. клас, ПМГ „Никола Обрешков”, Казанлък

 

 

Save